Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VENTETID: – Det er ventetid på spesialisert rehabilitering. En del som burde hatt oppfølging i spesialisthelsetjenesten blir derfor henvist til enklere rehabilitering i kommunehelsetjenesten, sier hjerneslag-nestoren Bent Indredavik. Foto: Per Corneliussen

VENTETID: – Det er ventetid på spesialisert rehabilitering. En del som burde hatt oppfølging i spesialisthelsetjenesten blir derfor henvist til enklere rehabilitering i kommunehelsetjenesten, sier hjerneslag-nestoren Bent Indredavik. Foto: Per Corneliussen

Store forskjeller i slag-rehabilitering

– Rehabiliteringsdelen er den store mangelen i Norge, sier professor Bent Indredavik.

Annons:
“Det viktigste i pakkeforløpene blir å få til gode pasientforløp etter utskriving. ”

- Bent Indredavik, NTNU-professor

Andelen hjerneslagpasienter som får tidlig rehabilitering på sykehus varierer på regionsnivå fra 17 prosent til 46 prosent. Det fremgår av nye Samdata-tall for 2016 og Helsedirektoratets notat om rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

I fjor var 22,3 prosent av de innlagte hjerneslagpasientene på landsbasis registrert med en kode for at de mottok rehabilitering mens de var innlagt på sykehus.

Dette er en nedgang fra tidligere år da andelen ifølge Helsedirektoratet har vært oppe i nesten 29 prosent.

Færrest i øst og vest
Tallene er ifølge Helsedirektoratet basert på sykehusinnleggelser med hjerneslag som hoveddiagnose og med bidiagnose enten enkel eller kompleks rehabilitering. Det er ikke skilt på andelen pasienter som er registrert enkel og som har kompleks rehabiliteringskode.

Helse Midt-Norge hadde i fjor den høyeste andelen, på 46 prosent, slagpasienter som ble registrert med rehabiliteringskode mens de var innlagt. Lavest lå Helse Sør-Øst og Helse Vest, med henholdsvis 16 og 17 prosent. Helse Nord hadde en andel på 30 prosent.

Ifølge Helsedirektoratet er andelen innlagte slagpasienter registrert med en rehabiliteringskode mer enn halvert siden 2014.

Mulig ulike koding
De store regionale forskjellene og at det er slagenheter i alle regioner, kan det muligens tyde på at kodekvaliteten ikke er lik ved alle helseforetakene, skriver Helsedirektoratet, som viser til at tallene derfor må tolkes med forsiktighet.

Helsedirektoratet opplyser til Dagens Medisin at det er vanskelig å vite om forskjellene skyldes ulik kodepraksis.

Reelle forskjeller
Hjerneslag-nestor og NTNU-professor Bent Indredavik sier det er vanskelig å vite hvor stor en eventuell forskjell i kodepraksis er.

– Det har vært en nedgang i alvorlige hjerneslag, så det kan hende at rehabiliteringsbehovet har gått noe ned. Det vi er aller mest opptatt av nå er de store forskjellene i rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Her er det reelle variasjoner i tilbudet, sier Bent Indredavik til Dagens Medisin.

Han legger til at manglende kode for rehabilitering også kan skyldes at pasienter får tidlig rehabilitering utenfor sykehus.

– Hvis slagpasienter utskrives tidlig med oppfølging fra eget team, vil de få tidlig rehabilitering, selv om de ikke registreres med kode for oppstart av rehabilitering mens de er innlagt, poengterer Indredavik.

Pakkeforløp
Han viser til det pågående arbeidet med pakkeforløp for hjerneslag.

– Det er helt klart at rehabiliteringsdelen er den store mangelen i Norge, og det viktigste i pakkeforløpene blir å få til gode pasientforløp etter utskriving. Det er ventetid på spesialisert rehabilitering. En del som burde hatt oppfølging i spesialisthelsetjenesten blir derfor henvist til enklere rehabilitering i kommunehelsetjenesten, sier Indredavik.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!