Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

En LIS1-kandidat som har søkt seg både til Ullevål sykehus (avbildet) og Akershus Universitetssykehus, vil kunne komme på intervju begge stedene, men vil kun få tilbud om jobb ett sted.

En LIS1-kandidat som har søkt seg både til Ullevål sykehus (avbildet) og Akershus Universitetssykehus, vil kunne komme på intervju begge stedene, men vil kun få tilbud om jobb ett sted. Foto: Per Corneliussen/Arkivfoto

OUS og Ahus samarbeider om turnusansettelser

Søkere som har fått tilbud om en LIS1-stilling ved enten Ahus eller OUS, vil ikke få tilbud om jobb ved det andre sykehuset. 

Annons:
- Vi har sett at vi over lengre tid har hatt akkurat de samme søkerne, sier turnusansvarlig ved Ahus, Grethe Kolloen.
Foto: Arkivfoto

Akershus universitetssykehus (Ahus) og Oslo universitetssykehus (OUS) har samarbeidet om fordelingen av LIS1-stillinger (tidligere turnusstillinger, journ. anm.). Kandidater som har søkt seg til begge sykehusene, vil kunne få tilbud om intervju begge steder, men vil kun få tilbud om jobb ved ett av sykehusene. 

– Det stemmer at vi har gjort det sånn for første gang i år. Det er fordi vi over lengre tid har sett at vi har hatt akkurat de samme søkerne, sier Grethe Kolloen, turnusansvarlig ved Ahus.

– Sparer merarbeid
I år hadde sykehusene 600 doble søkere. Kolloen understreker at søkerne blir vurdert etter kvalifikasjonsprinsippet, altså at de med best kvalifikasjoner også er de som skal ansettes. Hun forklarer at søkerne blir rangert, og at de med høyest skår vil bli innkalt til intervju ved begge sykehusene.

– Hvert år har vi mistet mellom syv og ni kandidater fordi vi sender de samme tilbudene til samme person, og må begynne å jobbe oss nedover listene på førstereserver og så videre. Ved å samarbeide med OUS beholder vi de fleste av kandidatene i vårt område, pluss at vi sparer oss for mye merarbeid. I år ble vi faktisk ferdig etter runde nummer to, og det har aldri skjedd før, sier Kolloen.

Opplyser søkerne
Hun forklarer at stillingene er lyst ut ved sykehusene uavhengig av hverandre, og at det er først etter intervjurundene at de med ansvar for å ansette samarbeider om fordelingen av kandidatene.

– To jurister ved OUS og Ahus har vurdert dette og funnet ut at det er greit så lenge vi opplyser om det i utlysningsteksten og under intervjuet, så det har vi gjort. Vi opplever ofte at det viktigste for kandidaten er jobb i Oslo-området, og ikke nødvendigvis ved det spesifikke sykehuset, sier hun og fortsetter:

– Vi har et litt annet poengsystem her enn ved Ullevål. Noen ganger kan det også være mest hensiktsmessig at vedkommende begynner å jobbe ved ett av sykehusene, for eksempel hvis han eller hun holder på med et doktorgradsarbeid som er relevant for det sykehuset. Andre ganger sier kandidaten at han eller hun ønsker seg til ett sykehus, og da noterer vi oss det.

– Ikke greit
Eivind Valestrand, leder i Norsk medisinstudentforening, er ikke imponert over sykehusenes samarbeid om turnusansettelser.

– Dette skal være to uavhengige ansettelsesprosesser der hvert helseforetak skal gjøre sin vurdering av søkerne, sier leder i Norsk medisinstudentforening, Eivind Valestrand.
Foto: Per Corneliussen

– Når helseforetakene ikke har kapasitet og ressurser til å gjennomføre skikkelige ansettelsesprosesser, så kan jeg forstå at det utvikler seg slike snarveier. Det er likevel ikke greit. Dette skal være to uavhengige ansettelsesprosesser der hvert helseforetak skal gjøre sin vurdering av søkerne, sier han.

Valestrand påpeker at den som er best kvalifisert utfra stillingskriteriene, også er den som skal få stillingen.

– Ansettelse til LIS1 må være basert på nøye vurderinger av søkerne. Å samarbeide på denne måten blir på en måte som å hoppe bukk over kvalifikasjonsprinsippet.

Han mener de over tid har sett alt for mye rot i ansettelsesprosessen til LIS1-leger.

– Fremdeles har omtrent halvparten av dem som søker LIS1 opplevd kritikkverdige forhold i ansettelsesprosessen. Det er ikke greit å ha så dårlige ansettelsesprosesser for nyutdannede leger som er på vei inn i sine første jobber. Vi har høyere forventninger og krav til arbeidsgiver enn dette, sier Valestrand.

– Små marginer
Grethe Kolloen er uenig i at sykehusene hopper over kvalifikasjonsprinsippet ved å samarbeide om ansettelsen av LIS1-leger.

