Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
VURDERES: – Vi tar alle innspillene med oss i det videre arbeidet – også det som går på hvordan styrearbeidet bør organiseres – og vil se på hvordan vi håndterer dette videre, sier administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen. Arkivfoto: Lasse Moe

Helse Vest blir bedt om strakstiltak i Helse Førde

Sogn og Fjordane legeforening viser til det de mener er uforsvarlig mangel på leger i Helse Førde og ber Helse Vest om å igangsette tiltak umiddelbart.

Publisert: 2017-08-09 — 06.00

Kritisk mangel på leger i vakt ved kirurgisk avdeling på sykehuset i Førde. Uforsvarlig virksomhet ved sykehusets røntgenavdeling. Kritisk mangel på psykiatere og kliniske psykologspesialister.

Dette er noen av punktene i en bekymringsmelding Sogn og Fjordane legeforening har sendt til Helse Vest. Brevet er datert 30. juni.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) viser til at Sogn og Fjordane legeforening nå ber Helse Vest RHF gjør noe aktivt for å bedre rekrutteringssituasjonen på sykehus og i kommunene i fylket.

Les hele brevet her.

Styresammensetning
Rådene den lokale legeforeningen gir er at det snarest må komme på plass flere kirurgiske spesialister til Helse Førde og at det radiologiske fagmiljøet må styrkes. Fagmiljøene med overleger må spres på flere enn ett sykehus, heter det i brevet.

Sogn og Fjordane legeforening er heller ikke fornøyd med styresammensetningen i Helse Førde og ber om at kommunene må få større innflytelse, ved snarest å få inn et styremedlem med bred og relevant erfaring fra primærhelsetjenesten.

Blant de foreslåtte tiltakene er også styring av avdelingene i Helse Førde for å kunne ta i mot medisinstudenter.

– Ikke akutt
Styreleder i Helse Vest, Terje Vareberg var på ferie og var ikke kjent med innholdet i brevet da Dagens Medisin tok kontakt.

– Dette blir forelagt styret ved første anledning. Hvis forholdene tilsier at dette er akutt, vil selvfølgelig administrasjonen i Helse Vest eller Helse Førde agere umiddelbart, uttaler Terje Vareberg til Dagens Medisin.

Administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, sier at de vil ta innspillene i bekymringsmelden opp til vurdering.

– Men vi mener dette ikke er forhold som krever umiddelbar agering, og er nok en situasjon som også andre utkantstrøk enn Helse Førde strever med, sier Nilssen til Dagens Medisin.

Ansvar
– Hvor alvorlig ser du på bekymringene som fremkommer?

– Det er vanskelig å gå inn i detaljene, flere forhold hører hjemme i Helse Førde, som rekruttering og organisering av tjenestene for eksempel innen akuttkirurgi. Dette er nok i stor grad beskrivelse av en utvikling som har skjedd over tid og spørsmålet er hvordan en kan klare å snu utviklingen. Her ligger mye av ansvaret i Helse Førde. 

– Vi har ikke fått en bekymringsmelding på dette fra Helse Førde, og har bedt helseforetaket om å komme med innspill til styremøtet. Men som sagt, vi tar alle innspillene med oss i det videre arbeidet – også det som går på hvordan styrearbeidet bør organiseres – og vil se på hvordan vi håndterer dette videre, svarer Nilssen.

Konstituert administrerende direktør i Helse Førde, Børge Tvedt, sier at de nylig er kjent med bekymringsmeldingen og at innholdet i brevet skal gjennomgås sammen med fagdirektøren i helseforetaket.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Holger 23.09.2017 16.14.13

  Slik som det ser ut no blir det nye namnet Førde sjukehus og ikkje sentralsjukehus.. Legg administrasjonen i helse førde under haukeland. Treng en sjukehus i Lærdal og på Eid? Treng ein ambulansar på eit kvart nes?. Har granska ambulansetenesta og det er her pengesluket ligg, ser at det blir brukt for mykje overtid på personell og det er for mange områdeledere.

 • Vebjørn 09.08.2017 16.14.03

  Mye av ansvaret i Helse Førde, snakk om tulebukk . Styreleder i helse vest må fortelle Nilssen at han har det øverste admistrative ansvaret i regionen

 • Lege 09.08.2017 15.59.34

  Man kan rekruttere hvem som helst, men vil man som lite sykehus på vestlandet rekruttere spesialister i.feks gastrokirurgi må man regne med å betale for det. Å tilby tariff er meningsløst. Mellom 2,5 og 3 MNOK vil nok gjøre det.

 • Lege 09.08.2017 10.26.30

  Helse Førde kommer nok til å omorganisere litt mere, slik at flere legespesialiteter slutter, og flere blir ansatt i administrasjonen, mens akutt-pasienter blir sendt til Bergen. Da vil akutt-sykehuset bli lagt ned, og vi sitter igjen med et "lokalsykehus" og mere administrativt personale. Slik Helseforetak har gjort før, og kommer til å gjøre igjen. Da får de nemlig redusert antall sykehussenger, og oppfyller da hovedmålet sitt, å spare penger, som de trenger pga økende administrasjonsutgifter, konsulent- og styrehonorar. Også kalt "pasientens helsevesen" av de inkompetente.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!