Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helsejurist Anne Kjersti Befring mener «UNN har oppnådd at flere i Akademika nå begynner å stille spørsmål ved hvordan sykehuset ledes når de skriver brev med anmodning om å pålegge forskere munnkurv». UNN-ledelsen mener Befring blander roller.

Helsejurist Anne Kjersti Befring mener «UNN har oppnådd at flere i Akademika nå begynner å stille spørsmål ved hvordan sykehuset ledes når de skriver brev med anmodning om å pålegge forskere munnkurv». UNN-ledelsen mener Befring blander roller. Foto: Anne Grete Storvik

Varsler-ekspert hevder sykehus forsøkte å pålegge munnkurv

Ledelsen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo måtte minne UNN-ledelsen om den akademiske frihet.

Annons:

– Jeg har forståelse for at jeg oppleves som plagsom for UNN, og jeg har forståelse for at det er vanskelig å være leder, noe jeg selv har vært i 18 år. Dette sier helsejurist Anne Kjersti Befring til Dagens Medisin.

Kritisk om rolleblanding
Uttalelsen kommer etter at kommunikasjonssjefen ved UNN, Hilde Annie Pettersen, reagerte på at doktorgradsstipendiat og helsejurist Anne Kjersti Befring fikk lov å uttale seg kritisk om UNN i mediene, under tittelen doktorgradsstipendiat.

I en epost til juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) spør Pettersen om Befring, som ansatt på fakultetet, har lov til å bruke tittelen doktorgradsstipendiat når hun uttaler seg om slike ting.

Anne Kjersti Befring har vært juridisk direktør og forhandlingsdirektør i Legeforeningen i nær ti år før hun startet ved juridisk fakultet i 2014. Direktørstillingen i Legeforeningen har hun sagt opp, men hun er ansatt i 25 prosents stilling der som seniorforsker.

Se hele eposten fra Pettersen nederst i saken!

Minner om akademisk frihet
Steinar Hafto Myre, mottaker av eposten – og seksjonssjef for kommunikasjonsseksjonen ved juridisk fakultet  ved UiO – skriver i sitt svar til Pettersen at Universitetet i Oslo ikke har noen retningslinjer «som begrenser våre forskere særskilt all den tid det fremgår at de uttaler seg på egne og ikke institusjonens vegne».

Han påpeker videre:

– Utgangspunktet her er den akademiske frihet, ref. UH-loven §1-5. Faglig frihet og ansvar, hvoretter forskerne har frihet til å uttale som om egen forskning og fagfelt uten institusjonens inngripen. 

Befring har, blant annet i Dagens Medisin, påpekt at alvorlige hendelser ved sykehusene burde få konsekvenser for ledere som bryter loven. Et eksempel hun viser til, er en hendelse ved UNN der Statens helsetilsyn har fastslått at sykehuset hadde brutt spesialisthelsetjenestelovens varslingsplikt.

«Bygger omdømme»

– Det jeg ikke forstår, sier Anne Kjersti Befring, er hvordan direktøren, med støtte fra styreleder og RHF-leder, kan benytte så mye av sin tid og ressurser på å bygge eget personlig omdømme, blant annet gjennom å jakte på personer som uttaler seg og definere syndebukker, og en virkelighet i stedet for å forholde seg til de utfordringer som finnes ved sykehuset.  

Befring sier videre at hun mener UNN har oppnådd at «flere i Akademika nå begynner å stille spørsmål ved hvordan sykehuset ledes når de skriver brev med anmodning om å pålegge forskere munnkurv».

– Min uttalelse til mediene var på bakgrunn av et høringsnotat om endringer i lovgivningen og avgjørelsen fra Helsetilsynet som kritiserer UNN, sier Befring.

Kommunikasjonsdirektør Hilde Annie Pettersen ved UNN forklarer sin henvendelse til universitetet slik:

 – UNN fikk en henvendelse fra en avis hvor Befring var intervjuet som doktorgradsstipendiat ved UiO. Hun gjentok i intervjuet gamle beskyldninger mot UNN i en sak som egentlig skulle handle om mulige endringer i helselovgivningen.

