Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
PÅ STUDENTENES SIDE: – Det er viktig at universitetene er veldig tydelig på at det ikke ønskes karakterer på sikt også. Vi tror at arbeidsgiversiden kommer til å presse på for å få dette, og da må universitetene stå på studentene sin side, sier medisinstudentleder Eivind Valestrand. Arkivfoto: Marius Simensen

– Det er viktig at vi studenter gir tilbakemeldinger

Lederen av Norsk medisinstudentforening viser til at det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner fra evaluering av nasjonal delprøve når under halvparten av medisinstudentene svarte på spørreskjema.

Publisert: 2017-10-03 — 08.03
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Nylig ble rapporten fra evaluering av den første nasjonale delprøven for medisinstudenter i sjette semester offentliggjort.

Av de 319 studentene som gjennomførte prøven, svarte snaut halvparten av dem på et evalueringsskjema. Mer enn åtte av ti mener en nasjonal delprøve er positivt, og 68 prosent sa de ønsker at det jobbes mot en felles, skriftlig avsluttende eksamen.

Les saken: 7 av 10 medisinstudenter positive til felles eksamen

Prosjektleder Jan Frich uttalter til DM mandag at «det er en ambisjon å utvikle prøven til en felles nasjonal eksamen på sikt, men det har ikke på noe tidspunkt vært aktuelt å gi graderte karakterer på en slik eksamen».

Eivind Valestrand, leder av Norsk medisinstudentforening (Nmf), sier at målet er justert.

– Dette er første gang ambisjonen om en nasjonal eksamen uttales så tydelig. Universitetene sitt mål med dette arbeidet er dermed noe justert. En felles avsluttende eksamen med høy kvalitet som studentene er fornøyd med, og som ikke gir karakterer, kan være et positiv tilskudd til medisinstudiet i Norge. Det vet vi enda ikke om dette vil være, sier Valestrand.

– Det er likevel beroligende at det ikke er tenkt å gi graderte karakterer på en nasjonal eksamen. Det er viktig at universitetene er veldig tydelig på at det ikke ønskes karakterer på sikt også. Vi tror at arbeidsgiversiden kommer til å presse på for å få dette, og da må universitetene stå på studentene sin side.

Lydhøre
Nmf-lederen er imidlertid glad for at prøven har gitt gode erfaringer og resultater og særlig at studentene i hovedsak er fornøyde.

Vi savner fremdeles nasjonale læringsmål.
Eivind Valestrand, leder av Norsk medisinstudentforening

– Samtidig er det en lav andel studenter som har evaluert prøven, og det er synd. Det er viktig at vi studenter gir tilbakemeldinger slik at det kan trekkes sikre konklusjoner fra evalueringer. Det er det vanskeligere å gjøre her.

Han roser Jan Frich og arbeidsgruppen for å ha vært lydhøre til studentene hele veien.

Savner nasjonale læringsmål
På grunn av lav oppslutning var det ikke mulig å konkludere med om det er reelle forskjeller mellom studiestedene.

– Det er viktig at det er en jevnt høy kvalitet på alle medisinstudiene i Norge, og vi anser en slik prøve som først og fremst et redskap for å se hvor studiestedene bør utvikle seg i forhold til hverandre, kommenterer Valestrand og legger til:

– Vi savner fremdeles nasjonale læringsmål. Det er en prosess som Kunnskapsdepartementet har satt i gang gjennom utforming av retningslinjer for medisinstudiet. I dette arbeidet må universitetene ta en førende rolle slik at læringsmålene får en best mulig kvalitet. Dette arbeidet må bli ferdig før det eventuelt innføres en nasjonal eksamen, mener Eivind Valestrand.

Lavere oppslutning
Stine Katinka Andersen har vært med i prosjektgruppen som studentrepresentant for medisinstudentene ved Universitet i Tromsø.

Hun er enig med Valestrand i at oppslutningen om evalueringen kunne vært bedre.

– Antallet som svarte på tilbakemeldingen var ikke så høyt som vi hadde håpet, men vi velger likevel å tolke resultatene dithen at studentene har vært fornøyde med piloten. Medisinstudenter er som kjent en gruppe som ikke er redde for å la høre fra seg om det er noe de er uenige i, sier Andersen.

Studentens prøve»
Hun berømmer initiativtakerne til prosjektet for en god prosess.

– For studentene som har vært med i gruppa har det til enhver tid vært et overordnet mål at dette også skulle bli en «studentenes prøve». Vi ønsket at prøven, samtidig som den kvalitetssikret oss som fremtidige leger, også kvalitetssikret utdanningen vi får på de ulike lærestedene i Norge. Gjennom prosessen har vi følt at vi har hatt en plass ved bordet, og vi har blitt hørt ved hver eneste korsvei, sier Andersen til Dagens Medisin.

Studentrepresentanten forteller at studentene har fått være med på å forme prøven fra start til slutt.

– Vi føler oss således trygge på resultatet. Dette er et svært spennende prosjekt, og vi var avhengige av at prøven var bra på første forsøk. Ut fra både de kvalitative og kvantitative tilbakemeldingene fra studentene, vil jeg påstå at vi i stor grad har lyktes med det, mener Stine Katinka Andersen.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!