Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Oppfølgingsteam skal ta utgangspunkt i de eksisterende kommunale tjenestene og se på helheten i de eldres ønsker, mål og behov.

Oppfølgingsteam skal ta utgangspunkt i de eksisterende kommunale tjenestene og se på helheten i de eldres ønsker, mål og behov. Foto: Colourbox

Ønsker oppfølgingsteam for utsatte grupper i kommunene

Formålet er å gi syke eldre et bedre tilbud og blant annet redusere risikoen for framtidig sykehusinnleggelse.

Annons:

Som en del av Primærhelsemeldingen ønsker regjeringen å etablere oppfølgingsteam for utsatte grupper i kommunene. Der primærhelseteamene skal være en form for utvidet allmennpraksis, skal oppfølgingsteamene være for brukere med store og sammensatte behov. Dette gjelder blant annet eldre mennesker, som ofte trenger oppfølging både på sykehus og i kommunene.

Oppfølgingsteam er en ny arbeidsform for kommunene innenfor dagens lovpålagte tjenestetilbud. Formålet er å gi syke eldre et bedre tilbud og blant annet redusere risikoen for framtidig sykehusinnleggelse.

Varierende utforming
Oppfølgingsteam skal ta utgangspunkt i de eksisterende kommunale tjenestene og se på helheten i de eldres ønsker, mål og behov.

Slike flerfaglige team finnes allerede i flere kommuner i dag. Det varierer om teamene er utformet med utgangspunkt i diagnose og behov, eller om de er diagnoseuavhengige.

«Etablering av oppfølgingsteam vil bidra til å sikre koordinering og systematisk vurdering av brukernes behov (…) Oppfølgingsteamet må knytte til seg og samarbeide med den kompetansen som er nødvendig for den enkelte brukeren. Fastlegene vil alltid være en viktig samarbeidspartner. For mange brukere vil også personell fra spesialisthelsetjenesten være viktige støttespillere,» heter det i meldingen.

Skal prøves ut
På besøk i Eidsberg kommune i Østfold torsdag, påpekte helse- og omsorgsminister Bent Høie at andre kunne lære av kommunen i etableringen av oppfølgingsteam.

Eidsberg kommune har en såkalt virtuell avdeling for pasienter som skrives ut fra sykehus til sin egen bolig. Disse får en strukturert oppfølging av avdelingens eget team, i samarbeid med kommunenes øvrige tjenester. Teamet består av sykepleier med tilleggsutdanning innen avansert geriatrisk sykepleie og fysioterapeut.

De undersøker pasientene så raskt som mulig, og ser også på bruken av legemidler og ernæringsstatus. Sykepleieren bestiller time hos fastlege i løpet av 14 dager, der sykepleieren deltar. Fysioterapeuten i teamet vurderer rehabiliteringsbehovet og lager en tiltaksplan.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser om at de ser for seg å prøve ut oppfølgingsteam i noen kommuner etter at Helsedirektoratet i løpet av året har ferdigstilt sin veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • sykehuslege 04.08.2017 12.02.12

  fint hvis det fungerer. Men det er totalt ikke-fungerende sykehusavdelinger som skriver ut yngre pasienter, også, uten at de har peiling på totalsitusjonen til pasientene, f.eks. annen sykdom, uten at de har forebygget underernæring og vekttap hos yngre pasienter ved innleggelser pga. alvorlig sykdom. I tillegg alvorlig sykdom som sykehus har neglisjert og bagatellisert. F.eks. har en del kirurger overhodet ikke oversikt over andre fagfelt, slik at opphold blir forlenget, pasientene blir urolige - hvis de kan mer medisin enn kirurgene (ikke sjelden), de feilmedisineres opp til 75 % av dagene de er innlagt, epikrisene er null verdt, journalene er mangelfulle og fulle av feil- og med dette- og i dårlig allmenntilstand kastes også yngre mennesker ut av sykehuset etter livstruende tilstander, med sekveler for livet etter feilvurderinger av sykehuset, masse juridisk etterarbeid osv. Helsevesenet er jo i fritt fall. Er dypt sjokkert over altfor mange legers oppførsel ved landets sykehus

 • Lege 05.08.2017 13.11.09

  Hovedårsaken til den triste situasjonen sykehuslege beskriver er politikernes (les helseforetakene og inkompetent styring der det viktigste er å spare penger) nedleggelse av sykehussenger over mange år. Norge har nå en av Europas laveste antall sykehussenger pr innbygger. Dermed må pasientene skrives ut før de er ferdig utredet og igangsatt behandling er vurdert, for å få plass til nye pasienter. Leger og sykepleiere må nå bruke mye av tiden på å finne plass og skrive ut pasienten, istedenfor å ferdigbehandle pasienten. Å tro at et kommunalt oppfølgingsteam kan rette opp dette er i beste fall blåøyd, evt et resultat av ytterligere inkompetanse.

Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret7

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser10

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen9

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!