Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SYKEHUS-REHAB: Fra 2015 til 2016 var det 2.200 færre pasienter, 7,1 prosent, som mottok rehabilitering i sykehusene. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

SYKEHUS-REHAB: Fra 2015 til 2016 var det 2.200 færre pasienter, 7,1 prosent, som mottok rehabilitering i sykehusene. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Færre plasser til rehabilitering

KS får bekymringsmeldinger om at reduksjonen i rehabiliterings-plasser i spesialisthelsetjenesten går raskere enn kommunesektoren klarer å bygge opp.

Annons:
“Det er viktig å følge med på at rehabilitering i spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned før tilbudet er forsvarlig oppbygget i kommunene. ”

- Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet

De siste fem årene har det vært nedgang i antallet pasienter som har mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten både i femårsperioden og siste år.

I 2016 var det til sammen 54.820 rehabiliteringspasienter i sykehusene og de private institusjonene, noe som tilsvarer en nedgang på 1.150 pasienter eller 2,1 prosent fra året før.

– Samtidig som det er færre pasienter som mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, har det vært en liten vekst i mottakere av rehabilitering i institusjon i kommunene de siste årene. Det er i tråd med nasjonale føringer at tilbudet skal styrkes i kommunene og at de skal ta et større ansvar for rehabiliteringstjenestene. Samtidig er det viktig å følge med på at rehabilitering i spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned før tilbudet er forsvarlig oppbygget i kommunene, uttaler direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Enige med helsedirektøren
– Vi kunne ikke vært mer enig med Guldvog. Vi får bekymrede tilbakemeldinger fra kommunene om nettopp dette, sier Anne Gamme, fagleder for Helse og velferd i KS til Dagens Medisin.

VANSKELIG Å MÅLE: – Rehabilitering, særlig i kommunene, kan være vanskelig å måle fordi det ikke har vært 100 prosent enighet om definisjonene, sier fagleder Anne Gamme i KS. Foto: KS

Tall Dagens Medisin har fått fra Helsedirektoratet viser at antallet rehabiliteringsplasser i kommunene økte med 3,7 prosent fra 2014 til 2015 og med 7 prosent fra 2012. Totalt antall kommunale rehabiliteringsplasser i Norge i 2015 var 15.707.

– Det er ikke lett å tallfeste dette, og rehabilitering, særlig i kommunene, kan være vanskelig å måle fordi det ikke har vært 100 prosent enighet om definisjonene. Vi tror det skjer mer rehabilitering enn vi kan måle. Men vi mottar likevel bekymrede meldinger om at reduksjonen i spesialisthelsetjenesten går fortere enn kommunesektoren kan bygge opp. Dette handler mye om ressurser, sier Gamme.

– Der det spesielle områder som er særlig skadelidende?

– Det har vi ikke noe grunnlag for å kunne uttale oss om, svarer Anne Gamme.

Over 10 prosent nedgang
Samdata-tallene viser at det fra 2015 til 2016 var en reduksjon på 2.200 pasienter, eller 7,1 prosent, som mottok rehabilitering i sykehusene. Nedgangen kommer ifølge nye Samdata-tall fra Helsedirektoratet for alle typer sykehusrehabilitering, med unntak av primær kompleks døgnrehabilitering.

For primær vanlig døgnrehabilitering har det vært en reduksjon på 6 prosent, mens nedgangen for sekundær døgnrehabilitering har vært på 10,5 prosent.

Det er også færre pasienter som har fått dag- og poliklinisk rehabilitering. Reduksjonen var på 8,5 prosent. Helsedirektoratet viser til at nedgangen muligens kan skyldes at lettere rehabilitering i større grad er blitt overfør til kommunene.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Spesialist 01.07.2017 20.03.04

  Rehabiliteringsplasser i kommunene kan ikke sammenlignes med tilbudet i sykehusene. Her skjer en planlagt nedbygging av tilbudet uten at noe tilsvarende bygges opp. Hjemmerehabilitering er ikke det samme som et spesialisttilbud.

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!