Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Dette bekrefter vår bekymring, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

– Dette bekrefter vår bekymring, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen. Foto: Arkiv

Lav økning i antall fastleger

Det siste året har antall fastleger økt med 0,9 prosent. Det er den laveste økningen siden 2005.

Annons:

I sin nye rapport "Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten" ser Helsedirektoratet på utviklingen i årsverk for leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Generelt er det en økning i antall leger, men økningen er større i spesialisthelsetjenesten enn i kommunehelsetjenesten.

Helsedirektoratet skriver i rapporten at de er spesielt bekymret for den fortsatte veksten i spesialisthelsetjenesten i forhold til i kommunehelsetjenesten.

Få nye fastleger
Det siste året har økningen i antall fastleger kun vært 0,9 prosent, den laveste årlige økningen siden 2005.

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, er bekymret over de nye tallene.

– Dette bekrefter vår bekymring over at det er en rekrutteringssvikt til allmennmedisinen. Forholdsmessig skulle det vært en større vekst hos kommunehelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten, sier Øren.

Færre pasienter på listen
Ifølge rapporten har veksten i antall fastleger vært større enn pasientveksten, og dette har resultert i at det gjennomsnittlige antall pasienter på fastlegenes lister har gått ned.

– Listelengdene går ikke ned fordi vi blir flere fastleger. De går ned fordi vi fastleger blant annet har fått overført oppgaver fra sykehusene, og må bruke mer tid på administrative oppgaver. Vi har lengre arbeidsdager enn noensinne, selv om vi har kortere lister, sier Øren.

Han mener det er nødvendig med sterkere insentiver for å få flere leger til kommunehelsetjenesten.

Hver tredje over 55
Rapporten fra Helsedirektoratet viser at det var 4.687 fastleger ved utgangen av andre kvartal 2017, en økning på 0.9 prosent sammenlignet med juni 2016.

Hver tredje fastlege er 55 år eller eldre. Denne andelen har vært relativt stabil de siste sju årene, men gruppen over 67 år utgjør nå en større andel.

Spesialisthelsetjenesten
Utviklingen i legeårsverk i spesialisthelsetjenesten var på 21,7 prosent i perioden 2011 til 2016, mens den var på 15,5 prosent for leger i kommunehelsetjenesten.

Helsedirektoratet slår i rapporten fast at legeårsverkene vokser mest i spesialisthelsetjenesten, og at dette ikke er i samsvar med Samhandlingsreformens intensjoner.

Direktoratet konkluderer med at Norge totalt sett har en tilfredsstillende legedekning, men at fordelingen ikke er optimal.

Kommentarer

 • fastlege 04.12.2017 12.05.53

  En ny dokumentasjon, i en lang rekke, på manglende kompetanse i HOD. Det begynner å bli vel mye nå, og mer enn nok til å skifte helseminister.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!