Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
BLE OVERRASKET OVER LEGEDOMMEN: Helse Vest-direktør Herlof Nilssen fotografert under et tidligere møte i Beslutningsforum. Arkivfoto: Lasse Moe

– En uoversiktlig situasjon

Helse Vest-direktør Herlof Nilssen om situasjonen etter dommen i Arbeidsretten.

Publisert: 2017-11-21 — 11.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

To uker etter at legene vant mot Spekter i Arbeidsretten, er det fortsatt uklart hvordan en ny tariffavtale mellom partene skal se ut. Enn så lenge er det tariffavtalen fra 2014 som gjelder.

Arbeidsretten har slått fast at Rikslønnsnemnda ikke hadde hjemmel til å videreføre unntakene fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, mot Legeforeningens vilje. Hele tariffavtalen ble kjent ugyldig, og saken sendes tilbake til Rikslønnsnemnda for ny behandling på nyåret, med mindre partene blir enige før den tid.

Dagens Medisin har tatt kontakt med flere sykehusdirektører og RHF-direktører for å høre hvordan de vurderer situasjonen etter dommen i Arbeidsretten.

Ble overrasket
– Vi tar dommen til etterretning, og så får vi se hvordan vi skal manøvrere videre for å få en god tariffavtale som fungerer, sier Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest og styreleder i Spekter.

Han innrømmer at dommen kom overraskende.

– Dommen kom litt overraskende, det gjorde den nok for mange. Men vi forholder oss til den og ser på hvordan vi får manøvrert oss videre. Vi har etablert dialog med Legeforeningen og så får vi se hva den bringer oss. Formelt er dette sendt tilbake til Rikslønnsnemnda, men hvis dialog mellom partene kan nå frem så er det det aller beste, sier Nilssen.

Hvordan er stemningen på sykehusene i Helse Vest nå?

– Det er vanskelig å unngå at dette diskuteres. Men så lenge pasientbehandlingen går som normalt, så skjer dialogen mellom de sentrale parter. Vi bidrar til å holde god stemning i leiren og ta unna pasientbehandlingen på en god måte.

– Uoversiktlig
– Hvordan opplever du situasjonen?

– Det oppleves som uoversiktlig akkurat nå. Siden tariffavtalen for 2016-2018 er underkjent, er det tariffavtalen for 2014 som gjelder, før vi skal inn i nytt hovedoppgjør i 2018. Det fremstår nok som litt uoversiktlig for mange.

– Var det en uklok dom fra Arbeidsretten?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Nylig sendte Legeforeningen et løsningsforslag til Spekter, hvor kravet er kollektive, rullerende arbeidsplaner.

– Vil Spekter lettere kunne godta Legeforeningens krav om kollektive, rullerende arbeidsplaner nå?

– Det er ett av mange tema på dagsorden med Legeforeningen. Jeg har ingen kommentar til det som angår dialogen med Legeforeningen, sier Helse Vest-direktøren.

Avventende
Han sier stemningen er «tålig bra» på Vestlandet i kjølvannet av dommen.

– Jeg hadde nylig møte med foretakstillitsvalgte i Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde og konserntillitsvalgte for Akademikerne, og opplevde rimelig god stemning. Det er stor vilje til samhandling fra alle for best mulig pasientbehandling. Samtidig er man litt avventende for å se hvordan sentrale prosesser beveger seg videre.

Dagens Medisin har også vært i kontakt med Stein Kinserdal, direktør ved Sykehuset Vestfold. Han ønsker ikke å kommentere dommen fra Arbeidsretten.

Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, sier han opplever situasjonen som «uproblematisk».

RHF-prosjekt i gang
Øystein Mæland, administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus sier han «tar dommen til etterretning og avventer videre prosess».

Mæland leder et RHF-initiert prosjekt som skal kartlegge eksisterende tjeneplaner ved alle helseforetak og vurdere muligheter for at leger kan arbeide innenfor arbeidsmiljøloven. Legeforeningen deltar som observatør i dette arbeidet.

– Vi har hatt det første møtet, og har sendt en bestilling til helseforetakene som skal melde tilbake til oss, sier Mæland.

Den endelige rapporten skulle etter planen leveres innen utgangen av året, men Mæland sier at det vil ta noe lenger tid før rapporten er klar.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Anonym lege i Helse Vest 22.11.2017 07.43.15

  At direktøren i Helse Vest synes dommen var overraskende sier jo sitt. Uheldig for ham, eller ikke det han hadde håpet - javel. Men ble han virkelig overrasket? Da må han åpenbart ha hatt en virkelighetsforståelse hvor dette var helt utenkelig. Først da kan man bli overrasket over en dom som i en sak han har visst om i månedsvis. Det igjen sier jo sitt. Lokalt sliter vi pga valg ledelsen har gjort, og legene appelleres til å bidra. Jeg sier nei. Det er vel også overraskende (og kanskje uforståelig?) for Herlof. Som man reder ligger man.

 • Lege 22.11.2017 08.24.32

  Selv de aller langsomste har vel nå fått med seg at Spekter og arbeidsgiversiden har mistet all tillit hos legene, og må forholde seg til dette.

