Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Bent Høie (H) vedtok torsdag at Kongsvinger sykehus overføres til Ahus (bildet). Arkivfoto.

Bent Høie (H) vedtok torsdag at Kongsvinger sykehus overføres til Ahus (bildet). Arkivfoto.

Kongsvinger sykehus overføres til Ahus

Kongsvinger sykehus overføres til Akershus universitetssykehus HF.

Annons:

Det vedtok helseminister Bent Høie (H) i foretaksmøte torsdag,

Kongsvinger sykehus overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Ahus HF fra 1. januar 2019.

Fødetilbudet skal videreføres som i dag.

– Dette er en viktig dag for pasienter, pårørende og ansatte ved Kongsvinger sykehus. At Kongsvinger sykehus får tilknytning til Akershus universitetssykehus HF kan gi nye muligheter for helhetlige pasientforløp, faglig utvikling og bedret rekruttering, sier Høie i en pressemelding.

 Nylig gikk styret i Helse Sør-Øst inn for at Kongsvinger sykehus ikke overføres fra Sykehuset Innlandet til Ahus, fordi de mente  gevinstene ikke ville stå «i rimelig forhold» til den risiko og kostnadene dette ville innebære.

Samtidig gikk styret inn for at befolkningen i Akershus-kommunen Nes skal overføres fra Sykehuset Innlandet til Ahus. Dette var ventet å redusere pasientgrunnlaget til Kongsvinger sykehus betydelig.

Bent Høie viser også til at ledig kapasitet på Kongsvinger sykehus kan utnyttes til å avlaste Akershus universitetssykehus HF: 

– Befolkningen får færre sykehus å forholde seg til og også kortere reisevei i mange tilfeller, sier Høie.

Foretaksmøtet viste, ifølge Helse og omsorgsdepartementet, til at det er gjennomført «en åpen og grundig utredning i saken»

Kommunene som bruker Kongsvinger sykehus og brukerne ved Kongsvinger sykehus har ønsket at sykehuset blir en del av Akershus universitetssykehus.

Styret i Helse Sør-Øst pekte på utfordringer og risiko knyttet til IKT-infrastrukturen og kapasiteten innen psykisk helsevern, og anbefalte at Kongsvinger sykehus skulle tilhøre Sykehuset Innlandet.

– Begge alternativer ivaretar pasientsikkerheten. Derfor har jeg lagt størst vekt på de lokale ønskene slik at foretakstilhørigheten til Kongsvinger sykehus endres fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus.

Sykehuset Innlandet HF skal avklare fremtidig sykehusstruktur høsten 2017.

– Denne avklaringen om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus vil være viktig av hensyn til videre planlegging både i Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF, sier Høie.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Øyvind Bernersen 03.07.2017 12.16.42

  Se det. Kanskje Lillehammer kan overføres til helse midt og St. Olavs hospital og Gjøvik til Ringerike og helse Vestre Viken. Så kan Hamar og Hedmark løse sine egne problemer i restene etter SI.

 • Ok, men... 29.06.2017 14.18.24

  Ok Høie, men nå skal all din tid faktisk gå til å rydde opp i landets værste helse-skandale ever. IT-skandalen.

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat