Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Foto: Illustrasjonsfoto/Thinkstock

Undersøker negative fødselsopplevelser hos kvinner

Komplikasjoner for mor, barn eller begge var dne største årsaken til negative fødselsopplevelser hos kvinnene. 

Annons:

En ny studie fra Høgskolen i Oslo og Akershus ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, undersøker hvilke faktorer som er assosiert til negative fødselsopplevelser hos kvinner.

Studien, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Midwifery, brukte data fra den norske kohorten av Bidens-studien, der kvinner fra ulike land sine fødselsopplevelser er undersøkt.

Mindre hos andregangsfødende
1352 flergangsfødende kvinner ble inkludert. Forskerne analyserte den kvantitative informasjonen i tillegg til 103 tematiske analyser med 103 kommentarer fra kvinner med en tidligere negativ fødselserfaring.

Den totale utbredelsen av negative fødselserfaringer var på 21,1 prosent. Negative erfaringer ble assosiert med redsel for fødsel og en historie med seksuelt misbruk. Andregangsfødende kvinner rapporterte om mindre negative erfaringer en førstegangsfødende.

Tap av kontroll
Tre områder ble identifisert blant de som hadde negative erfaringer: Komplikasjoner for mor, barn eller begge, å ikke bli sett eller hørt, eller å oppleve smerte og tap av kontroll.

Majoriteten av kvinnene rapporterte om uventede komplikasjoner underveis, mens kun et mindretall rapporterte om smerte som årsak til negative erfaringer.

Nyttig for jordmødre
Forskerne påpeker at kommentarer fra kvinnene viser at de var lite forberedt på komplikasjoner og utilstrekkelig hjelp under fødsel. Opplevelser av ikke å bli sett eller hørt bidra også til en negativ opplevelse av fødsel.

Forskerne skriver videre at jordmødre kan bruke informasjonen fra studien for å prøve å forhindre negative fødselsopplevelser hos kvinner. 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!