Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

22 830 pasienter som startet med en SGLT2-hemmer, ble sammenliknet med 68 490 pasienter som startet med et annet blodsukkersenkende legemiddel.

22 830 pasienter som startet med en SGLT2-hemmer, ble sammenliknet med 68 490 pasienter som startet med et annet blodsukkersenkende legemiddel. Foto: Thinkstock

SGLT2-hemmere assosiert med lavere risiko for dødelighet

Observasjonsstudien som ble presentert under den amerikanske diabeteskongressen, omfatter over 91320 nordiske pasienter. 

Annons:

En gruppe diabeteslegemidler, kalt SGLT2-hemmere, er i vanlig klinisk praksis assosiert med lavere risiko for hjertesvikt, hjerte- kar dødelighet og total dødelighet hos pasienter med type 2 diabetes, sammenlignet med bruken av andre legemidler mot type 2 diabetes.

Funnene i studien CVD-REAL ble presentert tidligere denne uke under den amerikanske diabeteskongressen ADA i San Diego.

– Omfattende registre 
CVD-REAL er en observasjonsstudie gjort i samarbeid med legemiddelfirmaet AstraZeneca, som blant annet baserer seg på norske og nordiske helseregisterdata. Anonymiserte data fra perioden 2012-2015 som omfattet 91 320 norske, svenske og danske pasienter, ble analysert.

Totalt ble 22 830 pasienter som startet med en SGLT2-hemmer sammenliknet med 68 490 pasienter som startet med et annet blodsukkersenkende legemiddel.   

Analysen viser att SGLT2-hemmere var assosiert med 47 prosent lavere risiko for kardiovaskulær død, 49% lavere risiko for død uansett årsak og 30 prosent lavere risiko for sykehusbehandling av hjertesvikt. 

Kåre Birkeland, professor ved Oslo universitetssykehus, har tidligere hatt en sentral rolle i å utforme nye retningslinjer for behandling av diabetes. Han presenterte de nordiske dataene fra observasjonsstudien på diabeteskongressen.

– I Norden har vi omfattende registre og derfor muligheten til å gjennomføre gode registerstudier som dekker hele befolkningen. Det er interessant å se hvor konsistent funnene er i alle landene vi har data fra. Undersøkelser som dette kan aldri erstatte prospektive, randomiserte, kontrollerte kliniske studier, men kan supplere slike undersøkelser ved at de inkluderer et bredere spekter av pasienter, enn de som kan inkluderes i kontrollerte studier, sier Birkeland i en uttalelse.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Stud med 14.06.2017 13.22.21

  1. Hva er absolutt risiko for de ulike gruppene? 2. Studien har brukt "propensory score" for matching. Denne metoden er veldig mye brukt, men har store svakheter. https://gking.harvard.edu/files/gking/files/psnot.pdf

Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering2

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2