Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

"At one point, a staff at a hospital refuse to attend to him for lack of documents", forteller legen i venstre rute. Dette reagerer Legeforeningen på. Faksimile: IOM.

"At one point, a staff at a hospital refuse to attend to him for lack of documents", forteller legen i venstre rute. Dette reagerer Legeforeningen på. Faksimile: IOM.

Legeforeningen reagerer på tegneserie om flyktninger

En tegning som viser at en flyktning vil nektes behandling fordi han mangler dokumenter, får Legeforeningen til å reagere.

Annons:

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har tatt initiativ til, og finansiert, en kampanje som skal informere migranter og flyktninger om vanskelighetene de vil møte dersom de legger ut på reise, ifølge Legeforeningen,

Legeforeningen: - Brudd på etiske regler
En tegneserie beskriver hvordan en person snakker med en lege, som forteller vedkommende at han antakelig ikke vil få behandling fordi han ikke har dokumenter.

Dette, mener Legeforeningen, er brudd på Legeforeningens egne etiske regler og internasjonale deklarasjoner.

Legeforeningen har i brev til Justis- og beredskapsdepartementet skrevet at foreningen «mener fremstillingen av legen er svært uheldig som informasjonsformidling fra offentlige myndigheter.»

Justis- og beredskapsdepartementet: - Mange virkemidler

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i et svar til Dagens Medisin at de mottok brevet fra Legeforeningen forrige mandag.

 – På grunn av høstferien er det ikke besvart ennå, men det vil skje snart, heter det fra departementets kommunikasjonsavdeling.

For øvrig skriver departementet i e-posten følgende:

– Justis- og beredskapsdepartementet finansierte informasjonskampanjen i Somalia gjennom tilskudd over post 72 til IOM Somalia. Kampanjen ble sluttført i 2015. Målet var å spre informasjon om risikoen ved migrasjon og realistisk informasjon om hva som venter i Europa.

– Det ble brukt et bredt spekter av virkemidler, som skriftlig materiell for bruk i skolen. En del av kampanjen gikk ut på å intervjue diaspora i et knippe europeiske land om erfaringer med migrasjon og retur – dette ble lagt ut på YouTube og Facebook. I tillegg ønsket IOM intervju med vår daværende statssekretær for ulike medier.

– Det var IOM som var ansvarlig for gjennomføring av kampanjen, inkludert alt kampanjemateriell. Departementet la ingen føringer på form eller innhold i informasjonskanalene/materiellet, og endelig resultat skulle heller ikke godkjennes av oss.

– Har begrenset rett til offentlig medisinsk behandling
– Men etter gjeldende norske regler har personer uten lovlig opphold begrenset rett til offentlig medisinsk (ikke-akutt) behandling.

– IOM er en anerkjent internasjonal organisasjon med ansvar for bistand til migranter over hele verden. Vi har tillit til at deres fagkompetanse og lokalkunnskap gir det beste utgangspunktet for å utforme budskap som når frem til målgruppen.

– I tillegg til IOM har departementet også delfinansiert kampanjer i regi av UNHCR og Unicef. Også i de kampanjene hadde organisasjonene ansvaret for utformingen av budskapet/innhold i kampanjene. Et eksempel på dette er som nevnt UNHCRs kampanje «Telling the Real Story» som vi ga tilskudd til i 2016.

 

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!