– Befring har gjennom sin tidligere rolle som juridisk direktør i Legeforeningen klare bindinger til toppledelsen der. Hun har vært ansvarlig for foreningens håndtering av saker der det er fremmet uriktige påstander og beskyldninger mot UNN, sier Pettersen.

– Problematisk
– Det er problematisk når hun fremstår som ekspert på helsejus ved UiO, og fra denne rollen gjentar de feilaktige påstandene. Særlig når hun fortsatt har en stilling i Legeforeningen. Hun viser som før til flere år gamle saker, og er åpenbart ikke oppdatert når det gjelder resultatene av forbedringsarbeidet UNN har gjennomført.

– Det var derfor helt naturlig å få avklart hvilken rolle hun har i den offentlige debatten generelt, og i dette intervjuet spesielt. Hvem snakker hun på vegne av? Seg selv, Legeforeningen eller Universitetet i Oslo? En sammenblanding av roller er uheldig fordi leserne forstår et budskap ut ifra hvilken rolle avsenderen har.

– Vi har fått et avklarende svar fra kommunikasjonsseksjonen ved det juridiske fakultet ved UiO som vi rettet henvendelsen til, og er fornøyd med det, avslutter Pettersen.

Anne Kjersti Befring har tidligere arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet, der hun blant annet ledet arbeidet med Helsepersonelloven.  I denne loven ble det formulert en varslingsplikt til Helsetilsynet for helsepersonell av hensyn til pasientsikkerheten.

UNN bør jakte på manglende rutiner

Et mål for styret og ledelsen burde ha vært å bruke ressurser på å «jakte» på manglende rutiner og risiko i pasienttilbudet. Nå virker det som om personlig omdømme og retorikk er det viktigste for styreleder og direktør. Kan et offentlig finansiert sykehus drives uten åpenhet og takhøyde? Når varsling om avvik stanses av ledelse, er det ikke etablert en kultur for å arbeide med pasientsikkerhet. I en offentlig finansiert risikovirksomhet som sykehus, har ledelsen og styrelederen en viktig oppgave i skape trygghet for å kunne si ifra om avvik og trusler mot pasientsikkerheten, sier Befring.

Dette skriver Hilde Annie Pettersen, kommunikasjonsdirektør ved UNN, i eposten til Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo:

«Jeg lurer på om dere ved det juridiske fakultet, UiO har retningslinjer for ansatte som uttaler seg i media?

Helt konkret gjelder dette en sak hvor en doktorgradsstipendiat ved UiO bruker denne funksjonen/tittelen i en sak hvor hun kritiserer ledelsen ved UNN.

I mediesaken fremstår det slik:

Befring, som er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, sier Helsetilsynet har påvist alvorlig svikt i ledelsen.

– Nok en gang ser vi at alvorlige saker ikke får konsekvenser for noen av lederne som påviselig har brutt loven. Sett i lys av de mange sakene ved UNN er det avdekket en stor svakhet i pasientsikkerheten, og når det gjelder ansvarsforhold i helseforetakene, sier Befring.

Dersom Befring hadde fremsatt dette som privatperson, hadde vi ikke stilt noen spørsmål. Men det er mange her som undrer seg over hvilken rett hun har til å bruke tittelen sin ved Universitetet i Oslo til å «rettferdiggjøre» slike uttalelser i media? Leserne kan oppfatte dette som at det er en representant for Universitetet i Oslo som uttaler seg.

Er dette noe ledelsen ved UiO mener er greit at ansatte gjør?

Det hadde vært fint å få vite om dere har retningslinjer for ansattes uttalelser i media. Dersom det finnes, skulle vi gjerne ha fått disse oversendt».

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Undrande 11.09.2017 09.44.49

  Føretaka er fasienerande organisasjonar. Kva skal eit sjukehus med kommunikasjonsavdelingar og til og ein med sjef over kommunikasjonen? Det er komisk kva skattepengane våre blir brukt til. Heilt sikkert er det i alle fall at ein kommunikasjonssjef er til ingen nytte for sjuke og skrøpelege, ikkje for dei tilsette heller. Så kva skal ein med stillinga?

