Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Totalt sett rammes cirka 0,5 prosent av de opererte pasientene av proteseendokarditt hvert år.

Totalt sett rammes cirka 0,5 prosent av de opererte pasientene av proteseendokarditt hvert år. Foto: Illustrasjonsfoto/Arkivfoto

Færre infeksjoner i mekanisk hjerteklaff

Infeksjoner i implanterte hjerteklaffer er vanligere hos pasienter som har fått en biologisk klaffprotese sammenlignet med de som har fått en mekanisk.

Annons:

Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet i Stockholm som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Circulation.

Hvert år gjennomgår omtrent 1500 svensker kirurgisk bytte av hjerteklaffen. I dag får cirka 75 prosent av dem en biologisk klaff fra gris eller kalv, og resten en mekanisk. En komplikasjon etter bytte som har høy dødelighet, er at den nye klaffen infiseres av bakterier, såkalt proteseendokarditt.

50 prosent høyere risiko
Til nå har det ikke vært dokumenterte tall på om infeksjonsfrekvensen er ulik mellom de to klafftypene. Det har også vært ukjent hvor vanlig det er å bli rammet av infeksjon i en kunstig hjerteklaff, opplyser Karolinska.

I studien inngår drøye 26.500 pasienter som fikk ny hjerteklaff mellom 1995 og 2012. Av disse ble 940 rammet av proteseendokarditt. Risikoen for å bli rammet av en infeksjon i den kunstige hjerteklaffen var cirka 50 prosent høyere med en biologisk hjerteklaff sammenlignet med en mekanisk. Oppfølgingstiden var på det lengste 18 år.

– Vi hadde ikke forventet den store forskjellen. Disse resultatene er viktige ettersom de bidrar til økt kunnskap om komplikasjoner etter kirurgisk bytte av hjerteklaff, sier Natalie Glaser, lege og doktorgradsstipendiat ved institutt for molekylær medisin og kirurgi ved Karolinska Institutet i en uttalelse.

Høy dødelighet etter proteseendokarditt
I de gjellende europeiske retningslinjene for kardiologi, står det at det ikke er noen forskjell i forekomsten av infeksjoner mellom de to implantattypene. Natalie Glaser mener det kan komme av at tidligere studier har vært små og derfor ikke kunne påvise noen forskjell, og påpeker at de er utført for flere tiår siden.

Den nye studien har også gitt nye tall på hvor vanlig komplikasjoner er. Totalt sett rammes cirka 0,5 prosent av de opererte pasientene av proteseendokarditt hvert år. Videre viser resultatene at dødeligheten er så høy som 16 prosent en måned etter konstatert infeksjon og 50 prosent fem år etter diagnosen.

  – I dag styres valget av hjerteklaffproteser i stor grad etter pasientens alder. Biologiske klaffer brukes ofte til eldre pasienter på grunn av medisinske årsaker, delvis ettersom biologiske klaffer ikke krever livslang behandling med blodfortynnende medisiner. I den aktuelle studien var personene som fikk biologiske klaffer i gjennomsnitt 13 år eldre enn de som fikk mekaniske, men dette har vi justert for når vi har sammenliknet resultatene, uttaler Ulrik Sartipy.

Han er hjertekirurg ved karolinska Institutet og førsteamanuensis ved institutt for molekylær medisin og kirurgi, samt ansvarlig for studien.

Studien er blant annet finansiert av den svenske Hjärt-Lungfonden.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!