Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Jeg mener at det vil være nødvendig med investeringer for å få dette til, men dette er investeringer som vil lønne seg, sier leder for HelseOmsorg21-rådet, Camilla Stoltenberg om forslagene i Helsedatautvalgets rapport.

– Jeg mener at det vil være nødvendig med investeringer for å få dette til, men dette er investeringer som vil lønne seg, sier leder for HelseOmsorg21-rådet, Camilla Stoltenberg om forslagene i Helsedatautvalgets rapport. Foto: Per Corneliussen

–Tydelige og gode forslag

Lederen av HelseOmsorg21-strategien, Camilla Stoltenberg, er fornøyd med Helsedatautvalgets forslag for bedre tilgang til helsedata. 

Annons:

Før helgen la Helsedatautvalget frem sin rapport om hvilke endringer som burde gjøres for å få bedre tilgang til helsedata i Norge.

HelseOmsorg21-rådet, som skal følge opp og arbeide med forsknings og utdanningsstrategien HelseOmsorg21, er en av aktørene som har påpekt at tilgangen til slike data i er for komplisert, og at det hindrer Norge i å utnytte et internasjonalt fortrinn vi har på registrerte helsedata som kunne blitt brukt til blant annet regiserterforskning og helseanalyser.

– Viktigste strategiene
I rapporten kommer blant annet Helsedatautvalget med en klar anbefaling om at dagens system med krav om forhåndsgodkjenning fra Datatilsynet og/eller de regionale komiteene for medisinsk helsefaglig forskningsetikk (REK) før tilgang til helsedata avvikles.

– Dette tiltaket alene kan gi mye raskere tilgang til data, men det forutsetter at man følger opp de andre forslagene blant annet for at personvernet og datasikkerheten skal bli bedre enn i dag, sier Camilla Stoltenberg er leder for HelseOmsorg21-rådet.

Hun mener forslagene rapporten er gode og tydelige.

– Forslagene er i tråd med HelseOmsorg21-strategien som sier at bedre tilgang til helsedata er en av de viktigste strategiske satsingene for forskning, næringsutvikling og bedre folkehelse.

– Nødevendig med investeringer
Stoltenberg sier hun nå håper at de politiske myndighetene vil sette seg ambisiøse mål for hvor raskt de vil ha en bedre tilgang til data på plass.

– Jeg mener at det også vil være nødvendig med investeringer for å få dette til, men dette er investeringer som vil lønne seg, blant annet i form av høyere kvalitet og mer effektive helsetjenester og folkehelsearbeid. Rapporten bør ut på høring for å få en debatt om de konkrete forslagene og sikre kvalitet i det videre arbeidet, sier hun.

Dermed støtter Stoltenberg opp under utvalgsleder Marta Ebbings oppfordring til helse- og omsorgsminister Bent Høie om at rapporten burde sendes på høring. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Knut Ø. 06.07.2017 00.50.05

  Paternalisme på sitt verste. Pasientopplysninger hentes til helseregistre uten samtykke. Nå skal også godkjenning fra REK droppes? Hvem eier egentlig opplysningene? Hvorfor har ikke utvalget tatt opp spørsmål om risiko? Cyberkriminalitet?

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat