Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, besluttet å unnta rapporten om det nye radiologisystemet fra offentligheten. Torsdag behandler styret saken. Bildet er tatt ved et tidligere styremøte.

Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, besluttet å unnta rapporten om det nye radiologisystemet fra offentligheten. Torsdag behandler styret saken. Bildet er tatt ved et tidligere styremøte.

Helse Sør-Øst vil ikke vise frem rapport om omstridt radiologisystem

Helse Sør-Øst varsler at de lukker styremøtet når de torsdag behandler saken om det omstridte røntgensystemet i Sykehuset Innlandet.

Annons:

Innføringen av nytt regionalt radiologisystem ved Sykehuset Innlandet har vært preget av kaos siden man inngikk avtalen med den internasjonale leverandøren i 2013.

Utsatt sju ganger
Hele syv ganger utsatte man innføringen på grunn av mangler.

“Radiologer og radiografer har en, for å si det pent, begrenset tro på dette”

- Jørgen Hurmum, ansattesrepresentant i styret i SI

I september 2016 ble systemet til slutt satt i gang, men kort tid etterpå ble det avdekket vesentlige feil, til økende frustrasjon fra fagmiljøet.

I tillegg økte kostnadene på grunn av mer vikarbruk, overtid, og undersøkelser som ble sendt til ekstern gransking. Man måtte også gjøre manuelle kontroller for å sikre at pasientsikkerheten var tilfredstillende, heter det i protokoller fra styremøte i Sykehuset Innlandet i desember.

I november i fjor satte Helse Sør-Øst ned en regional faglig arbeidsgruppe som skulle utrede hva som skal skje med radiologisystemet:

Vil ikke vise rapporten
Enten å videreføre samarbeidet med leverandøren, basert på den eksisterende avtalen – eller å helt eller delvis terminere avtalen.

Rapporten fra arbeidsgruppen var klar før jul, men Helse Sør-Øst avslo Dagens Medisins innsynsbegjæring, og henviser til Offentleglova, som sier at man «kan gjøre unntak fra innsyn fra dokumenter som organet har utarbeidet for sin egen interne saksforberedelse».

Lukker møtet
Torsdag skal rapporten behandles av styret i Helse Sør-Øst. Ifølge den tentative sakslisten lukker styret behandlingen av rapporten for offentligheten, om da ikke styrerepresentanter skulle forslå det motsatte.

I 2016 uttalte ansatte til TV2 at de allerede hadde ventet i to år, og var svært frustrerte over forsinkelsene og pengebruken, og at de håpet på en løsning.

De venter fortsatt:

Til Dagens Medisin sier ansattrepresentant i styret i Sykehuset Innlandet, Jørgen Hurum, som er overlege ved Sykehuset Innlandet Lillehammer, at de nå venter i spenning på en god avgjørelse.

– Det finnes to løsninger: Som bruker av systemet i klinikken forventer jeg at vi enten raskt får en forsikring om at systemet blir godt og trygt nok og ikke går ut over pasientsikkerheten. Eller – at man tenker at systemet aldri vil blir godt nok, og avslutte avtalen. Slik det er nå, kan vi ikke leve lenge med.

Hurum sier saken er og har vært, lang og kompleks.

– Tiden går og frustrasjonen øker. Det er stor frykt for at det skal skje episoder som går ut over pasientbehandlingen, noe som flere ganger er blitt varslet om. Dette har blitt fulgt opp av styret, og administrasjonen og ledelsen i Sykehuset Innlandet har jobbet godt og tillitsfullt med dette.

– Radiologer og radiografer har en, for å si det pent, begrenset tro på at systemet kan bli godt nok. Nå venter vi altså i stor spenning, sier Hurum.