 • Lege 04.09.2017 11.38.42

  Snart er det valg. De ansvarliges håndtering av en dysfunksjonell sykehusledelse over mange år vil sannsynligvis vise seg i valgresultatet i Troms. Ingen god sak for Høyre og Ap.

 • lege 04.09.2017 10.41.33

  Om en gransker Helseforetakene ved å lese alle emailene og samle inn mobiltelefonene, vil en nok finne mye rart. Men det er mange som ikke vil finne alt dette rare.

 • Kjetil Karlsen 04.09.2017 09.50.55

  Pettersen skjønte nok at det ikke ville føre fram å be UIO om å begrense Befrings rett til å ytre seg om forholdene ved UNN. Det viktige prinsippet som nok en gang er tydeliggjort ved denne øvelsen, og som fremstår som en overordnet strategi fra UNN-ledelsen, er følgende: Den som ytrer seg kritisk mot ledelsen av UNN, skal på forhånd vite at vedkommende vil bli gjort til gjenstand for betydelig innsats fra ledelsen: Mistenke budbringerens motiver, så tvil om vedkommendes troverdighet, produsere anklager, sette ut rykter og vandrehistorier, kontakte arbeidsgivere og avisredaksjoner med sladder og bakvaskelse, o.s.v. Fasit så langt er at strategien virker: Tor Ingebrigtsen sitter fortsatt i direktørstolen, mens et tosifret antall ansatte ved UNN som har varslet om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen på forskjellige vis har mistet sin arbeidsplass ved UNN. Det overraskende å være vitne til hvor lenge overordnede myndigheter lar dette pågå. Kjetil Karlsen, allmennlege

 • Rolleblanding 2 04.09.2017 08.04.29

  I følge kommunikasjonssjefen er det "mange her som undrer seg." Dette er jo håpløs argumentasjon. Hvem er mange? Direktøren? Ledergruppen? Sender hun brevet personlig eller på vegne av ledelsen ved UNN? RHF?

 • Rolleblanding? 04.09.2017 07.59.41

  I følge kommunikasjonssjefen blander Befring roller. Det er nok lettere for kommunikasjonssjefen som kun har en rolle, nemlig å jakte på ansatte som ikke lovpriser forholdene ved UNN. Antall varslingssaker fra UNN er langt over det som kan bortforklares av en ledelse som klamrer seg til roret og er seg selv nok.

 • Knut O. 02.09.2017 08.07.37

  Retorikken fra UNN: det er gamle saker. Det er en sak. Her kommenterer Befring en avgjørelse fra Helsetilsynet i juni 2017. Pettersen: hun viser til gamle saker.

 • Ansatt 02.09.2017 00.47.00

  Hilde Annie Pettersen - din henvendelse til UiO er til å bli flau av. Hvilket samfunn tror du egentlig vi lever i?

 • N:N 01.09.2017 22.29.17

  Skjønner ikke at ledelsen bare slutter når ingen vil ha dei untaken styreleder. Må da være noe bedre og ta seg til en gå på en jobb der en er uønsket av de fleste. Ja,ja hver sin lyst.

 • Lege 01.09.2017 21.28.08

  http://nordnorskdebatt.no/article/logn-uredelighet-svikt-svik-ved

 • Titten 05.09.2017 14.00.30

  Obs, denne er fra 2016 , Aldri hørt om endringskultur?

 • Overlege 2 UNN 01.09.2017 21.10.26

  UNN er eksperter på knebling, dette føyer seg fint inn i rekken. Men tro nå virkelig ikke dette er noe Hilde Annie Pettersen står for. Dette er direktørens verk, som alltid, når det blir stygt.

 • Overlege UNN 01.09.2017 19.08.03

  Hvilke uriktige beskyldninger sikter du til Petersen? Hvorfor fortsetter dere å anklage varslere?

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp6

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Annonse:

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!