Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SELVMEDISINERING:Studien tyder på at det er en felles genetisk risiko for det å utvikle psykose og for cannabisbruk. En mulig teori er at cannabisbruken er en form for selvmedisinering mot tidlige symptomer, ifølge forskerne.

SELVMEDISINERING:Studien tyder på at det er en felles genetisk risiko for det å utvikle psykose og for cannabisbruk. En mulig teori er at cannabisbruken er en form for selvmedisinering mot tidlige symptomer, ifølge forskerne. Foto: Gettyimages

Høyere genetisk risiko for psykose blant cannabisbrukere

Ny studie kan tyde på at det er en genetisk sammenheng mellom bruk av cannabis og psykoseutvikling.

Annons:

Flere tidligere studier har tydet på at bruk av cannabis kan øke risikoen for psykotiske lidelser.

I en ny norsk studie har forskerne sett på sammenhengen mellom genetisk risiko for psykose og cannabisbruk før sykdomsstart.

De har studert både pasienter med schizofreni og med bipolar lidelse, siden cannabisbruk kan øke risikoen for begge lidelsene.

To hypoteser
To hypoteser ble testet. Ifølge den første hypotesen er det to hovedgrupper av individer som utvikler psykose.

– Det er de med lav genetisk risiko, men som røyker mye cannabis, og det er de som har høy genetisk risiko, men som røyker lite eller ingen cannabis, forklarer førsteforfatter Monica Aas ved Norment, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Den andre hypotesen er at det er en felles genetisk risiko for å utvikle både psykose og cannabis.

Høyere genetisk risiko
381 pasienter med schizofreni, 220 med bipolar lidelse og 415 friske personer deltok i studien.

– Vi brukte en nylig utviklet molekylærgenetisk metode, som ser på den totale risikoen for schizofreni i hele genomet hos disse personene, sier Aas.

Forskerne sammenlignet den genetiske risikoen for schizofreni og bipolar lidelse hos pasienter som brukte cannabis daglig til ukentlig i perioden før sykdomsstart, med de som aldri eller sjelden brukte cannabis.

– Det var liten forskjell mellom gruppene, men pasienter som brukte cannabis jevnlig før de ble syke, hadde noe høyere genetisk risiko for å utvikle psykotiske lidelser, sier Aas.

Mulig selvmedisinering
Dataene gikk altså i retning av den siste hypotesen, nemlig at det er en felles genetisk risiko for det å utvikle psykose og for cannabisbruk.

– Én mulig forklaring kan være at pasienter som har høy genetisk risiko for schizofreni og bipolar lidelse opplever symptomer som angst, nedstemthet og lette psykosesymptomer før selve lidelsen bryter ut. Cannabis kan være en form for selvmedisinering mot slike symptomer, sier Aas.

Ingen motsetning
Men hun understreker at forskjellene var små, og det er derfor nødvendig med mer forskning før man kan konkludere.

– For øvrig er det ingen motsetning mellom hypotesen om at cannabis øker risikoen for psykoselidelser, og at det er en felles genetisk risiko mellom disse to fenomenene. Men funnene kan tyde på at sammenhengen mellom psykose og cannabis er mer komplisert enn tidligere antatt, sier Aas.

Høna eller egget
Jørgen G. Bramness, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, sier det foregår en høna eller egget- diskusjon om schizofreni og cannabis.

– Diskusjonen går ut på om cannabisbruk øker risikoen for schizofreni, eller om de som er disponert for schizofreni i større grad begynner med cannabis, sier Bramness.

Selv har han blant annet gjort en tvillingstudie, der resultatene tydet på at cannabisbruk økte risikoen for psykose.

Både gener og miljø
Han mener den nye studien fra Aas og hennes kolleger er godt gjennomført og interessant.

– Resultatene peker her i retning bort fra cannabis som spesifikk årsak til psykose, sier Bramness.

Han påpeker at man likevel ikke kan utelukke at cannabisbruken kan ha hatt en påvirkning.

– Det kan være at noen av dem som er disponert for schizofreni og inntar cannabis, ville unngått sykdommen dersom de ikke hadde tatt cannabis. Altså at gener og miljø forsterker hverandre, sier Bramness.

Kan være ødeleggende
Det vil i så fall være spesielt viktig å unngå cannabisbruk hos de som er disponerte.

– Men man vet jo ikke hvem som er spesielt utsatt på forhånd. 98 prosent av de som røyker cannabis opplever ikke problemer. Samtidig kan cannabis være ødeleggende for de som er disponert, sier Bramness.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Simon Chr Osen 22.11.2017 17.14.50

  Bramness og dere andre som forsker på cannabis og psykose/schizofreni: Fins det en eneste kvalitetsstudie dere kan legge frem, som dokumenterer at friske mennesker som bruker cannabis kan utvikle schizofreni eller psykoser?

 • Einar 14.11.2017 17.10.59

  Alkohol øker risikoen for psykose mye mer enn cannabis. Hvorfor skriver ingen om dette? Synd at cannabisbrukere blir møtt med fordommer og nedlatende folk i helsevesenet. Jeg har vært ærlig om mitt cannabis bruk til legen min, og det har ikke ført til noe godt. Jeg anbefaler alle vennene mine om ikke å fortelle om sitt cannabis bruk. https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/KMTE50009615/sesong-3/episode-3

 • Oddvard 12.11.2017 18.05.15

  For ikke så lenge siden kunne man få hårvekst på innsiden av hånden,om man masturberte for mye.Blindhet blev det også skremt med.I dag er det andre nytelsesmiddel man ønsker å skremme folk fra.Egentlig ingenting nytt under sola. For meg med adhd,har psykose vært min hverdag,men cannabis gir meg små viktige pauser fra elendigheten.Efterfulgt av god apetitt og "drømmeløs" søvn.

Nyheter fra startsiden

AVGÅTT UNN-DIREKTØR FORTSETTER MED MILLIONLØNN

Krever nye regler for sykehusledernes arbeidsavtaler6

Organisering av hjerneslagbehandlingen

– Dette er medisinsk helt vilt3

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!