Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Det kan føre til at kronikere og mindre lønnsomme pasienter nedprioriteres

– Det er viktig at vi har en finansiering som legger grunnlag for rettferdige prioriteringer. Jeg tror ikke vi har det i dag, sier Kjersti Toppe (Sp).

Publisert: 2017-11-24 — 11.00

Nylig ble det kjent at Senterpartiet vil flytte 1,5 milliarder fra såkalt innsatsstyrt finansiering til basisfinansiering i sykehusene.

I ukens DMTV-debatt, sier Kjersti Toppe, medlem i Helse- og omsorgskomiteen (Sp), at hun mener innsatsstyrt finansiering (ISF) har fått for stor plass i helsevesenet. Det mener hun har negative konsekvenser.

– Den innsatsstyrte finansieringen ble økt fra 40 til 50 prosent med denne regjeringen. Vi ønsker å ta dette ned til 30 prosent, sier Toppe.

– Da har vi fremdeles litt ISF-finansiering igjen. Vi mener at mer rammefinansiering vil tjene helsevesenet bedre, forklarer hun.

Den andre delen
Senterpartiet ønsker ikke at ISF skal videreføres ned til hvert enkelt sykehus og hver enkelt sykehusavdeling.

– Det skaper et enormt press på hver enkelt ansatt, for å kode riktig og få nok inntjening. Det var aldri ment at det skulle ned på et slikt nivå, men ment som en finansieringsmåte fra departement ned til de regionale helseforetakene, sier Toppe.

– God og dårlig effekt
Helseøkonom Hans Olav Melberg ved Universitetet i Oslo, mener at det å redusere ISF kan ha en god effekt - og en dårlig effekt:

– Man reduserer skjevheten mellom ting. Når noe er aktivitetsbasert, og noe ikke er det, så vil man få en skjevhet ved at noen får lyst til å gjøre de aktivitetene som er aktivitetsbaserte. Den skjevheten vil man redusere når man reduserer betalingen.

– Den dårlige effekten er at man reduserer insentivet til å være så effektiv som mulig. Og køene kan bli lengre.


Man må stole på at fagpersoner gjør det ytterste for å ikke skaper køer, mener Melberg, som også peker på at dersom noe tjener mer penger, så øker ofte aktiviteten av de prosedyrene.

– Ikke rettferdig
Toppe peker på at hun mener det er mulig å få flertall for forslaget, om Senterpartiet får med seg Krf.

– Det er det som er gledelig etter valget, sier hun.

– At ISF fører til at tjenestene som er finansiert over ordningen blir mer effektive, er det som er galt. Det fører til at sykehusene kanskje prioriterer ned de behandlingene som ikke er ISF-finansierte: Dette kan påvirke pasienter som har sammensatte sykdommer som krever oppfølging over tid, for eksempel kronikere.

Helsepolitikeren viser til at Prioriteringsutvalget blant annet pekte på at man må vurdere om den høye andelen av innsatsstyrt finansiering som man har nå, har uheldige vridningseffekter.

– Det som er viktig i helsevesenet er at vi har en finansiering som legger grunnlag for rettferdige prioriteringer. Jeg tror ikke vi har det i dag. Tilfellet er heller det motsatte, sier Toppe.

– Har allerede insentiv
– I dag er helsevesenet så rettighetsbasert, med klare krav til ventelister og pasientrettigheter. Det hadde vi ikke da vi innførte dette. Insentivene helsevesenet har for å gjøre jobben raskt har vi allerede. Vi trenger ikke så høy grad av pisk, som vi har i dag.

– To veier
Melberg satt i Prioriteringsutvalget, og han medgir at det er et problem med at ISF kan skape skjevheter.

– Du kan ta de tingene som ikke er i finansieringssystemet og gjøre dem aktivitetsbaserte, så det er to veier å gå for å få balanse, peker Melberg på. Han viser til Toppes forslag om å senke andelen innsatsstyrt finansiering, til fordel for økt rammefinansiering i sykehusene.

Under debatten diskuterer Melberg og Toppe om hvilke andre områder som kan være aktuelle for ISF, og hvilke områder det er vanskeligere å sette aktivitetssatser  ved– blant annet innen psykisk helsevern. Gå tilbake til toppen av artikkelen for å se hele debatten.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Elin 27.11.2017 11.11.01

  Problemet er at enkelte operasjoner ikke dekkes inn under ISF. Ta f.eks blodpropp, i dag har vi moderne metoder der man raskt kan fiske ut proppen og pasienten er god som ny en time senere. Dette koster i form av beredskap, folk får ikke propp i kontortid, mens 24/7/365. Det man får betalt for å fiske ut en propp er 800+egenandel. Når pasienten så sendes hjem så sier det eg selv at dette er et mega tap for sykehus som må betale svært spesialisert mannskap døgnbemanning. For eks så får man 15.000 kr for å legge en pasient inn. Så det lønner seg for sykehus å legge inn pasienter. Mitt forslag er at man retter opp endel skjevheter i hva ting koster, og gjør det mindre profitabelt å legge inn pasienter.

 • V:T 24.11.2017 17.41.41

  Om syke folk blir nedpriotert p.g.a for dårleg inntjening for sykehusene så er det kriminelt og vedkommende avd.direktør må og ikke bør anmeldes.

 • Lege 27.11.2017 10.06.36

  Adm. dir ber aldri noen direkte nedprioritere de sykeste, men krever «inntjening» fra avdelingslederene som dermed styrer ressursene til pasientgrupper som gir god «inntjening». Dette svekke rammeverket for behandlingen mange syke pasienter. Dersom det påvises svikt i behandlingen blir aldri adm dir ansvarliggjort. Ansvaret skyves alltid ned på helsepersonell. Den enkelte helsearbeider kan ikke gjøre annet enn å prioritere så godt de kan med de ressursene de har til rådighet. Både høyresiden og AP lever i den villfarelsen at innsatstyrt finansiering stimulerer til effektivitet. De har derfor systematisk overført makten i helsevesenet til byråkrater (f.eks økonomer) uten helsefagelig bakgrunn, og uten innsikten som trengs for å få effektivitet. Man har effektivt overført ressurser fra behandling til administrasjon. Nyttig folk som f.eks helsesekretærer er prioritert bort. Regjeringens avbyråkratisering innebærer at helsepersonell pålegges å løpe fortere, og aldri kutt i byråkratiet.

 • NedMedSp 24.11.2017 11.56.46

  ISF har en akilleshæl i form av at hva som skal prioriteres blir en sentralpolitisk sak for de som bestemmer hvor mye hver diagnose skal generere. Uten ISF og uten privatisering, så eksisterer ikke incentiver.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!