Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Nå er det opp til arbeidsretten å felle en dom

Spekter ville ikke møte Legeforeningen til debatt etter rettsforhandlingene denne uken.

Annons:

ARBEIDSRETTEN, OSLO: Torsdag ble arbeidsrettssaken mellom Akademikerne og Spekter avsluttet etter fire dager med prosedyrer og vitneforklaringer. Lars Haukaas, prosjektdirektør i Spekter, ville ikke møte legepresident Marit Hermansen til debatt i regi av Dagens Medisin.

– Nå har vi holdt på med forhandlinger og diskusjoner om dette spørsmålet i flere år, og har måttet gi opp å komme til enighet. Vi har brukt fire dager i arbeidsretten og n er det opp til arbeidsretten å felle en dom. Da er det ikke hensiktsmessig med en ny debatt, sier Haukaas, som stilte opp til intervju rett etter at rettsforhandlingene var over.

– Ingen dramatikk
Konflikten dreier seg om sykehuslegenes arbeidstid. Legeforeningen krever at Rikslønnsnemndas avgjørelse om å videreføre avtalen med unntak fra arbeidstidsmiljøloven, skal kjennes ugyldig. Dersom de vinner frem, bortfaller en ordning som har vært der i over 20 år.

– Arbeidsgiver sier at dette vil gi dramatiske effekter, men det vil det ikke. Veldig mange andre arbeidstakerorganisasjoner har ikke disse vide unntakene, men har likevel arbeidsavtaler med unntak. Da blir man enig lokalt. I dag drives sykehusene med veldig mange forskjellige arbeidsavtaler, og mange av disse er forsvarlige og kan videreføres, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

RETTSSAKEN ER OVER: Etter at den siste rettsdagen var over, tok Spekter-direktør Lars Haukaas Legeforeningens toppledelse i hånden. Her sammen med visepresident Christer Mjåset.
Foto: Lasse Moe

– Vil man ikke da risikere at leger sier nei til å jobbe utover de 40 timene som arbeidsmiljøloven fastsetter?

– Våre medlemmer sier at med rammen av rullerende planer, og med lokale vedtak, så er mange av disse ordningene forsvarlige. Vi har også et ønske om å gi pasientene god behandling og sikre gode ordninger der ute, og vi har aldri antydet at alle leger skal jobbe innenfor arbeidsmiljøloven.

Les også: Tillitsvalgte: Vi er bekymret for å miste kontrollen

Vil kjempe videre
– Dersom dere taper, vil dere akseptere det eller kjempe videre på andre arenaer?

– Hvis vi ikke får medhold i retten blir vi festet til evig tid med disse unntakene. Det er ikke forsvarlig, slik arbeidsgiver praktiserer det nå. Det har vi fått vist tydelig i arbeidsretten i dag. Som fagforening, med ansvar for våre medlemmer, må vi vurdere hva vi da skal gjøre videre, sier Hermansen.

Har du gått glipp av rettssaken? Se opptak her.

Spekter mener på sin side at Legeforeningen utfordrer «den norske modellen» med sitt søksmål.

– Hvis Rikslønnsnemnda bare har kompetanse til å avgjøre deler av en rettstvist mellom partene, så får det betydning for hva meglingsinstituttet kan drive med, hvordan forhandlingene kan foregå og hva regjeringen kan gjøre for å avslutte en streik med tvungen lønnsnemnd. Så ja, dette har stor betydning – og er et uventet angrep på den norske modellen, sier Haukaas.

Les også: Spekter: Vi er ikke her for å tape

Har invitert til «prosess»
– Blir det kaos ved norske sykehus hvis Legeforeningen vinner frem?

– Hvis det blir en dom som gjør at deler av denne avtalen er ugyldig, så vil det være en konstruktiv dialog mellom Spekter og Legeforeningen, som ikke skaper kaos ved sykehusene, sier Haukaas.

– Hvis dere vinner frem, hvordan vil dere likevel løse konflikten og gjenopprette tilliten mellom partene?

– Det viktigste nå er å løse det fremtidige problemet som vi ikke har klart å løse. Direktørene i de regionale helseforetakene har invitert Legeforeningen til en prosess, og så får vi se hvordan det går.

Dommen er ventet om cirka tre uker. Den er endelig og kan ikke ankes.

SPEKTER-BENKEN: Advokat Tarjei Thorkildsen (t.v.) prosederte saken for Spekter. Til høyre prosjektdirektør Lars Haukaas. Foto: Anette Andresen

Relaterte saker

Kommentarer

 • lege 06.10.2017 13.24.45

  Tilliten mellom Spekter og legene er allerede ødelagt, og vil ikke kunne gjenreises uten at Spekter blir dømt, og nåværende ledelse blir fjernet. En dom i Spekters favør vil derfor være en katastrofe, og må ankes til internasjonale rettsinstanser. Uten tillit vil vi få et dårligere helsevesen, med økende konflikter, noe som går ut over pasientene. Det vil også bli et dyrere helsevesen, med videre oppblomstring av helprivate løsninger, til glede for de med penger og erfarne leger som kan jobbe der.

 • Lege 06.10.2017 11.51.01

  Hva menes med "dommen er endelig og kan ikke ankes"? Hvorfor ikke?

 • Frode Solberg 12.10.2017 17.03.09

  Dommer i Arbeidsretten kan sammenlignes med dommer fra Høyesterett. Når dommen fra Arbeidsretten kommer, er det ingen ankerett innenfor det norske domssystemet. Hvis man likevel ikke vil slå seg til ro med resultatet må man evt ut i Europa.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!