Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

I perioden 2012 til 2016 har NPE mottatt 17.386 krav om erstatning og 5205 erstatningssøkere har fått medhold.

I perioden 2012 til 2016 har NPE mottatt 17.386 krav om erstatning og 5205 erstatningssøkere har fått medhold. Foto: Arkivfoto

NPE har utbetalt 3,4 milliarder i erstatning på fem år

I underkant av 30 prosent av de som klagde inn feilbehandling i spesialisthelsetjenesten mellom 2012 og 2016, fikk medhold i saken. 

Annons:

De siste fem årene har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalt 3,4 milliarder kroner i erstatning til pasienter og pårørende som har hatt krav på erstatning etter feilbehandling innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde.

Dette kommer frem i en ny statistikkrapport fra NPE. Rapporten viser at i perioden 2012 til 2016 har NPE mottatt 17.386 krav om erstatning og 5205 erstatningssøkere har fått medhold. Det tilsvarer i underkant av 30 prosent av sakene.

Menerstatning
Erstatningssakene er ulikt fordelt: Rundt 32 prosent av erstatningsbeløpene har gått til dekning av utgifter. Dette kan for eksempel være kostander til ombygging i hjemmet, reiseutgifter eller hjelp i hjemmet.

Rundt 31 prosent av erstatningsbeløpene har gått til dekning av inntektstap, mens rundt 20 prosent har gått til dekning av menerstatning, en økonomisk kompensasjon for den tapte livsutfoldelsen som skyldes skaden. Den betaler NPE ut til pasienter som har fått en varig medisinsk invaliditet på over 15 prosent.

Svikt i behandling og diagnostikk
Svikt i en eller annen form er årsaken til medhold i 86 prosent av sakene.

57 prosent av medholdssakene skyldes svikt i behandling. Det kan for eksempel være at feil teknikk er brukt under en operasjon, at undersøkelsen eller behandlingen har vært mangelfull, at pasienten burde vært operert tidligere eller at pasienten ikke skulle hatt operasjonen eller behandlingen han eller hun fikk.

27 prosent av medholdssakene skyldes svikt i diagnostikk. Det kan for eksempel være at funn ikke ble fulgt opp eller at det har vært mangelfull utredning, eller at prøvesvar eller kliniske undersøkelser har blitt feiltolket.

Identifiserer forbedringsområder
– I medholdssakene ser vi alt fra små feil og skader, til mer omfattende feil som får store konsekvenser, sier Jørstad i en pressemelding.

Han påpeker at sakene NPE gir viktig og utfyllende kunnskap og muligheter til å identifisere forbedringsområder.

– Vi opplever at sykehusene og helseregionene i økt grad bruker materialet vårt i kvalitetsarbeidet. Det er en positiv utvikling, for det er mye læring i erstatningskravene vi behandler, sier Jørstad.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat