Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kreftleger: Nye studier gir håp til lungekreftpasienter

SE VIDEO: Kreftlegene Åslaug Helland og Odd Terje Brustugun reiste til den store europeiske kreftkongressen ESMO i Madrid, og ble positivt overrasket over nyheter på lungekreftbehandling.

Annons:

MADRID (Dagens Medisin): Gjennom mange år har det skjedd lite på lungekreft-feltet, men nå begynner det å se lysere ut, ifølge norske onkologer.

– Postitivt overrasket
Både på verden største kreftkongress ASCO i juni, og nå på den europeiske kreftkongressen ESMO i Madrid som ble avsluttet denne uken, ble det sluppet flere store studier på lungekreft.

Kreftlegene Åslaug Helland og Odd Terje Brustugun fulgte kongressen for å oppdatere seg på den siste forskningen på feltet. Se legene fortelle i videoen øverst i saken.

Helland og Brustugun sier de er positivt overrasket, og at de er glade for at det skjer stadig mer forskning på lungekreft, som er den kreftformen som tar flest liv.

– Innen målrettet behandling er det kommet nye gode data, og på immunterapi-siden ser vi at det er kommet studier med gode resultater, sier Brustugun, som er overlege ved kreftseksjonen ved Drammen sykehus, Vestre Viken.

– Hva gjør at lungekreft er så vanskelig å behandle?

– En av årsakene er at ofte oppdages så sent at sykdommen har spredt seg, og da har man ikke lenger mulighet til å kurere den. En annen årsak er at disse lungekreftcellene er aggressive og det blir lett spredning fra sykdommen selv om det er et tidlig stadium og de opereres, sier Helland.

– Immunterapi mest lovende
Ifølge Brustugun er det fortsatt immunterapi som er den behandlingen som gir de mest lovende resultatene.

– Særlig innen den pasientkategorien man hittil har slitt mest med å behandle optimalt, nemlig de som får strålebehandling i stadium 3; de som ikke kan opereres men som heller ikke har fjernspredning. Der ser man nå at immunterapi gir en betydelig forlenget levetid, og det var gledelige nyheter i år, sier Brutsugun, som sammen med Helland trekker fram den såkalte PACIFIC-studien:

Den representerer det første store framskrittet for pasienter med lungekreft i stadium 3.

Den viser at progresjonsfri overlevelse var signifikant lengre med immunterapi-legemidlet durvalumab enn med placebo.

Studien, som ble lagt frem på ESMO denne uken, viser at mens median progresjonsfri overlevelse med radiokjemoterapi alene er nær åtte til ti måneder  - så er den sammen med durvalumab mer enn dobbel.  

  • PD-L1-hemmeren durvalumab (Imfinzi) bedret median progresjonsfri overlevelse med 11,2 måneder, sammenlignet med placebo hos pasienter som hadde lokalavansert, ikke-opererbar ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i stadium 3.

Åslaug Helland mener studien er et klart lyspunkt: 

– Egentlig har disse pasientene en veldig dårlig prognose. Men denne studien viser at forbedringen av den progresjonsfire overlevelsen er helt signifikant og klar, så pasientene lever lenger, og bedre, med denne behandlingen.

– Det betyr at flere kanskje kan overleve lengre uten å få tilbakefall, og kanskje kan flere bli kurert. Men totale overlevelsesdata er ikke publisert ennå, presiserer hun.

Denne Fase 3-studien ble presentert på ESMO mandag og samtidig publisert i New England Journal of Medicine. Den er finansiert av AstraZeneca.

En anne studie på lungekreft som har vekket oppsikt, er fase 3-resultatene fra en studie på legemidlet alectinib (Alecensa), som brukes i behandlingen av ALK-positiv lungekreft. Den omtalte Dagens Medisin da den ble lagt frem på ESMO forrige uke.  

Studien, kalt ALUR, viser at behandling med alectinib ga en statistisk siginfikant redusert risiko for sykdomsforverring eller død med 85 prosent, sammenlignet med cellegift-behandling.

 

Odd Terje Brustugun opplyser at han, eller hans arbeidsgiver på vegne av ham, har mottatt honorar, reisestøtte og forskningsbidrag fra de fleste legemiddelfirmaene som har legemidler innen lungekreft.

 Åslaug Helland har opplyst hun har holdt foredrag for flere selskaper (Astra, Roche, Pierre Fabre, BMS) i løpet av det siste året. Honorarene går til OUS.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!