Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ETTER NI MÅNEDER: Helsepartiet, som fikk i overkant av 10.000 stemmer i Stortingsvalget, preges ni måneder etter starten av mye uro. Lise Aksvik er leder av partiet.

ETTER NI MÅNEDER: Helsepartiet, som fikk i overkant av 10.000 stemmer i Stortingsvalget, preges ni måneder etter starten av mye uro. Lise Aksvik er leder av partiet. Foto: Vidar Sandnes

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer

Helsepartiets første måneder preges av påstander om hemmelighold av regnskaper, fryktkultur, trakassering fra politisk ledelse og mistillit til fylkesrepresentantene.

Annons:

Dagens Medisin har snakket med flere fylkesstyremedlemmer i Helsepartiet som stiller seg uforstående til at de har blitt ekskludert.

Les også: Valgforsker Bernt Aardal: – Beskyldninger og motsetninger er vanlig for nye partier

Etter valget, i et sentralstyremøte den 25.september, ble hele ti medlemmer ekskludert.

“Helsepartiets ledelse kjenner seg ikke igjen i dette. ”

- Lise Askvik, Helsepartiet

«Har skadet partiet»
Grunnen som oppgis i eksklusjonsbrevet som alle får, er at de «skader partiet».

Sentralstyremedlem i Helsepartiet fra Vestfold, Kristin Hjelle, trakk seg fra sine verv i partiet den 17. august.

Årsaken var at hun og en kollega i samme fylke stilte seg bak en avgjørelse fra styret i Helsepartiet Sør-Trøndelag, som i juli trakk seg fra alle tillitsverv i partiet:

Fra Sør-Trøndelag meldte fem medlemmer blant annet at lederne i Helsepartiet behandlet sine tillitsvalgte «på en måte vi mener overgår enhver dårlig arbeidsgivers håndtering av varslene vi sier vi skal støtte».

Den 26. september fikk både Hjelle og kollegaen eposter fra sentralstyret om at de «aktivt har skadet partiet».

Ba om regnskap
Hjelle forteller at det å etterspørre regnskap og vedtekter, nærmest sikrer at man blir ekskludert fra partiet:

– Vi etterspurte før landsmøtet regnskap og endring av vedtekter, og vi har påpekt at protokollen fra landsmøtet ikke var riktig. I tillegg har nestleder Lene Haug tatt et privat lån som hun mener partiet skal betale tilbake, sier Hjelle.

– Det er prinsippet vi reagerer på, at alt her skal være så hemmelig.

«Trakassering»
Grete Marie Nilsen var fylkesleder for Sør-Trøndelag, der altså hele fylkeslagsstyret trakk seg enstemmig fra sine verv i juli. I september ble hun, sammen med nestlederen i fylket, ekskludert.

Nilsen, som viser til årelang erfaring som tillitsvalgt, sier hun aldri har opplevd lignende.

– Jeg har vært tillitsvalgt hele mitt yrkesaktive liv – fra tillitsvalgt i klasse på høgskole til vara-verneombud til NITO-tillitsvalgt – i både privat og offentlig sektor. Jeg har aldri opplevd maken til trakassering og sammenhengende mistillit til frivillige tillitsvalgte noensinne. Jeg sitter i dag i styret i to andre organisasjoner, sier Nilsen.

– Som tillitsvalgte har vi et spesielt ansvar for å påse at både interne og eksterne lover og regler blir fulgt. Det har vist seg å være en trend i Helsepartiet at de tillitsvalgte som har stilt kritiske og saklige spørsmål til ledelsen, har blitt kastet ut – uten dialog – og i praksis uten mulighet til å få realitetsbehandlet en klage.

«Hemmelighold er varselbjelle»
– Det var umulig å få innsyn i noe som helst. Hemmelighold er for min del første varselbjelle om at noe ikke er som det skal.

– Baksnakking av egne tillitsvalgte internt og eksternt er dråpen som får begeret til å flyte over, sier den tidligere fylkeslederen.

