Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sykehusinnleggelse i helgen ga lavere overlevelse

Færre sykehuspasienter overlever de første 30 dagene når de blir innlagt i helgen sammenlignet med hverdager.

Annons:

Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Ingen sikker årsak
Seksjonssjef i Folkehelseinstituttet, og medforfatter av rapporten, Jon Helgeland, sier til Dagens Medisin at det kan være flere årsaker til dette fenomenet:

- Vi har justert for om innleggelsene er akutte eller planlagte. Brudd og hodeskader vil for eksempel dukke opp som egne diagnosegrupper. Men vi har ingen data for om noe er en alvorlig ulykke eller stort traume.

- Når det kommer til hovedårsaken til at det er dårligere overlevelse blant dem som legges inn i helgene, så er det slik at de lærde strides, sier han.

- Fenomenet har fått en del oppmerksomhet i utlandet. I starten så mente de fleste som skrev om dette at det skyldes ressursproblemer ved sykehusene, som lav bemanning. Men etter hvert som man gravde litt mer i dataene, undersøkte man hvorvidt  pasientene som blir innlagt i helgene er sykere. Og det er de. Derfor konkluderer noen med at dette skjer fordi pasientene som innlegges i helgen er sykere, sier Helgeland til Dagens Medisin.

Også færre akuttinnleggelser
Svært få pasienter legges inn planlagt i helgene. For tilstander som inkluderes i totaloverlevelse, er det ikke bare færre planlagte innleggelser i helgene, men også færre akutte innleggelser. Antall akutte innleggelser avtar fra mandag gjennom uken, til et betydelig lavere nivå lørdag og søndag, viser rapporten.

Den lavere sannsynligheten for overlevelse i helgene tilsvarer i løpet av en femårsperiode drøyt 700 flere pasienter som dør etter en akuttinnleggelse på en lørdag og 750 på en søndag, enn etter en akuttinnleggelse på en ukedag.

Les mer:  Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2016.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Oppgitt på seg selv 07.09.2017 09.18.30

  Mente såklart at jeg ble innlagt på en fredag og måtte vente til tirsdag. Hadde jeg bare måttet ventet en dag hadde jeg vært kjempeimponert!

 • Oppgitt 07.09.2017 09.17.25

  Ikke det spor overrasket. Forrige gang jeg ble innlagt på en mandag måtte jeg vente helt til tirsdag før legen på posten hadde tid til å se på meg. Utstyr som skulle overvåke status falt av uten at det ble lagt merke til. Ringeknapp for langt unna til at den var mulig å nå. Kunne fint hatt akutt forverring uten at noen ville merket det. Sykehusene er etter gjentatte erfaringer totalt underbemmannet i helgene. Det er, som statistikken viser, åpenbart uforsvarlig.

 • WestLand 01.09.2017 00.58.54

  Dette kommer som en stor overraskelse på meg. Jeg trodde at helgen var en magisk tid, hvor assistentleger uten problemer kunne gå visitt på fire ganger så mange pasienter som vanlig, uten kjennskap til dem fra tidligere, samtidig som de må svare på alle telefoner og henvendelser, samt ha overoppsyn i akuttmottaket. Gjerne 19 timer i strekk, for overlegene har jo jobbet mye mer enn det før. Kanskje vi burde nedsette en kommisjon bestående av venner av helseadelen?

 • Teori 31.08.2017 15.14.38

  Vi slapper av etter en hektisk uke og da kommer plagene som en har oversett hele uken.

Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering2

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2