Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
MANGEL PÅ KOMPETANSE: Når norske leger, som er opptatt av pasientmedvirkninger, stiller spørsmål som «Hva tror du selv?» «Hva mener du?», opplever polakkene dette som mangel på kompetanse, ifølge artikkelforfatterne av en ny studie. Illustrasjon: Colourbox

Har liten tillit til fastlegene

Polske arbeidsinnvandrere bruker fastlegen mindre enn norske pasienter og oppsøker heller lege i hjemlandet sitt.

Publisert: 2017-06-26 — 06.00
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Det viser en ny studie om bruk av helsetjenester blant polske arbeidsinnvandrere i Norge, som nylig er publisert i Norsk tidsskrift for helseforskning.

Studien viser riktignok at de polske migrantene blir mer positivt innstilt med tiden.

Artikkelforfatterne av studien er NTNU-stipendiat Jakub Stachowski og sosiologiprofessor Johan Fredrik Rye.

De viser til at for polske pasienter, som i hjemlandet er vant med å oppsøke spesialister også for mindre plager, er fastlegeordningen et lite troverdig system.

– Vi har bedt helsemyndighetene om å informere tydeligere om hvordan det norske helsevesenet fungerer og hvilke verdier vi bygger på, sier Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin. Arkivfoto

Vant til autoritære leger
Rye og Stachowski skriver i et debattinnlegg i Dagbladet 20. juni at polakkene er vant til mer autoritære leger, og at polske pasienter i stor grad lener seg på legens kompetanse.

Når norske leger, som er opptatt av pasientmedvirkninger, stiller spørsmål som «Hva tror du selv?» «Hva mener du?», opplever polakkene dette som mangel på kompetanse, ifølge artikkelforfatterne.

Ifølge forskerne opplever de polske migrantene fastleger som «portvakt på vei inn til det «ordentlige» helsevesenet – spesialisthelsetjenesten.»

Bekrefter kulturforskjeller
Leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Petter Brelin, har selv jobbet som lege på asylmottak og bekrefter kulturforskjeller.

– Blant noen ikke-etnisk norske pasienter opplever vi at de har erfaringer som gjør at de er skeptiske til et offentlig helsevesen, sier Brelin til Dagens Medisin.

Han er ikke overrasket over resultatene i studien.

Vi er ikke så bevisste på ulike holdninger hos pasienter.
Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin

– Jeg tror dette dreier seg om at de fleste mennesker søker til hjemlandet og til leger de kjenner. Det handler om å være kjent, snakke samme språk og ha tillit til systemet man er vokst opp med. Også nordmenn som oppholder seg lenge i utlandet søker ofte til leger i Norge når de er tilbake. Det tar tid før folk har tillit til et annet system, sier Brelin.

Myndighetene på banen
– Bør dere leger i større grad få frem motforestillingene?

– Ja, det tror jeg. Vi er ikke så bevisste på ulike holdninger hos pasienter. Men jeg er ikke så sikker på om dette bare skal gjøres av enkeltleger – myndighetene må også på banen. Vi har bedt helsemyndighetene om å informere tydeligere om hvordan det norske helsevesenet fungerer og hvilke verdier vi bygger på.

– Hvordan kan fastlegene imøtekomme kulturforskjeller på en god måte?

– Vi må møte pasienter fra andre kulturer med et åpent sinn, og det er viktig at vi lærer oss litt om deres bakgrunn og kultur, viser interesse og kanskje forklarer tydeligere det som kan være vanskeligere å forstå. Ved å møte folk på denne måten, tror jeg vi kommer ganske langt. Vi bør kanskje særlig understreke at taushetsplikten i Norge er absolutt, noe ikke alle er klar over, svarer Brelin.

Annen forskning
– Deler du artikkelforfatternes bekymring for at innvandreres manglende oppslutning om fastlegeordningen er et «alvorlig problem for det norske helsevesenet»?

