Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

BESLUTNINGSSTØTTE: Anne Maret Guttorm Dønland (t.v.) og Hebe D. Kvernmo er to av forfatterne bak en norsk pilotstudie som har testet ut et elektronisk verktøy for beslutningsstøtte. Foto: Per-Christian Johansen/UNN

BESLUTNINGSSTØTTE: Anne Maret Guttorm Dønland (t.v.) og Hebe D. Kvernmo er to av forfatterne bak en norsk pilotstudie som har testet ut et elektronisk verktøy for beslutningsstøtte. Foto: Per-Christian Johansen/UNN

Legeinformasjon påvirket pasientens valg

Ortopediske pasienters valg av behandling endret seg ut fra hvilken informasjon pasientene fikk fra legen.

Annons:

Det var noe av det forskerne Anne Maret Guttorm Døland, Anja Fog Heen og Hebe D. Kvernmo fant i en pilotstudie, som ble lagt frem på ortopedenes høstmøte.

Forskerne testet ut et elektronisk verktøy for beslutningsstøtte hvor deltakeren ble forelagt ulike scenarier i valg av behandling av ustabilt håndleddsbrudd.

I ett scenario fikk deltakerne informasjon om ulike behandlingsmetoder, men ikke om funksjonsresultatene.

“Kanskje ville de ha valgt annerledes i en reell situasjon.”

- Hebe D. Kvernmo, ortoped og UiO-professor

I et annet scenario ble de samme deltakerne informert om behandlingen, og i tillegg om forventet resultat ved henholdsvis konservativ behandling (reponering og gipsing) og operasjon.

Begrunnet valg
Da legene bare fortalte om selve behandlingsmetoden, ville 31 av 50 deltakere ha valgt konservativ behandling ut ifra praktiske årsaker – og med minst mulig invasiv behandling som viktigste grunn. De 19 som valgte operasjon, begrunnet valget med kortere immobiliseringstid.

Da pasientene i tillegg også ble informert om forventet resultat og funksjon og mulige komplikasjoner, valgte de annerledes: Da svarte 47 av 50 at de ønsket operativ behandling, med hovedbegrunnelsen et bedre sluttresultat.

Forbehold
– Resultatene må tolkes med forbehold: Dette er jo ikke pasienter som faktisk har et håndleddsbrudd, og kanskje ville de ha valgt annerledes i en reell situasjon. Pilotstudien er gjennomført for å prøve ut beslutningsverktøyet, sier UiT-professor Hebe D. Kvernmo, ansvarlig for håndkirurgien ved UNN.

– Særlig når det ikke er opplagt hva som er den beste behandlingen, blir valget avhengig av individuelle preferanser hos både legen og hos pasienten, sier Kvernmo.

– Hva med pasienter som synes det er vanskelig å skulle ta en beslutning?

– Vi vet fra klinikken at noen ikke vil ta det valget selv og stoler utelukkende på kirurgens vurdering. Å involvere pasienter i beslutning om behandling, er vanskelig. Vi har ingen fasitsvar. Vi mener imidlertid at dette er viktig, og vi har lyst til å gjøre det bedre. Da må vi starte et sted.

– Studien vi planlegger, vil gi oss mer informasjon om hvorfor pasienter velger som de gjør, hva som betyr noe for dem, og om deres preferanser skiller seg fra kirurgenes anbefalinger, sier Kvernmo.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!