I en beretning som ble sendt ut til delegatene som var påmeldt til landsmøtet, heter det at nestleder Lene Haug har skaffet seg «privat finansiering til livsopphold frem til januar 2018, da sentralstyret fattet vedtak om tilbakebetaling når statsstøtte foreligger».

Det er denne avtalen som Grete Marie Nilsen krevde å bli informert om.

Lene Haug har, ifølge Partifinansiering.no, gitt et valgkampbidrag på 292.500 kroner. Dette er for øvrig ett av bidragene som Partilovnemnda gransker for å ha blitt meldt inn for sent ifølge partiloven.

Ville ikke stille til intervju

Leder og nestleder i Helsepartiet, Lise Askvik og Lene Haug, sa først ja til å stille til intervju med Dagens Medisin, men avlyste dette samme dag.

De gikk kun med på å svare på spørsmål på epost.

I eposten skriver de at påstandene fra de ekskluderte medlemmene er «vanskelig å forholde seg til»:

– Helsepartiets ledelse kjenner seg ikke igjen i dette. Vi følger både lover og demokratiske regler, svarer Lise Askvik.

– Hvor mange medlemmer har Helsepartiet ekskludert siden dere startet opp?

– 13 totalt siden oppstart.

Dagens Medisin har dokumentasjon på at syv personer ble ekskludert i møtet 25.september, men Askvik sier dreier seg om ti personer.

– Sakene ble behandlet individuelt og konfidensielt. Samtlige ble vedtatt enstemmig av sentralstyret. Sentralstyret utleverer ikke ekskluderte medlemmer.

«Ikke regnskapspliktig»

– Dagens Medisin har snakket med de ekskluderte, de har påstander om fryktkultur, hemmelighold av regnskap, mistillit til innehaver av tillitsverv. Erfarne tillitsvalgte og partimedlemmer sier de aldri har opplevd lignende. Hvorfor sier de dette?

– Helsepartiet er ikke regnskapspliktig for 2016, og regnskapet for 2017 legges frem på landsmøtet i mai 2018. Det ble valgt revisor under landsmøtet i år, svarer Askvik.

– Er det riktig, slik de hevder, at regnskap og vedtekter holdes tilbake?

– Nei, se forrige svar. Vårt første regnskap, for 2017, foreligger til landsmøtet i mai 2018. Vedtektene har alle fylkesstyremedlemmene fått forelagt og signert på at de godkjente før fylkeslagene ble registrert i Brønnøysund som selvstendige, juridiske og økonomiske objekter.

– At styremedlemmene sluttet seg til Helsepartiets vedtekter og prinsipprogram, var en forutsetning for at de fikk tillatelse til å starte opp fylkeslag for partiet. Vedtektene ligger i likhet med alt annet åpent på våre nettsider.

«Andre årsaker»
– Er det riktig at de som stiller kritiske spørsmål, blir kastet ut av partiet?

– Nei. Helsepartiet er avhengig av en kritisk debatt. Eksklusjonene har hatt andre årsaker.

– Fra Sør-Trøndelag uttaler medlemmene at «lederne i Helsepartiet behandlet sine tillitsvalgte på en måte vi mener overgår enhver dårlig arbeidsgivers håndtering av varslerne vi sier vi skal støtte». Hva tenker dere om at et parti som skal beskytte varslere, her blir beskyldt for å utøve fryktkultur? 

– Dagens Medisin kan undersøke dette ved å kontakte de øvrige fylkeslagene, sier Askvik.

«Finnes ikke noe lån»
I en beretning som ble sendt ut til delegatene som var påmeldt landsmøtet, heter det at nestleder Lene Haug har skaffet seg «privat finansiering til livsopphold fram til januar 2018, da sentralstyret fattet vedtak om tilbakebetaling når statsstøtte foreligger». Det var denne avtalen Grete Nilsen krevde å bli informert om.

– Hvordan skal Lene Haugs lån dekkes – fra statlig bidrag eller medlemsinntekter? 