– Det er selvfølgelig et problem at vi ikke har full tillit i alle befolkningsgrupper. Men hvor alvorlig problem dette er for helsevesenet er litt vanskelig å si.

Andre studier har også funnet kulturforskjeller knyttet til polske pasienters fastlegebruk. I fjor skrev Dagens Medisin om en studie fra Folkehelseinstituttet på innvandreres bruk av fastlege ved psykiske helseplager.

– Sannsynligheten for å ha brukt fastlegene var særlig lav blant polske menn, sammenlignet med etnisk norske menn, uttalte FHI-forsker Melanie Straiton til Dagens Medisin.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • William Jørgen Koren 27.06.2017 13.44.05

  Ble ikke Fastlegeordningen først og fremst opprettet for å forebygge at enkelte pasienter skal kunne bedrive "doktorshopping" med henblikk på visse medikamenttyper ?

 • Dette ER sant 26.06.2017 09.39.19

  De har jo fullstendig rett!!!! Det er jo hele essensen i fastlegeordningen!! Den ble skapt ved millenniumsskiftet for å spare penger. Fastlegene jeg har vært borti i allmennpraksisdelen av turnus var dels av den gamle skolen, men selv de var ikke noen erstatning for sykehusspesialistene. Vi har en kultur i Norge for å spare systemet for belastning. Dessuten var den andre delen av fastlegene jeg opplevde, de var taksameterleger som spekulerte i at problemstillinger var bagateller og hev pasientene ut så fort de hadde slengt på tilstrekkelig tilleggsdiagnostikk for å pumpe opp takstene. Dette systemet er et grusomt og pasientfiendlig system. Fastlønn kan ikke fikse det.

 • lege 26.06.2017 17.26.21

  ....og derfor er fastlegeordningen den offentlige tjenesten befolkninger er mest fornøyd med ( 88 av 100 poeng = svært fornøyd), kun slått av folkebibliotekene.(90)?? Sjekk Difi.no. Sykehusene får 79 poeng (fornøyd), politi 68 poeng mm

 • Sykehuslege 26.06.2017 21.16.28

  Du generaliserer ut i fra egne erfaringer. Undersøkelser viser at pasientene i stor grad er fornøyd med ordningen. Det er opplagt at mange problemstillinger både kan og bør tas hånd om i primærhelsetjenesten. At dette sparer systemet for belastning er et gode. Det er meningsløst og måtte oppsøke spesialist for banale tilstander. Vi trenger gode fastleger, og spesielisthelsetjeneste. En av fordelene med ordningen er at den er velegnet når det gjelder tilstander som krever oppfølging over tid som blodtrykksbehandling, behandling av kroniske smerter, og ikke minst etablere et tillittsforhold med pasientene over tid. Dersom pasientene ikke har tillit til sin fastlege, så står de fritt til å bytte fastlege.

 • DetERsant 28.06.2017 10.59.48

  Hva den sosialdemokratiske modellen trenger, står i motsetning til hva hver enkelt pasient ville betalt for økende faglig trygghet. Ja, svært mye kan diagnostiseres av leger som ikke har en spesialist-tittel, men det er veldig vanskelig for meg som annen lege å si hva hvilken fastlege klarer å diagnostisere. Jeg ser heller ofte eksempel på hva de ikke klarer. At pasientene er fornøyd med tjenesten, sier bare at de er like lite egnet til å vurdere kvaliteten på jobben fastlegen gjør, som jeg er uegnet til å vurdere kvaliteten på jobben bilmekanikeren har gjort, om ikke enda verre. Knut Melhuus på skadelegevakta i Oslo stilte et plenumspm om hva som var viktigst for pasientene som hadde vært på legevakta - og svaret var at det så rent ut. Det er et enormt samfunnsproblem at vi ikke har utviklet bedre verktøy for å sammenlikne og vurdere kvaliteten på medisinsk rådgivning og behandling, og at det er for vanskelig for befolkningen å få oversikt, samtidig som de har urimelig høy tillit.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!