Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

TO DOSER: Rotavirusvaksinen består av to doser som gis ved seks og tolv ukers alder.

TO DOSER: Rotavirusvaksinen består av to doser som gis ved seks og tolv ukers alder. Foto: Thinkstock

Rotavirusvaksinen er helseøkonomisk kostnadseffektiv

Ny studie viser at det er kostnadseffektivt fra et helsetjenesteperspektiv å vaksinere spedbarn mot rotavirus, når man ser på hvor stor sykdomsbyrde som unngås.

Annons:

I 2014 ble rotavirusvaksinen innført i vaksinasjonprogrammet i Norge. Da var det blitt vist i tidligere studier at vaksinering var kostnadseffektivt ut fra et samfunnsperspektiv, men ikke fra et helsetjenesteperspektiv.

Når man gjennomfører evalueringer fra et samfunnsperspektiv tar man også med kostnader utenfor helsevesenet, for eksempel tapte arbeidsdager.

Sammenligning
I den nylig publiserte studien i PloS One har man evaluert kostnadseffektiviteten for perioden 2015-2019.

Vaksinasjon med Rotarix, som brukes i dagens vaksinasjonsprogram, er sammenlignet med ingen vaksinasjon. Det er også gjort en hypotetisk sammenligning med vaksinen RotaTeq, som også er på det norske markedet.

Fremtidig effekt
– Vi har kombinert informasjon om blant annet rotavirus-epidemiologi, vaksinens effekt, demografi, antall vaksinerte personer og kontaktmønstre i befolkningen, og beregnet fremtidige effekter ved hjelp av modellering, forteller førsteforfatter Christina Hansen Edwards ved Folkehelseinstituttet.

Kostnadseffektiv
Studien viser at i perioden 2015-2019 vil vaksinasjonen forhindre at 114.658 barn blir syke uten å oppsøke lege, 34.571 barn oppsøker fastlegen eller legevakt, 7.381 barn blir alvorlig syke og to barn dør.

Studien konkluderer med at Rotarix er kostnadseffektiv fra et helseøkonomisk perspektiv, med 424.791 kroner per kvalitetsjusterte leveår (QALY).

Ingen offisiell grense
– Om et helsetiltak er kostnadseffektivt eller ikke avhenger av hvor mye samfunnet maksimalt er villig til å betale pr QALY. Det finnes ingen offisiell grense for dette, men i denne studien har vi antatt en maksimal pris på 657.540 kroner per kvalitetsjusterte leveår, sier Hansen Edwards.

Det vil si at man maksimalt kan akseptere en vaksinepris på 627 kroner per fullvaksinerte barn.

Bivirkninger
Alle innmeldte bivirkninger av rotavirusvaksinen blir registrert.

– Vi vet at noen barn opplever milde bivirkninger etter vaksinasjon og at alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Vi har sett på effekten av dette i studien, men hovedfunnene forble uendret, sier Hansen Edwards.

Færre infeksjoner
Folkehelseinstituttet viste nylig til foreløpige resultater av sin studie om rotavirusvaksine, som viste at det har vært en betydelig nedgang i antall barn under fem år som blir henvist til sykehus med mage-tarm-infeksjon etter innføring av vaksinen.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!