 • Det mest skremmende / Helseloven 21.11.2017 22.17.39

  Vi helsearbeidere kan Helseloven. Vi har den aller strengeste lovgivningen. Hver enkel helsearbeider er strafferettslig ansvarlig. Gjør vi en feil er det ikke leder som blir straffet, med å miste sin autorisasjon. Det er helsearbeideren. De gangene leder får en slags straff, er nesten lik null. Spekter med sin enn så lenge Bratten, og Herlof Nilssen, og FrPs Siv Jensens regjering har avslørt de ikke kan Helsepersonell-loven. Flaut. Skremmende.

 • Plan B 21.11.2017 22.15.23

  Om ikke Herlof har tatt høgde for at dei kunne tape da er vel han på feil plass ,alle med ... med over kolestrolnivå ville vel diskutert om hva som kunne blitt verste utfallet ved et tap og lagt en plan etter det men her har dei følt seg uovervinnelig og ikke tenkt tanken på en plan B. Eg kan ikke fri meg for tanken at Høie er blitt lovet en lett seier og det bare var og kjøre på.

 • Doktern 21.11.2017 18.52.27

  Uoversiktlig? bildet er veldig klart for meg: Dere tapte og står nå med lua i hånda. Kan du vente litt mens jeg henter mer popcorn?

 • Rådgiver 21.11.2017 20.26.30

  "Popcorn" tyder på at du koser deg. Det er jeg glad for å høre. Samtidig så har jeg på følelsen du ikke er så veldig fornøyd med dagens situasjon.

 • Doktern 22.11.2017 00.54.30

  Ja, jeg koser meg med at Spekter tapte saken. Nei, jeg er ikke fornøyd med dagens situasjon da leger fortsatt blir tvunget til uforsvarlige arbeidsbetingelser. Noe mer du lurer på?

 • Rådgiver 21.11.2017 14.44.02

  Det er en rar situasjon dette. Tilsynelatende så tapte Spekter i retten, mens det i virkeligheten var rikslønnsnemda som tapte. De hadde videreført en avtale og og arbeidsretten mente at det hadde de ikke kompetanse til. Spekter er jo ikke interessert i å endre teksten verken i den gjeldende 2014 avtalen eller i 2016 forslaget. Det er legeforeningen som vil endre teksten. Når parter ikke blir enig om å endre så er det en lang tradisjon for at da er det nåværende avtale som gjelder. Hvordan legeforeningen tenker at det er "løsning" å endre avtalen slik at det blir nøyaktig slik de streiket for, det er meg en gåte. Full seier til en av partene er ingen "løsning", det gjelder begge sider.

 • lege 21.11.2017 14.54.36

  Legeforeningen ønsker å endre teksten slik at den overenstemmer med den forståelsen og praksisen som har vært fulgt i alle år. Altså hevd-prinsippet. Personlig ville jeg godtatt AML, og alt ut over det som nye kollegaer og / eller frivillig overtid ut over 100% stilling, (37,5 timer)

 • Kommunelege 21.11.2017 15.03.16

  Da har du ikke forstått saken. Legene har vide unntak fra AML, og disse unntakene kan ikke bare videreføres mot Legeforeningens ønske. Legene har i praksis veldig innskrenket streikerett og samtidig ikke vern gjennom AML. Hvis arbeidsgiver da kan spekulere i tvungen lønnsnemd (noe Regjeringen dessverre gjorde her), og unntak fra AML da automatisk videreføres mot legenes vilje ville legene vært bundet til å jobbe i strid med AML uten mulighet til å komme ut av avtalen.

 • lege midt-Norge 22.11.2017 11.46.44

  Legeforeningen vil endre teksten så den samsvarer med det som har vært gjeldende praksis i flere tiår. Bakgrunnen er at arbeidsgiver har endret praksis. Arbeidsgiver/HERLOF har instruert Spekter, men Spekter har ikke spilt spillet godt nok. Det så vi i arbeidsretten, enda Spekter hadde politisk drahjelp fra arbeidsdepartementet.

 • Lege i Nord 21.11.2017 14.03.17

  Arbeidsretten kom med en klok dom. Uten frivillighet på legesiden burde unntakene fra arbeidsmiljøloven aldri være tillatt. Helsepersonell har tross alt tilnærmert null mulighet til å lyktes med streik. Enten så bør man ha en ordning basert på frivillighet, eller så bør vi følge arbeidsmiljøloven på lik linje med andre yrkesgrupper. Å bli påtvungen urettferdige arbeidsforhold vil uansett også være ugunstig for arbeidsgiver på lang sikt.

 • Lege 21.11.2017 12.35.36

  Noe av dynamikken her er at Spekter har mistet all troverdighet. Om Legeforeningen gir ved dørene i forhandlinger vil de også miste troverdighet hos legene. Og i bunn ligger AML, som er det dyreste alternativet for arbeidsgiver. Det blir neppe noen løsning før Spekter bytter ut ledelsen, da kan jobben med å bygge tillit starte.

 • Verre og verre ! 21.11.2017 12.30.56

  Altså, arbeidsgiversiden har null kontroll. Og, så kommer de med hun som lot seg presse til "Brustadbua". Dette blir verre og verre. Jeg trodde det kunne være nok med justering av Foretaks-modellen. Men nå er det tydelig for alle at dette ikke er nok. Når det går prestisje i en sak, blir det lett veldig, veldig kostbart.

 • lege 21.11.2017 11.28.55

  Målsettingen er altså "en god tariffavtale som fungerer". Bra. Det betyr en avtale som legeforeningen kan godta. Det blir antagelig nokså dyrt. Alternativet er å følge AML. Det blir ennå dyrere. Valget burde være enkelt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!