Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Fant økt sannsynlighet for slag hvis man har fjernet milten

En ny studie fra Sykehuset Østfold og klinisk epidemiologisk avdeling ved Århus universitet, viser at sannsynligheten for å få slag øker dersom man har fjernet milten.

Annons:
Marianne Rørholt, forsker
Foto: Royal College of Surgeons in Ireland

– Vi ønsket å finne ut om splenektomerte pasienter, det vil si de som har fjernet milten, hadde økt risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag eller forhøyet blodtrykk i lungekretsløpet, altså pulmonal hypertensjon, sier Marianne Rørholt, lege i spesialisering ved Øre-nese-hals-avdelingen ved sykehuset i Østfold og førsteforfatter på studien, til Dagens Medisin. 

Studien er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Haematologica.

Rørholt er veiledet av spesialist i blodsykdommer ved sykehuset i Østfold og professor ved UiO, Waleed Ghanima. Forskerne samarbeidet med klinisk epidemiologisk avdeling ved Århus universitet i Danmark, der de har et nasjonalt pasientregister med mulighet for å søke opp diagnosekoder og prosedyrekoder i forskjellige kombinasjoner.

Sammenlignet med friske

I forskningsprosjektet har 5306 danske pasienter som har operert bort milten på grunn av skade, kreft og blodsykdommer, både blitt sammenliknet med 11.651 ikke-opererte pasienter som har de samme underliggende symptomene som de opererte, og 53.050 friske personer fra befolkningen.

– Vi fant ikke signifikante tall på økt risiko for hjerteinfarkt og forhøyet blodtrykk i hjertekretsløpet, der var risikoen like stor hos de med og uten milt med de samme underliggende sykdommene. Risikoen var heller ikke økt særlig i forhold til den generelle befolkningen.

Tydelige resultater
Dette var derimot annerledes når det kom til hjerneslag.

– Vi fant betydelig større risiko for slag hos de som hadde fjernet milten i forhold til den generelle befolkningen. Her var risikoen dobbelt så stor. Også de uten milt hadde 50 prosent høyere risiko for å få slag enn de ikke-opererte med samme underliggende sykdom. Altså ser det ut til at det å fjerne milten gjør at man er mer utsatt for hjerneslag uavhengig av sykdom, sier Rørholt.

Hun er overrasket over at resultatene var såpass tydelige.

– Dette har ikke kommet frem like tydelig i studier tidligere. I dag finnes det ingen standardprosedyrer på å gi medisiner direkte rettet mot å slag etter at milten er fjernet, som en platehemmer, og effekten av platehemmere må undersøkes i studier før det kan innføres som rutine i behandlingen etter splenektomi, sier Rørholt og fortsetter: 

– Ut fra resultatene i denne studien, virker det fornuftig at pasienter som har fjernet milten kan ha effekt av platehemmende medisiner dersom han eller hun ikke går på det fra før, men effekten må som sagt undersøkes nærmere med flere studier før man kan si dette sikkert, sier Rørholt. 

Flere studier
I dag får pasienter som har fjernet milten vaksiner og forebyggende antibiotika, fordi man er mer utsatt for alvorlige bakterieinfeksjoner etter å ha fjernet milten. Rørholt påpeker at det må flere studier til for å undersøke nærmere om platehemmende medisiner utgjør en forskjell i forhold til å minske langtids kardiovaskulære komplikasjoner.

– Vi er ikke sikre på årsaken til at disse pasientene er mer utsatt for slag, og derfor er det ikke sikkert at platehemmende medisiner vil hjelpe alle som har fjernet milten. Jeg syns det er vanskelig å si ut fra denne enkeltstudien at man skal endre retningslinjer for behandling av disse pasientene, det krever mer forskning. Det er nødvendig med flere studier, både for å finne ut mer om årsaken til at disse pasientene får slag, og for å se om platehemmende medikamenter har en effekt i å minske risiko for kardiovaskulære komplikasjoner, som slag, sier Rørholt.

– Når man finner ut mer om årsaken til den økte risikoen, er det lettere å si noe om hva slags forebyggende medikamenter som trolig vil ha effekt, sier Rørholt.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret7

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser10

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen9

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!