Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Foto: Målfrid Bordvik

– Må tas på alvor

Statssekretær Lisbeth Normann om funnene i den nye eldrerapporten.

Annons:

Torsdag presentere forskere ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Norges første helseatlas for eldre, hvor de har kartlagt geografisk variasjon i bruken av helsetjenester for personer over 75 år.

– Vi kommer til å ha nytte av denne kunnskapen i arbeidet med «Leve hele livet»-reformen, og skal bruke atlaset til å redusere uønsket variasjon. Jeg håper atlaset blir flittig brukt og diskutert i mange miljøer. Den bør bidra til drøftinger, og må brukes, sa statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) da hun tok imot rapporten.

– Må følges opp
Rapporten fra SKDE viser at det er stor variasjon i hvordan like sykdommer utredes og behandles på sykehus – avhengig av hvor man bor i landet.

På spørsmål fra Dagens Medisin om hvordan HOD vil følge opp disse funnene, svarer statssekretæren slik:

– Vi har sagt til RHF-ene at de må bruke og følge opp helseatlasene. Vi skal også se nøyere på rapporten og vurdere om det er ting som krever vår innsats utover det. Det er mange viktige funn, sier Normann, og viser særlig til at det er nødvendig med bedre samhandling med kommunehelsetjenesten.

Uenig om KAD
Forskerne bak rapporten mener de sykeste eldre i liten grad er aktuelle for de kommunale akuttsengene (KAD), som ble obligatorisk i alle kommuner i fjor. Forskerne ser at omfanget av akuttinnleggelser er likt fordelt landet over, og mener dette viser at det er faglig enighet om at disse eldre pasientene trenger sykehusinnleggelse. Normann deler ikke nødvendigvis dette synet.

– Noen av innleggelsene og reinnleggelsene kan, med bedre kompetanse, håndteres bedre i kommunehelsetjenesten, sier Normann.

Les også: Forskere varsler økt behov for sengeplasser

– Forskerne mener eldrebølgen tilsier at det er behov for flere sengeplasser. Vil HOD planlegge for dette?

– Dette må tas på alvor, og krever videre utredning og vurdering. Det er viktig å ta se på hvordan vi jobber, og mye tyder på at vi må tenke annerledes om organiseringen. Vi ser for eksempel at allmennlegetjenesten brukes lite av de eldre, trolig fordi de ikke kommer seg dit, sier Normann.

– Må se nærmere på nedprioriering
I «Eldrehelseatlas for Norge» har forskergruppen også undersøkt hvorvidt aldersgruppen over 75 år nedprioriteres i helsevesenet på grunn av alder. Forskerne finner ikke direkte funn som støtter dette, men setter like ved spørsmålstegn ved hvorvidt dette skjer.

Årsaken er blant annet at de eldste sjeldnere får revaskularisering-inngrep, selv om de er mer utsatt for hjerteinfarkt, sammenlignet med de yngre aldersgruppene. De eldste får også mindre biologiske legemidler enn hva behovet skulle tilsi.

– Hvordan ser du på disse funnene?

– Rapporten sier at det ikke er grunn til at tro at det foregår aldersdiskriminering, men dette bør man se nærmere på. Jeg tror tilgjengelighet til tjenestene kan være en viktigere forklaring enn alder, sier Normann.

Relaterte saker
Rapport avdekker store forskjeller i behandling av eldre
Har undersøkt om eldre nedprioriteres i helsevesenet

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

ANMELDT FOR GROVT BEDRAGERI

Vestre Viken vil ikke godta boten6

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!