Sykehuset Innlandet: 15 millioner i året
På spørsmål fra Dagens Medisin om hun mener Helse Sør-Øst kunne grepet inn tidligere i denne prosessen, svarer Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet:

– Vi har hele tiden vært i dialog med prosjekteier Helse Sør-Øst om feil og mangler i løsningen, og det har pågått et kontinuerlig arbeid for å rette kritiske og alvorlige feil i samarbeid med prosjektet og leverandør. Vi velger å se fremover, selv om det har vært og er en krevende situasjon. Utover dette må Helse Sør-Øst RHF svare på prosessene knyttet til prosjektets status og vurderinger.

– Hva koster det å drifte dette systemet?

 – Sykehuset Innlandet har hatt økte driftskostnader for å forsikre oss om at systemet har vært trygt og sikkert. Ved våre sykehus har vi beregnet at dette tilsvarer om lag 15 millioner kroner i året i økte driftskostnader. I tillegg har det vært kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet.

– Hvordan vil du beskrive prosessen rundt dette fram til nå?

– Sykehuset Innlandet har vært pilot for innføring av regionalt radiologisystem, og det har vært mange utfordringer knyttet til systemet.

 – Frustrerende
– Arbeidet med rettinger og utbedringer har pågått fortløpende, og for fagmiljøet har det vært både frustrerende og krevende å forholde seg til de mange utfordringene i en travel hverdag. Vi har hele tiden hatt stort fokus på å ivareta pasientsikkerheten, og det har vært og er fortsatt ressurskrevende. Det er viktig å få en sikker og god radiologiløsning, både med tanke på pasientsikkerheten og de ansattes hverdag. Vi har tro på at vi på sikt vil komme i mål med en løsning som vil fungere, sier Pettersen til Dagens Medisin.

Nær en halv milliard
Anbudet for det felles radiologisystemet, kalt RIS/PACS;  hadde en verdi på 478 millioner kroner. 

Dagens Medisin har torsdag forsøkt å nå leverandørens norske kontor for en kommentar, uten å lykkes.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Lege 08.02.2018 17.26.23

  Slutt mens leken er god og kjøp noe som virker. Det blir billigere til slutt.

 • Bruker 08.02.2018 17.21.56

  Nå gjelder det å bruke fornuften og la dette systemet hvile i fred og IKKE innføre det på resten av sykehusene i HSØ. Pengene er borte, men forhåpentlig ikke siste rest av klokskap....

 • Nok en IKT skandale i HSØ 02.02.2018 12.16.25

  Mange klinikkere i HSØ biter nå negler i frykt for at vi skal bli påtvunget å bruke dette systemet som våre kollegaer i Innlandet har slitt med i flere år. Det er vel åpenbart en grunn til at vi ikke skal få lese denne rapporten. Hvis man har prøvd å implementere systemet 7 ganger uten hell, er det vel kanskje på tide å gi seg??

 • Noldus 02.02.2018 10.20.26

  Her er det et par forhold som rett og slett bare er feil. For det første er det veldig risikabelt å kjøpe slike systemer. En bør som minimum bygge kjernen av det selv slik at en har løsere leverandørbindinger og relevant intern kompetanse. For det andre er dette offentlighetens penger og vi vil gjerne ha åpenhet om hvordan Steinar Reiseregning Marthinsen og HSØ har ødslet dem bort på våre vegne, til skrekk og advarsel for kommende helse byråkrater som tror innkjøp av store complex adaptive levende systemer er hensiktsmessig.

 • Ansvarlighet 02.02.2018 10.06.50

  Offentlighetsloven misbrukes ofte. Utsatt offentlighet er et problem for ansvarlighet i forvaltningen. Jeg kan ikke se noen gode argumenter hvor hvorfor befolkningen ikke skulle få innsyn i denne rapporten.

 • Feighet 02.02.2018 08.09.25

  Før eller senere får vi innsyn og da må noen andre ta belastningen for eventuell fedrenes feil eller verstefall noe straffbart. Feighet kaller vi det.

 • lege 01.02.2018 13.16.42

  ...og alle ble da veldig overrasket!

Nyheter fra startsiden

roger schjerva

FELLES JOURNALLØSNING FOR KOMMUNENE

– Forutsetter obligatorisk kommunal journal

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter