Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Det er sutring og jamring, i stedet for konstruktive tiltak

Kardiolog Gisle Langslet, mener en må tilby flere pasienter PCSK9-hemmere for å senke kolesterolet til pasientene. Steinar Madsen sier kostnaden er for høy og mener mange leger bare ser «sin pasient».

Annons:

DIAKONHJEMMET SYKEHUS (OSLO): Ukens utgave av DMTV-debatten ble avholdt etter DM Arena møtet om hjerte- og karmedisin på Diakonhjemmet sykehus.

Gisle Langslet, overlege ved Lipidklinikken, ved Oslo Universitetssykehus (OUS) løfter frem at mange pasienter med familiær hyperkolesterolemi, en lidelse som gjør at pasientene i ung alder har dobbelt så høyt kolesterol som vanlig, ikke få tilgang til de nye effektive PCSK9-hemmerne.

– 50-60 prosent effekt
– Nå har vi fått PCSK-9 hemmere som senker kolesterolet med over 50-60 prosent. Fra før har vi hatt andre effektive medisiner, men vår pasientgruppe med familiær hyperkolesterolemi, som har dobbelt så høyt kolesterol som normalt kommer ofte ikke til behandlingsmål med vanlig behandling og vil ha god effekt av de nye effektive medisinene som tilleggsbehandling, sier Langslet.

DEBATTEN: I ukens utgave av DMTV-debatten diskuterer Gisle Langslet, overlege ved Lipidklinikken (t.h) nye medikamenter for hjertemedisin med Steinar Madsen, fagmedisinsk direktør i Statens Legemiddelverk og spesialist i kardiologi.
Foto: Lasse Moe

Problemet til Langslet, er at mange av pasientene han behandler som ofte kan være helt ned i 40-årene, ikke får tilbud om medikamentene, fordi Statens legemiddelverk vurderer kostnadene som for høye ved behandling av noen pasienter.

– For dyrt
– Mange av pasientene får det, men noen får det ikke, fordi de ikke tilfredsstiller de prioriteringskriteriene vi har måttet stille, sier Steinar Madsen, spesialist i kardiologi og fagmedisinsk direktør i Statens legemiddelverk (SLV).

SLV har det faglige ansvaret for å gjøre kostnadsanalyser av legemidler, før de prioriteres innført i det offentlige helsevesenet av Beslutningsforum for nye metoder.

Madsen forklarer at kostnaden på legemiddelet gjør at de har måtte sette grensen for hvem som kan få medisinen litt høyere enn det SLV ønsket, fordi SLVs analyse blant annet sammenligner kostnaden på de nye kolesterolsenkende legemidlene med gammel kolesterolsenkende medisin.

– De kolesterolsenkende medisinene vi har hatt i mange år, de koster nå ingenting. Dersom det da kommer legemidler som er hundre ganger dyrere, så blir det vanskelig.

 

– Må huske helheten
Madsen mener at leger må ha to tanker i hodet, når de argumenterer for pasientene som de har et behandlingsansvar for.

– Den ene tanken må være at de skal gjøre noe bra for pasientene sine. Den andre tanken må være at de skal bidra til at vi kan gjøre det bra for mange pasienter. Ikke bare for «min pasientgruppe». Vi har en masse pasientgrupper som trenger mer medisiner og bedre oppfølging. Man må se helheten i helsevesenet, rett og slett, sier han.

Behandler stor gruppe
Gisle Langslet ved Lipidklinikken, peker på at gruppen han behandler er begrenset men forholdsvis stor, og viser til at det er snakk om lag 7-8000 pasienter, som har familiær hyperkolesterolemi.

– Det er et relativt stort behov blant disse pasientene for kolesterolsenkende tillegssbehandling. Jeg kan ikke skjønne at ikke det er samfunnsmessig lønnsomt å gi de denne behandlingen. For disse pasientene er det helsemessig gunstig å få denne tilleggsbehandlingen. Dette er en begrenset gruppe. Det er snakk om kanskje 1000 pasienter, sier han.

«Sutring og jamring»
– Skal du gjøre det absolutt ytterste for én pasient, eller for at helsevesenet vårt skal fungere, spør Madsen.

Han mener at leger må tenke mer på helheten.

– Legene setter seg litt utenfor «styre og stell» i helsevesenet, når de opptrer på den måten de gjør. Jeg tror rett og slett de mister innflytelse. Fordi det er ikke gangbar politikk, påpeker Madsen.

– Det er sutring og jamring, i stedet for konstruktive tiltak. Se på hva legene sier. Hvor i all verden er de positive forslagene? Hvor er forslagene til at de kan gjøre ting bedre?

Madsen mener at klagesangen ofte blir en ensidig kritikk av myndighetene. – Men tenk på det, hvor vellykket vår politikk har vært på hjerte og karlegemidler, peker han på.

– Må ta hensyn
Langslet mener en må ta hensyn til at pasientgruppen har økt risiko for å få hjerte- og karhendelser, og derfor tilby pasientgruppen den beste behandlingen som finnes.

– Vår pasientgruppe, får hjerteinfarkt tjue år før gjennomsnittsbefolkningen. De får det i førtiårsalderen, mens i gjennomsnittsbefolkningen så får man hjerteinfarkt i sekstiårsalderen, påpeker Langslet.

Er det ikke sånn at alle leger vil si at akkurat mine pasienter er veldig spesielle og må prioriteres høyere, spør programleder Markus Moe?

– Jo men dette er en begrenset pasientgruppe, men i forhold til utgifter til giktmedisin eller i forhold til de nye antikoagulasjonsmidlene, så er dette begrensede utgifter det er snakk om, presiserer Langslet.

Gå til toppen av artikkelen, for å se hele debattinnslaget!

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Peter Bering 14.09.2017 23.37.57

  Madsen bør fratas legelisensen i ethvert sivilisert samfunn. Han oppfordrer og ønsker å tvinge leger til å bryte den Hippokratiske Ed.

 • fastlege 09.09.2017 13.45.38

  Utrolig provoserende, Skal man ta hensyn til myndighetene??? hva i all verden. Jeg har interesse i at mine pasienter skal blir friske og få best behandling. Helt forkastelig tankegang. Jeg er ikke makroøkonom, jeg er lege.

 • lege 09.09.2017 20.54.06

  Dr Madsen er ikke kliniker. Det er nok minst en grunn til det.

 • DrDigg 10.09.2017 07.06.07

  Han er vel privatpraktiserende kardiologi på si.

 • Eniiiiig 10.09.2017 18.04.57

  Grunnen er vel at han ikke er faglig dedikert nok, og ønsker å få status og anseelse uten å måtte gå vakter. Han er blitt kardiolog, det beviser at han kan sleike ræv. Studiepublikasjoner er en forutsetning for at man har noe mellom øra, for de som er opptatt av status, men det utgjør ikke et bevis, da også forskerverdenen er råtten.

 • Stud med 09.09.2017 21.18.34

  fastlege: du har først et ansvar for samfunnet du er en del av. For du unner vel ikke egne pasienter nyttig medisin foran andre?

 • Lege 10.09.2017 10.09.29

  Til Stud Med; Ville du tenkt samfunnsansvar (dvs økonomi) om du kommer til en multitraumatisert pasient som du vet vil kreve svært store ressursser over lang tid fremover på sykehuset og rehabilitering om du begynner førstehjelp, legger ham inn og han overlever? Eller er det avhengig av f.eks alder? Eller gjelder økonomiperspektivet og samfunnsansvaret bare medisiner, og ikke annen medisinsk behandling?

 • Pragmatiker-liberaliser-gradvis-alt 10.09.2017 18.02.03

  Selvfølgelig tenker jeg egne pasienter framfor andre. En pasient som kommer til meg skal være trygg på at jeg vil hans/hennes beste, de skal ikke være redd for at de må reise til utlandet eller skaffe seg private forsikringer for å få råd og behandling de kan stole på. Det som er provoserende med Madsen, er ikke utsagnene, da statspamper er forpliktet til å si slikt. Det provoserende, er at det er nyttesløst å kjempe imot. Innbyggerne er så naive at de ikke ser og ikke skjønner hvordan i hvert fall største delen av middelklassen hadde vært langt tryggere med en fullprivatisering. Stud.med.troll; hvorfor skal dine pasienter lide, fordi de tilfeldigvis har fått en stud.med.vikar som prioriterer lojalitet til sin ideologi og foretrukne samfunnssystem, framfor sin forpliktelse som serviceyter?

 • Lege 17.09.2017 01.26.48

  Du stiller et meget betimelig spørsmål. Det berører hvilke rettferdighetsprinsipp som vi bør ligge til grunn. Skal vi forsøke å oppnå innsatslikhet eller resultatlikhet? Spørsmålet har også som underliggende premiss at kostnadsrammet for medikamenter nasjonalt er gitt. Kan det tenkes at kostnadsrammet er satt for lavt? Påstanden din om at du først og fremst har et ansvar for samfunnet du er en del av, er problematisk. Gjelder dette bare i Norge i nå, eller gjelder det alle samfunn alltid. Dersom det gjelder alle samfunn alltid, medfører dette at vi er forpliktet til en slags lojalitet eller ansvar også overfor totalitære og autoritære og tyranniske samfunn. Dersom det er snakk om en mere betinget lojalitet, hva skal være kriteriene for hvilke samfunn vi er forplitet overfor. Jeg mener vi også har etiske plikter som leger, som er uavhengige av samfunnet vi er en del av.