– Det er de som er best kvalifisert utfra stillingskriteriene i annonsen, og en totalvurdering av den enkelte søkers CV, søknad, attester og referanser som avgjør hvem som får tilbud om LIS1-stilling etter at intervjuene er gjennomført. Det er svært små marginer da søkerne ofte har samme bakgrunn, derfor er det viktig å gjennomføre intervju og referansesjekk. Alle blir ansatt på bakgrunn av kvalifikasjonsprinsippet, sier Kolloen. 

Kommentarer

 • fikk turnus til slutt 31.07.2017 20.06.10

  Kvalifikasjonsprinsippet er en vits i norske sykehus når det gjelder ansettelser av turnusleger og student med lisens (som er inngangsporten til å etterhvert å turnusstilling). Det som virkelig teller, er om du har en legemamma/pappa ved sykehuset, om du er bygdas hjemvendte odelssønn/datter, eller om du har tilbydt deg å jobbe gratis før tiltredelse.....ehm, det heter visst «hospitering» på fint. Eivind Valestrand fortjener mye ros og heder som som engasjerer seg så sterkt for dette. Og til alle dere turnussøkere, BE OM UTVIDET SØKERLISTE VED DET MINSTE TEGN TIL URETTFERDIG BEHANDLING - det har dere krav på!!!! https://www.dagensmedisin.no/globalassets/dagens_medicin_norge/bilder/brev20fra20hod2019.12.13.pdf

 • Oppgitt 31.07.2017 17.31.47

  Når det er opptil 600 søkere på hvert sykehus, sier det noe om systemet for LIS1, som er en typisk helnorsk løsning på hva man skal gjøre med de tidligere turnuslegene ( da turnustjeneste var en del av studiet i Norge). Nå er studiene avsluttet når man får eksamenspapirene, og sykehusene bør nå overta det fulle ansvar for sine spesialistkandidater (LIS). Og spesielt fordi turnusstillingene var geografisk skjevfordelt. Få stillinger i Stor-Oslo; mange i utkant-Norge. Når Lis1 og Lis2 skal henge sammen, må det etableres flere LIS1 i sentrale strøk. Ellers vil Oslo og de store byene trekke til seg LIS-leger fra små sykehus. Og ansettelsene bør skje over hele året; ikke bare vår og høst.

 • Skeptisk 29.07.2017 01.29.56

  Interessant hvordan de presiserer at dette er nytt i år når denne praksisen var velkjent for mange før søknadsrunden for over et år siden. Tror nok det har sammenheng med hva juristene fant ut...

 • Jorg karlgård 28.07.2017 21.48.52

  Er det for få sykehusturnusplasser i Oslo og Akershus? Ønsker turnuskandidat til vårt 5 lege senter i Alna bydel men får til svar at det er umulig grunnet for få plasser på sykehus.

 • Må åpenbart være anonym 28.07.2017 07.04.45

  Det er åpenbar løgn å si at kvalifikasjonsprinsippet gjelder når de samarbeider og fordeler søkerne seg imellom. Ellers hadde det kunnet skje at søkere fikk tilbud begge steder - som jo skjedde tidligere, da de forholdt seg til det prinsippet uten denne typen hårreisende samarbeid. De to sykehusene har i lang tid vært kjent for å behandle sine ansatte meget dårlig, så at de gjør det igjen overrasker ikke, kun kreativiteten er til å bli forbløffet av. Dagens Medisin skriver at fullt navn gjør debatten bedre for alle. Mon det, om jeg søker jobb i dette regimet...

 • Tonje 27.07.2017 10.17.03

  Fornuftig tiltak! Dette gagner både sykehus og søkere. Målet må jo være at flest mulig takker ja til tilbudet de får i runde 1? Forstår ikke Valestrand sine argumenter. Nå vil jo flere få tilbud fra Ahus/OUS tidlig i prosessen...

 • Sisteårsstudent 27.07.2017 17.23.43

  Min første tanke er at dette ikke høres helt greit ut. Eksempel: Student X har barn og bor et steinkast unna Ullevål. Studenten ønsker seg til Ullevål, men søker også Ahus da dette er nærme nok og selvsagt bedre enn ingen LIS1-stilling. La oss si at studentens kvalifikasjoner plasserer han i topp 10 av søkergruppen. Ullevål vil ha han. Det vil Ahus også. En (for sykehusene) rettferdig fordeling av de f.eks 20 best kvalifiserte søkerne gjør at han tilfeldigvis "gis" til Ahus. Oslonært, ja. Bedre enn ingen stilling, ja. Men bittert om han fikk vite at han var kvalifisert for sykkelavstand til en jobb hos en arbeidsgiver som egentlig ville ha ham - men som han aldri fikk en reell mulighet til å velge fremfor Ahus.

 • Vegard 29.07.2017 09.32.16

  Akkurat det er et Luksus problem

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!