Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Fondet har som formål å bidra til videreutvikling og vedlikehold av et allmennmedisinsk og samfunnsmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland. Fra venstre: Jan Robert Johannessen (leder, Rogaland legeforening), Ole Arild Osmundnes (Allmennlegeforeningen Rogaland), Anne Matilde Hanstad (styremedlem Primærmedisinsk Forskningsfond) , Olav Thorsen (styreleder Primærmedisinsk Forskningsfond  og Svein Kjosavik (Allforsk).

Fondet har som formål å bidra til videreutvikling og vedlikehold av et allmennmedisinsk og samfunnsmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland. Fra venstre: Jan Robert Johannessen (leder, Rogaland legeforening), Ole Arild Osmundnes (Allmennlegeforeningen Rogaland), Anne Matilde Hanstad (styremedlem Primærmedisinsk Forskningsfond) , Olav Thorsen (styreleder Primærmedisinsk Forskningsfond og Svein Kjosavik (Allforsk).

Oppretter primærmedisinsk forskningsfond

Håper fondet kan stimulere til mer og bedre forskning for allmennleger. 

Annons:
– Vi ønsker å utfordre politikere og næringslivet lokalt til å bidra med finansiering, sier Jan Robert Johannessen, leder i Rogaland legeforening.
Foto: Arkivfoto

Under Legeforeningen i Rogaland sitt årsmøte tidligere denne måneden, ble det vedtatt å opprette et primærmedisinsk forskningsfond. Formålet er å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten, og å sikre mellom nærhet mellom praksisfeltet og forskning.

Leder i Rogaland Legeforening, Jan Robert Johannessen, sier til Dagens Medisin at primærhelsetjenesten har vært et hull i finansieringen av forskning.

– Det er vanskelig å komme i gang med forskning for allmennleger. De er i hovedsak næringsdrivende, og per i dag finnes det få gode ordninger for å søke om midler, sier han. 

Trenger mer kunnskap
Johannessen påpeker at mye av arbeidet som har vært gjort ved sykehus, nå er overført til kommunehelsetjenesten. Derfor er det viktig med et sterkt forskningsmiljø på dette området, mener han.

– Fondet vil bli en viktig faktor for å kunne møte utfordringer kommunehelsetjenesten står overfor med økende antall eldre og stadig fokus på oppgaveoverføring til primærhelsetjenesten. Vi trenger mer kunnskap om den kommunale helsetjenesten og hva som virker og ikke.

Rogaland Legeforening har satt inn en startkapital på en million kroner, og vil tilføre penger fra overskuddet fra lokalforeningen de neste årene.

– Vi ønsker imidlertid å utfordre politikere og næringslivet lokalt til å bidra med finansiering. Både politikere og næringslivet vil ha godt utbytte av denne forskningen for å finne nye løsninger, sier Johannesen.

Viktig å sikre rekruttering
Tidligere i år ble det kjent at Legeforeningen har bedt Kunnskapsdepartementet utrede et mulig medisinstudium i Stavanger. Det nyopprettede forskningsfondet har også som mål å stå rustet med lærekrefter til dette.

– Vi ønsker at dette studiet skal ha et sterkere fokus på primærmedisin enn de andre lærestedene. Det er et problem at det er vanskelig å rekruttere studenter til primærhelsetjenesten, og med stadig flere oppgaver i kommunehelsetjenesten, er det viktig å sikre god rekruttering blant studenter, sier Johannessen.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

ANMELDT FOR GROVT BEDRAGERI

Vestre Viken vil ikke godta boten6

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!