 • Lise Askvik 11.09.2017 13.45.34

  Takk fastlede, ja dette er drøy kost fra helsemyndighetene. Det forventes altså at både leger og pasienter -uansett hvor syke de er- skal ha sin lojalitet festet i systemet og makroøkonomien fremfor i enkeltmenneskets behov for hjelp. Er det et slikt samfunn vi vil ha? Denne forkvaklede og uetiske systemlojaliteten illustrerer Steinar Madsen igjen med krystallklarhet. Det finnes kanskje ikke perfekte løsninger, men det finnes jammen bedre modeller og sterkere etikk enn dette. Med Norges enorme muligheter følger også et ansvar - for hver enkelt innbyggers liv og helse, Det lønner seg å investere i en så sterk og frisk befolkning som mulig, kanskje ikke bedriftsøkonomisk på kort sikt, men i et samfunnsøkonomisk perspektiv og på lengre sikt. Takk til hver eneste helseansatt som fremdeles er sine pasienters -og helsefagenes talsmenn- og ikke økonomiens. Stem Helsepartiet i år.

 • N:N 08.09.2017 21.57.30

  Alle leger skulle ha tatt et år i utlandet alt for mye innavl her i lande ut og lær også bør dei ikke jobbe på sykehuset som pappa jobber på.

 • Stud med 08.09.2017 18.18.53

  At PCSK9-hemmere senker kolesterol effektivt synes å være godt dokumentert. Men den helsemessige gevinsten av å ta medisinen er dårlig. Det burde ikke være nødvendig å minne om at pasientens helse er viktigere enn kolesterolverdiene. Hvis noen mener motsatt, sier jeg: show me the evidence!

 • Vidar Rødsjø 08.09.2017 16.34.35

  Har prøvd Lipitor (plagsom kvalme og hukomelse ble dårligere) prøvde Pravachol (hevelse i hals og plagsom kløe i håndflate) Crestor og Ezetrol turte jeg ikke prøve så for min del dør heller litt før enn å ta slike medisiner som ødelegger hverdagen. Vet det ikke er lett å være lege da man blir en plagsom padient som ikke vil ta medisiner som blir foreskrevet men man skal da ikke bli dårligere av medisiner man tar. Valget var da enkelt de siste resepter ligger urørt på apoteket.

 • LiS i kommunistlandet 08.09.2017 15.15.34

  Jeg personlig finner det provoserende at det framstilles som et moralsk aksiom at helheten i det systemet vi har valgt, den semi-kommunistiske modellen, skal være det aspektet som skal ha førsteprioritet. Jeg kan ikke se at jeg selv, at foreldre, søsken, samboer, egne unger kan ha en total fordelsovervekt av dette systemet. Jeg som overgjenomsnittlig interessert lege, har allerede måttet kjempe hardt for at familie skal få riktig medisinsk behandling. Det er virkelig plagsomt å vite at om man tryner på sykkel i oslo, så kan datteren din bli sydd av en turnuslege på oslo legevakt som har øvd seg litt i forkant på neopren, slik det var for oss som jobbet der i 2010. Det er virkelig plagsomt å vite at man kan ende opp med oversette brudd, fordi man har ordning med legevakt, begrunnet med Madsen sin samfunnsargumentasjon, hvor leger jobber som tror de er eksperter ut ifra allmennpraksisgrunnlag. Jeg vil at dette systemet skal rase sammen. Jeg vil heller betale mer for mine.

 • KritiskKar 08.09.2017 15.09.07

  Dagens Medisin, her har dere faktisk gjort noe bra. Disse to personene opp mot hverandre, var reelt belysende. Det var også oppegående stilte spørsmål. Steinar Madsen appellerer moralsk til hver lege om å være mindre individorientert, og mer sosialdemokratisk vokter, underforstått premiss at systemet er det beste man kan få, og man er moralsk forpliktet til å prioritere helheten økonomisk, framfor at hvert individ er garantert å være sikker på at man kommer til en lege man kan stole på vil ens eget beste.

 • lege 08.09.2017 15.05.09

  Og hvorfor skal vi tro at Legemiddelverket klarer denne avveiningen? Fordi de er akkurat passe langt fra pasienten og akkurat passe nært Finansdepartementet?

 • Konstruktiv Løsning 08.09.2017 15.01.07

  Forslagene til å gjøre ting bedre finner du anonymt i kommentarfeltet. Svaret er å gradvis nedlegge det offentlige helsevesenet, gi fattige penger direkte omtrent som kontantstøtte, tillate kjøp av kopimedisiner produsert ulovlig i india eller kina, og finne alternativ kvalitetssikring i form av opplysningskontorer, opplysningskontorer for hvilke medikamenter man kan stole på, stikkprøver på innhold og kvalitet, opplysningskontorer for utdannelseskvalitet på leger fra hvilke studiesteder, osv. Den monopolistiske og autoritære tilnærmingsmodellen har store mangler. Den har ikke vært forandret på noe sted i verden. Det er på tide å benytte seg av potensialet teknologien gir oss til markedsoversikt, og fjerne statens hegemoni. Ikke av ideologiske årsaker, og ikke alt på en gang, men av pragmatiske årsaker, nå som vi ser at helse er for dyrt, og det danner seg A- og B-lag.

 • Bente Hagen 08.09.2017 12.27.40

  Igjen, vi har ikke råd å redde liv.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp6

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Annonse:

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!