Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Illustrasjonsbilde: Thinkstock

Illustrasjonsbilde: Thinkstock

Studie: Flere sluttet med sigaretter ved bruk av e-sigaretter

På bakgrunn av en amerikansk spørreundersøkelse om tobakksbruk, undersøkte forskerne sammenhengen mellom flere e-sigarettbrukere og røykeslutt.

Annons:

Amerikanske forskere ved University of California, San Diego, publiserte nylig en artikkel i British Medical Journal om bruk av e-sigaretter, fra spørreundersøkelsen US Current Population Survey-Tobacco Use Supplement.

Undersøkelsen sammenlignet data fra fem ulike spørreundersøkelser. Spørreundersøkelsen ble gjort mellom 2001 – 2015, og inkluderte 161.054 personer.

Målet med studien var å se om en økning i e-sigarettbrukere kunne kobles til om flere sluttet å røyke vanlige sigaretter.

Den siste av spørreundersøkelsene ble gjennomført i tidsperioden 2014-2015. Av de 161.054 deltakerne var 22.548 røykere og 2.136 hadde nettopp sluttet å røyke, ifølge artikkelen.

Røykeslutt ble definert som å ikke ha røkt på tre måneder.

Beregnet slutterater
– E-sigarettbrukere var mer tilregnelige enn ikke e-røykere til å forsøke å slutte å røyke sigaretter, heter det i abstraktet til studien.

Forskerne viser til en forskjell på 65 prosent sannsynlighet for å forsøke å slutte mot 40 prosent, for et forsøk på å slutte å røyke.

Ifølge artikkelen hadde e-røykerne også større sjanse for å lykkes med røykesluttforsøket, henholdsvis 8,2 prosent for dem som røykte e-sigaretter eller hadde røkt e-sigarett de siste tolv månedene, mot 4,8 prosent.

Begrensninger
Forskerne peker i artikkelen på at studiens resultater må tolkes forsiktig fordi den er basert på selvrapporterte data og personers hukommelse, og at den ikke er en randomisert studie på populasjonsnivå. De påpeker også at e-sigarettbruk i seg selv kan indikere generell motivasjon for røykeslutt.

Det er ikke konsensus blant forskere om hvorvidt e-sigaretter fører til røykeslutt. I mars i år omtalte Dagens Medisin en studie publisert i JAMA Internal Medicine, som konkluderte med at e-sigaretter ikke hjalp dem som deltok i studien med å slutte å røyke.

Samtidig med å publisere resultatene fra den amerikanske studien, publiserte British Medical Journal en editorial som drøfter sammenhengen mellom økningen i bruk av e-sigaretter de seneste årene og en økning i røykeslutt.

Per dags dato er det ikke lovlig å omsette e-sigaretter i Norge. Helsedirektoratet skriver på sine sider at «Stortinget i desember 2016 vedtok å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin. Endringene vil tre i kraft i løpet av første halvår 2018. Frem til ikrafttredelse vil det fortsatt være forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge.»

Les studien i BMJ her

Kommentarer

 • Marit 09.08.2017 13.09.03

  Jeg har nå gått fra å røyke opptil 40 sigaretter om dagen, til å nå være 8 måneder røykfri med e-sigaretter. Ville ikke klart det uten.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!