Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Intervensjonsgruppen mottok kostholdsråd minimum en gang i året fra en ernæringsfysiolog, fra de var under ett år til de var 20 år gamle.

Intervensjonsgruppen mottok kostholdsråd minimum en gang i året fra en ernæringsfysiolog, fra de var under ett år til de var 20 år gamle. Foto: Thinkstock

Kostholdsråd til barn kan også bedre foreldres kosthold

Kostholdsråd rettet mot barn økte inntaket av flerumettede og enumettede fettsyrer, og minsket inntaket av mettet fett hos foreldrene. 

Annons:

Det kommer frem i en studie fra Åbo Akademi i Finland. Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology og bygger på en tidligere langsiktig, randomisert studie fra samme universitet, der det ble gitt kostholdsråd rettet mot barn.

Kostholdsrådene anbefalte umettet fett i stedet for mettet fett, og resultatene fra den tidligere studien viste mindre inntak av mettet fett hos barna som også forbedret den kardiovaskulære helsen deres. 

Målte foreldrene
De 1107 barna ble rekruttert mellom 1989 og 1992 og ble randomisert i to grupper, der den ene gruppen fulgte kostholdsrådene, mens den andre ikke gjorde det.

Intervensjonsgruppen mottok kostholdsråd minimum en gang i året fra en ernæringsfysiolog, fra de var under ett år til de var 20 år gamle. Rådene ble først gitt til foreldrene, og fra åtteårs-alderen fikk barna også råd alene.

I den nylige studien ble foreldrenes kosthold vurdert ut fra en en-dags logg annen hvert år, fra barna var ni til 19 år gamle. Vekt, høyde, blodtrykk, kolesterolnivå, glukose og insulin-nivå ble målt hos foreldrene fra barna var syv måneder til 20 år gamle.

Minsket kolesterolnivå
Forskerne fant at kostholdsråd rettet mot barn økte inntaket av flerumettede og enumettede fettsyrer og minsket inntaket av mettet fett hos foreldrene, sammenlignet med foreldrene i kontrollgruppen.

Kostholdsrådene rettet mot barn minsket også kolesterolnivåene hos mødrene sammenlignet med mødrene i kontrollgruppen. Det var likende tendenser hos fedrene, men disse var ikke statistisk signifikante.

– Familien spiser sannsynligvis samme mat, og dermed vil kostholdsråd rettet mot barn også påvirke foreldrenes kosthold. Vår studie viser at langtids kostholdsråd rettet mot barn også kan være en effektiv måte å forbedre kostholdet til foreldrene. Disse resultatene kan for eksempel bli brukt i statlige folkehelseråd, sier Johanna Jaakkola, forsker ved Åbo Akademi og førsteforfatter på studien i en uttalelse. 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!