Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SYKEHUS-REHAB: Fra 2015 til 2016 var det 2.200 færre pasienter, 7,1 prosent, som mottok rehabilitering i sykehusene. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

SYKEHUS-REHAB: Fra 2015 til 2016 var det 2.200 færre pasienter, 7,1 prosent, som mottok rehabilitering i sykehusene. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Færre plasser til rehabilitering

KS får bekymringsmeldinger om at reduksjonen i rehabiliterings-plasser i spesialisthelsetjenesten går raskere enn kommunesektoren klarer å bygge opp.

Annons:
“Det er viktig å følge med på at rehabilitering i spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned før tilbudet er forsvarlig oppbygget i kommunene. ”

- Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet

De siste fem årene har det vært nedgang i antallet pasienter som har mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten både i femårsperioden og siste år.

I 2016 var det til sammen 54.820 rehabiliteringspasienter i sykehusene og de private institusjonene, noe som tilsvarer en nedgang på 1.150 pasienter eller 2,1 prosent fra året før.

– Samtidig som det er færre pasienter som mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, har det vært en liten vekst i mottakere av rehabilitering i institusjon i kommunene de siste årene. Det er i tråd med nasjonale føringer at tilbudet skal styrkes i kommunene og at de skal ta et større ansvar for rehabiliteringstjenestene. Samtidig er det viktig å følge med på at rehabilitering i spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned før tilbudet er forsvarlig oppbygget i kommunene, uttaler direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Enige med helsedirektøren
– Vi kunne ikke vært mer enig med Guldvog. Vi får bekymrede tilbakemeldinger fra kommunene om nettopp dette, sier Anne Gamme, fagleder for Helse og velferd i KS til Dagens Medisin.

VANSKELIG Å MÅLE: – Rehabilitering, særlig i kommunene, kan være vanskelig å måle fordi det ikke har vært 100 prosent enighet om definisjonene, sier fagleder Anne Gamme i KS. Foto: KS

Tall Dagens Medisin har fått fra Helsedirektoratet viser at antallet rehabiliteringsplasser i kommunene økte med 3,7 prosent fra 2014 til 2015 og med 7 prosent fra 2012. Totalt antall kommunale rehabiliteringsplasser i Norge i 2015 var 15.707.

– Det er ikke lett å tallfeste dette, og rehabilitering, særlig i kommunene, kan være vanskelig å måle fordi det ikke har vært 100 prosent enighet om definisjonene. Vi tror det skjer mer rehabilitering enn vi kan måle. Men vi mottar likevel bekymrede meldinger om at reduksjonen i spesialisthelsetjenesten går fortere enn kommunesektoren kan bygge opp. Dette handler mye om ressurser, sier Gamme.

– Der det spesielle områder som er særlig skadelidende?

– Det har vi ikke noe grunnlag for å kunne uttale oss om, svarer Anne Gamme.

Over 10 prosent nedgang
Samdata-tallene viser at det fra 2015 til 2016 var en reduksjon på 2.200 pasienter, eller 7,1 prosent, som mottok rehabilitering i sykehusene. Nedgangen kommer ifølge nye Samdata-tall fra Helsedirektoratet for alle typer sykehusrehabilitering, med unntak av primær kompleks døgnrehabilitering.

For primær vanlig døgnrehabilitering har det vært en reduksjon på 6 prosent, mens nedgangen for sekundær døgnrehabilitering har vært på 10,5 prosent.

Det er også færre pasienter som har fått dag- og poliklinisk rehabilitering. Reduksjonen var på 8,5 prosent. Helsedirektoratet viser til at nedgangen muligens kan skyldes at lettere rehabilitering i større grad er blitt overfør til kommunene.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Spesialist 01.07.2017 20.03.04

  Rehabiliteringsplasser i kommunene kan ikke sammenlignes med tilbudet i sykehusene. Her skjer en planlagt nedbygging av tilbudet uten at noe tilsvarende bygges opp. Hjemmerehabilitering er ikke det samme som et spesialisttilbud.

Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!