– Noe lån finnes ikke. Lene Haug har sentralstyrevedtak på at hun får etterbetalt en svært nøktern lønn for deler av sin arbeidsinnsats i hovedorganisasjonen når, og dersom, partiet har økonomi til dette. Hovedorganisasjonen er et selvstendig juridisk objekt og vedtaket påvirker verken fylkeslag eller medlemmer.

Gir partiledelsen støtte
Etter at Dagens Medisin begynte å undersøke denne saken, har vi fått flere henvendelser fra andre medlemmer i fylker og i sentralstyret – som sier de gir sin fulle støtte til partiledelsen og måten de driver partiet på. Askvik og Haug får ros for å ha jobbet hardt og gratis.

Kommentarer

 • Ingebjørg Røkenes Karlsen 13.10.2017 20.28.23

  En eksklusjon uten grunn og med uleselige underskrifter, defineres som ugyldig. Det igjen genererer igjen muligheten til å gå videre med et erstatningsgrunnlag og oppreisning i det offentlige.

 • Bjorn Foss Gravingen 13.10.2017 19.23.25

  Var aktivt med i valgkampen, og merket ingenting å frykte. At noen kverulere om et regnskap for året før partiet ble stiftet, sier alt om seriøsiteten. Antar at noen utgifter fra 2016 kommer med i regnskapet, men det blir i 2018. Synd at Dagens Medisin henger seg på så useriøse saker. Helsepartiet ble størst av "Andre" etter et drøyt halvårs drift, noe som sier alt om hvor enorm innsats våre ledere har gjort.

 • Anne-Lise Juul 13.10.2017 17.34.37

  Jeg sitter i Helsepartiet Oslo og kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av dårlig ledelse med fryktkultur. Jeg opplever stor takhøyde. Leder og nestleder har vært utsatt for sjikane og trakkasering både på private mail og Helsepartiets mail og sider. Det mangler sidestykke av hva jeg har vært borti før - det står respekt av hvordan de har klart å stå oppreist i dette! Vi i HP har en spennende tid foran oss med masse spennende politiske saker å ta tak i. Men jeg lurer på én ting - hvorfor har DM slettet tidligere kommentarer her?

 • Markus Moe, redaktør DM 13.10.2017 17.43.51

  Vi har dessverre tekniske problemer, som gjør at kommentarer til sakene blir borte/forsvinner. Så ikke vi som fjerner disse. Jobber på spreng med å løse dette, og vi synes det er veldig kjedelig at dette skjer!

 • Roar Venaas Skjønberg 13.10.2017 18.20.18

  Var det tekniske problemer som gjorde at dere ikke kontaktet noen i fylkesstyret i Sør-Trøndelag før publisering også? Mvh Roar V Skjønberg Nestleder

 • Anne-Lise Juul 13.10.2017 19.44.28

  Den er grei. Takk for svar. 😊

 • Roar Venaas Skjønberg 13.10.2017 12.43.54

  Innhold i denne artikkelen er ikke noe dagens fylkesstyret i Sør-Teøndelag overhode kjenner seg igjen i, og vi har full tillit til partiledelsen. Vi i styret jobber nå med sammenslåing med Nord-Trøndelag «Ett Trøndelag» og er godt i gang med nødvendige utredninger her. Medlemmer vil i løpet av ikke alt for lang tid få mer informasjon om denne prosessen. Fylkesstyrene i Nord og Sør Trøndelag har stor tro på Helsepartiet fremover og jobber på, slik at vi kan stille sterkt i kommende kommunevalg. Vi opplever ingen uro i vårt styrearbeid eller fra medlemmene våre. For fylkesstyret Sør-Trøndelag Helseparti Roar V. Skjønberg Nestleder

 • Grete Nilsen 15.10.2017 23.05.31

  Jeg hadde ikke tenkt kommentere saken mer - men usannheter kan ikke få stå uimotsagt! Din nåværende leder var selv med å trekke seg sammen med resten av styret i juli. Hun godkjente som oss andre fratredelsesbrevet du fikk overlevert i perm fra meg der vi påpekte ledelsens atferd. Hun var like opprørt over atferden til ledelsen i HP som resten av oss - men fikk allikevel velge både å ikke signere og ikke trekke seg. Hun valgte stå sammen med oss andre! Så snakker du for deg selv som ny som tillitsvalgt eller også for din leder her når du sier at dere ikke kjenner dere igjen?

