Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MULIG HELSEGEVINST: – Utfordringene er dels å få oversikt over hvilke egentester som holder godt kvalitetsnivå, og dels å finne de rette pasientgruppene som kan få en helsegevinst ut av egentester, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Arkivfoto: Per Corneliussen

MULIG HELSEGEVINST: – Utfordringene er dels å få oversikt over hvilke egentester som holder godt kvalitetsnivå, og dels å finne de rette pasientgruppene som kan få en helsegevinst ut av egentester, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Arkivfoto: Per Corneliussen

– Egentester vil få konsekvenser for prioriteringen

– Slike tester kan redusere behovet for oppfølging fra helsetjenesten for enkelte pasientgrupper, men vil også kunne føre til overdiagnostisering, sier Bjørn Guldvog.

Annons:

Norsk forening for allmennmedisin spilte tidligere i år inn til Prioriteringsrådet et ønske om diskusjon av prioriteringskonsekvensene ved kommersielt tilgjengelige selvtester.

Med slike egentester menes alt fra matintoleranse til gentester, og både tester brukeren selv kan avlese og tester som må sendes inn til laboratorium.

“Ukritisk bruk av egentester på en frisk befolkning kan stjele ressurser fra de som er alvorlig syke.”

- Bjørn Guldvog, helsedirektør og leder av Prioriteringsrådet

Saken ble diskutert 30. november på det siste møtet i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten, før Prioriteringsrådet blir lagt ned fra 1. januar 2018.

– Egentester vil få prioriteringsmessige konsekvenser. Slike tester kan redusere behovet for oppfølging fra helsetjenesten for enkelte pasientgrupper, men vil også kunne føre til overdiagnostisering og økt etterspørsel etter helsetjenester.

– Vi må være oppmerksom på at en ukritisk bruk av egentester på en frisk befolkning kan generere betydelig etterspørsel etter en ganske unødvendig oppfølging i helsetjenesten, og dermed stjele ressurser fra de som er alvorlig syke, sier helsedirektør Bjørn Guldvog, leder av Prioriteringsrådet.

Lite kunnskap
Ifølge Prioriteringsrådet er det fremdeles lite tilgjengelig kunnskap om omfanget og effekten av egentester for helsetjenesten i Norge, og rådet mener økningen i egentester må følges nøye.

– Utfordringene er dels å få oversikt over hvilke egentester som holder godt kvalitetsnivå, og dels å finne de rette pasientgruppene som kan få en helsegevinst ut av egentester, sier Guldvog til Dagens Medisin.

Anbefalinger til HOD
Prioriteringsrådets anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tar initiativ til at sentrale aktører samles for å diskutere:

-  på hvilke felt det er viktigst å få avklart hvordan egentester potensielt påvirker helsetjenesten

- hvordan befolkningens informasjonsbehov omkring tester og testresultater best kan møtes

- hvordan de ulike delene av helsetjenesten best kan møte en økt bruk

- på hvilken måte offentlige helsemyndigheter skal innta en aktiv rolle i tilknytning til utviklingen av slik egentesting

- på hvilken måte produsenten skal pålegges ansvar for informasjon og oppfølging

- hvordan denne utviklingen kan benyttes til å forbedre tilbudet til mennesker med alvorlig kronisk sykdom og behov for langsiktig oppfølging

Rådet anbefaler at det utarbeides generell informasjon om forhold ved egentesting som er viktig kunnskap for brukerne – og at slik info kan legges ut på for eksempel helsenorge.no.

Kommentarer

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!