Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Vi ser at det er forskjeller i hvor langt de ulike regionene har kommet med å implementere IKT-løsninger, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Vi ser at det er forskjeller i hvor langt de ulike regionene har kommet med å implementere IKT-løsninger, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Arkivfoto

Papir er fortsatt hovedregelen for samhandling mellom helseregionene

I en ny rapport fra Direktoratet for e-helse kommer det frem at papir fortsatt brukes mest i samhandling mellom helseregionene. Helseministeren har bedt direktoratet komme med tiltak for å sikre bedre samordning. 

Annons:

Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt en oppdatert versjon av rapporten «Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området,» som er gjennomført av Direktoratet for e-helse.

– Det har vært viktig å bestille denne rapporten nå. Vi fikk gjennomført en komparativ analyse i 2014, og det har skjedd mye på området siden den gang, så vi hadde behov for å se hvordan vi lå an på måloppfyllelse de to siste årene. Etter min mening gir den et godt bilde av situasjonen slik den er i dag, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Utfordringer med samordning
I rapporten kommer det blant annet frem at det er en økning i investeringsaktiviteten på IKT-området i de regionale helseforetakene.

– Det er et uttrykk for at dette er et område som prioriteres, noe jeg mener er både nødvendig og riktig, sier Høie.

Det kommer likevel frem i rapporten at det også er mangelfull måloppnåelse på enkelte området, blant annet er det fortsatt utfordringer med god nok nasjonal samordning mellom helseforetak.

Direktoratet for e-helse påpeker at papir er hovedregelen for samhandling mellom regionene, og at papir brukes fortsatt i stor grad internt i regionen på områder hvor det ikke finnes dekkende standarder, løsninger ikke er tatt i bruk eller det er manglende tillit til innførte løsninger.

«Det er et behov for nasjonal koordinering og styring, samt presisering og videreutvikling av standarder,» heter det i rapporten.

– Vi ser at det er forskjeller i hvor langt de ulike regionene har kommet med å implementere IKT-løsninger. Helse Sør-Øst henger blant annet etter, ettersom de i utgangspunktet var to helseregioner som ble slått sammen. Direktoratet for e-helse skal nå vurdere og komme med forslag knyttet til hvordan vi kan sikre bedre samordning. De skal komme med tiltak for å sikre en mer enhetlig utvikling av IKT i helseregionene og eventuelle organisatoriske endringer for bedre måloppnåelse av dette, sier Høie.

– Viktig å bruke pengene riktig
Direktoratet for e-helse vurderer blant annet at helseforetaket nasjonal IKT ikke er spesialisthelsetjenestens «arena for strategisk koordinering, prioritering og forankring av en felles tilnærming til viktige IKT-spørsmål, og at måten RHF-ene samarbeider om samordning av IKT-utviklingen, samt organiseringen av og rammebetingelsene til Nasjonal IKT bør vurderes».

Høie forteller at Direktoratet for e-helse har fått frist til 15. oktober med å levere forslagene. Da skal de også vurdere sin egen myndighetsrolle.

– Vi bruker sju milliarder i året på dette området, og da er det viktig at pengene blir brukt riktig. Ansatte ved sykehus skal oppleve at de har moderne IKT-utstyr som gjør jobben deres enklere. Det er hele formålet med denne type investeringer og kostnader, sier han.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • lege 20.07.2017 12.34.38

  KJernejournalen er bullshit. Mange pasienter vil ikke ha kjernejournal fordi den ble mindre fleksibel og med et dårligere personvern enn det som var ønsket. Pasienter som har kritiske opplysninger vil ikke ha kjernejournal fordi det flyter med sensitiv info som er unødvendig via nedlasting fra NPR. Javisst, kan det sperres for enkelte - men sperringer åpnes hvis helsepersonell mener det er akutt - og akutte situasjoner er jo intensjonen med kjernejournalen. Med de dårlige holdningene som er dokumentert, mht. personvern i helsevesenet- forstår jeg pasientene godt. Jeg har selv reservert meg - av prinsipp- pga. at kjernejournale ikke har pasientens behov, selvbestemmelsesrett og personvern i fokus - og den propgandaliknendne reklamen fra helsemyndighetene. I verste fall vil den spre svært sensitive og unødvendig info fra NPR videre i ordinære journaler- uten at folk aner hva som skjer, og hvordan opplysingene har blitt spredd videre i journaler. Svært utrygt med felles journalsystemer.

 • Sykehuslege 16.07.2017 17.50.57

  Min oppfattning er at de høye herrer og damer i direktorat og foretaksledelse har et meget anderledes syn på hva som er viktige ikt-utfordringer enn den gjengse kliniker. Tiden det tar og logge seg på portal, dips, kurveføringsystem, kjernejournal, røntgenstem o.l har jeg aldri hørt bli nevt av de høyere makter. Jeg vil anslå det går med flere årsverk gjennom et yrkesaktig liv for hver enkelt av oss. Det burde være et obligatorisk krav til nye applikasjoner at de sparer tid. Er det forresten noen som har hatt nytte av den såkalte kjernejournaken enda? Hva var i såfall antallet kjernejournaler dere har åpnet uten å fine noe relevant. Number needed to check?

 • Lege 16.07.2017 20.10.44

  Noen som har hørt om Steve Jobs? Apple? Prinsippene bak suksessen der? Åpenbart ingen som har ansvar for IKT og EPJ i Norge.

 • Jada 17.07.2017 02.37.33

  Jepp, jeg har hatt nytte av kjernejournal. Spesielt siden det meste mellom helseforetakene går via papir som artikkelen nevner. Samhandling mellom kommune og regionsykehus, det savnes.

 • Sykehuslege 17.07.2017 10.57.51

  Number needed to check da?

 • Sykehuslege 17.07.2017 11.51.48

  Number needed to check?

 • lege 14.07.2017 15.44.33

  Kvaliteten på innholdet i journalmateriale er et større problem enn at det er i papirformat. Det er mangelfullt, feil diagnoser og diagnoskoder, misvisende og feilaktige opplysninger som også er belastende for pasienten. skrevet i full fart - etter dårlig kommunikasjon med pasientene.

 • Sykehuslege 16.07.2017 17.40.46

  Diagnosekoder er å anse som administrative koder knyttet til drg regningen. De har lite med hva pasienten faktisk feiler og gjøre. Vel så viktig som feil innhold i journaler, er mengen med informasjon vi må forholde oss til. Journalføringssystemene må endres slik at vi på en effektiv måte få tilgang til de viktige opplysningene. Kronologisk journalføring med begrenset mulighet for strukturering er ikke bærekraftig i møtet med informasjonsoverload.

Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering3

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2