 • Anita Egenæs 12.10.2017 23.19.30

  Ser at du Elisabeth som sitter i sentralstyre men har ikke skrevet under på eksklusjons papirene sier at Lene og Lise har fått falske beskyldninger. Hva er det og mener du at vi ekskluderte har kommet med dette ? I så fall vil jeg gjerne ha dokumentasjon på dette.

 • Willy Wiksaas 13.10.2017 07.23.56

  Dette lyder ikke bra - og trigger ikke folk til å melde seg inn i partiet. Ofte er det slik at små partier har en tendens til å bli "privat" eie, eller dette "partiet er vårt" - og man kan være fristet til å kalle dette en ukultur som flere små partier sliter- og har slitt med...

 • Anita Egenæs 12.10.2017 23.18.05

  Ser at du Elisabeth som sitter i sentralstyre men har ikke skrevet under på eksklusjons papirene sier at Lene og Lise har fått falske beskyldninger. Hva er det og mener du at vi ekskluderte har kommet med dette ? I så fall vil jeg gjerne ha dokumentasjon på dette.

 • Anne-Lise Juul 12.10.2017 23.06.01

  Helsepartiet består av en mengde dyktige, arbeidsomme og frivillige personer. For det er det vi er - frivillige. Dessverre har enkelte behandlet Lise og Lene på en høyst klandreverdig og stygg måte. Men slik skjer nok ofte i nystartede partier. Jeg opplever takhøyden stor og kjenner overhode ikke igjen beskrivelsene av ledelsen. Vi gleder oss til vårt videre arbeid med mange viktige og spennende oppgaver. Og vi er glade for at vi har en ledelse som står i dette med hevet hode. Det står det respekt av!

 • Ingebjørg Røkenes Karlsen 12.10.2017 23.31.55

  Jeg betviler ikke at dere har vært flinke og dyktige, men fortsatt kunne det vært på sin plass at man får en forklaring på hva noen har gjort med Lise og Lene. Jeg som er ekskludert har aldri snakket med Lise etter landsmøte, og Lene vet ikke hvem jeg er. Allikevel har jeg fått en eksklusjon med hennes underskrift, og uten noen form for grunn. Jeg har blitt utestengt fra alle HP sidene, og mine 2 positive henvendelser har blitt tatt vekk/slettet. Det kan få alvorlige følger for de som har skrevet under et slikt ugyldig dokument, det kan utløse et erstatningsgrunnlag.

 • Elisabeth Overaa 12.10.2017 21.25.59

  Takk til Lise og Lene som har stått i denne stormen av falske beskyldninger. Godt for de ekskluderte at dette er konfidensielle opplysninger, og at det aldri kommer ut!

 • Kristin Hjelle 12.10.2017 22.48.21

  Vi ekskluderte vil jo gjerne vite grunnen til eksklusjonene - i alle eksklusjons dokumentene står det kun at vi er en fare for Helsepartiet. Jeg for min del hadde trukket meg ut av mine verv lenge før jeg ble ekskludert, når ble jeg da en fare for partiet? Det de er redde for er spørsmålene som vi har stilt dem og som de har problemer med å svare på. Det vi ønsker er bare å få dokumentasjon på våre spørsmål.

 • Helsepersonell 12.10.2017 20.42.31

  Pinlig! Noen må gå...

 • Elisabeth Overaa 12.10.2017 21.28.02

  Takk til Lise og Lene som har stått i denne stormen av falske beskyldninger. Godt for de ekskluderte at dette er konfidensielle opplysninger!

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!