Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Vi oppnår gode behandlingsresultater på hjerteinfarkt og hjerneslag

En ny studie viser at Norge kommer godt ut på behandlingskostnader og –utbytte sammenlignet med andre europeiske land. 

Annons:
– Neste stadium i prosjektet blir å undersøke bakgrunnen som fører til disse forskjellene, sier Tor Iversen, professor ved UiO.
Foto: Arkivfoto

– Det som er spesielt med denne studien, er at vi har koblet pasientforløp på individnivå med dødelighet ut over det første sykehusoppholdet. Tidligere har dødelighet i internasjonale sammenlikninger vært målt under sykehusinnleggelsen, noe som har vært et mangelfullt mål, sier Tor Iversen, professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han har sammen med sine kolleger Terje P. Hagen og Tron A. Moger, arbeidet med Norges bidrag i EuroHOPE, et prosjekt som sammenligner behandlingsutbytte og –kostnader mellom europeiske land. Sykdommene som ble sammenlignet var hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, alle har relativ høy dødelighet.  

Ikke årsaksforklaringer 
De norske dataene er hentet fra pasientregisteret og dødsårsaksregisteret i perioden 2009 til 2013. Landene som sammenlignes er Danmark, Ungarn, Sverige, Finland, Norge og Italia.

– Norge og norske pasienter oppnår gode behandlingsresultater sammenlignet med de andre landene i studien, spesielt på hjerteinfarkt og hjerneslag. Der kommer vi best ut på lavest dødelighet etter ett år. Ungarn ligger høyest på dødelighet, sier Iversen.

Studien forklarer imidlertid ikke hvorfor Norge har gode resultater på behandlingsutbytte og –kostnader på nettopp hjerteinfarkt og hjerneslag.

– Neste stadium i prosjektet blir å undersøke bakgrunnen som fører til disse forskjellene, og hva slags organisasjonsmønstre som gir gode resultater. En mulig forklaring på at Norge gjør det godt på hjerteinfarkt over tid, kan være nettopp fordi behandlingen er godt organisert, sier Iversen. 

– Oppmuntring til videre studier
Norge gjør det imidlertid ikke like godt på dødelighet etter hoftebrudd. Italia har den laveste dødeligheten etter ett år, mens Ungarn også her har høyest dødelighet. Norge, Sverige og Finland gjør det tilnærmet likt de seneste årene, mens Danmark ligger betydelig høyere enn de andre nordiske landene.

– Heller ikke her vet vi noe om årsaken bak, så foreløpig må resultatene tale for seg. Vi tror imidlertid slike undersøkelser kan være en oppmuntring til å gjøre nærmere studier om årsakene, avslutter Iversen. 

Relaterte saker
Innfører ny behandling av hjerneslag i Norge
– Overordnet styring er viktig

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering2

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2