Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

2017-07-16 17.50.57

Sykehuslege

Min oppfattning er at de høye herrer og damer i direktorat og foretaksledelse har et meget anderledes syn på hva som er viktige ikt-utfordringer enn den gjengse kliniker. Tiden det tar og logge seg på portal, dips, kurveføringsystem, kjernejournal, røntgenstem o.l har jeg aldri hørt bli nevt av de høyere makter. Jeg vil anslå det går med flere årsverk gjennom et yrkesaktig liv for hver enkelt av oss. Det burde være et obligatorisk krav til nye applikasjoner at de sparer tid. Er det forresten noen som har hatt nytte av den såkalte kjernejournaken enda? Hva var i såfall antallet kjernejournaler dere har åpnet uten å fine noe relevant. Number needed to check?