Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MEDISIN-OVERSIKT: Helse- og omsorgsdepartementet regner med at det vil ta tre til fem år før legene har en enhetlig og oppdatert oversikt over en pasients medisinbruk. Arkivfoto: Ann-Elin Wang

MEDISIN-OVERSIKT: Helse- og omsorgsdepartementet regner med at det vil ta tre til fem år før legene har en enhetlig og oppdatert oversikt over en pasients medisinbruk. Arkivfoto: Ann-Elin Wang

I gang med arbeidet for pasientens legemiddel-liste

Nødvendige forskriftsendringer er nå sendt på høring. Men det tar enda noen år før en enhetlig og oppdatert oversikt over en pasients medisinbruk er fullt ut implementert.

Annons:

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nå sendt ut på høring forskriftsendringer for å kunne etablere pasientens legemiddel-liste – en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes behandling med medisiner.

Departementet viser i høringsnotatet til at legemiddelfeil er en av de hyppigst forekommende uønskede hendelsene i helse- og omsorgstjenesten.

HOD mener at en oppdatert oversikt over legemidlene som hver enkelte pasient skal bruke trolig er det viktigste enkelttiltaket som kan gjøres for å bedre pasientsikkerheten på legemiddelområdet.

Inntil fem år frem i tid
HOD foreslår en løsning som tar utgangspunkt i gjenbruk og videreutvikling av dagens nasjonale e-helseløsninger (e-resept og kjernejournal).

Deler av prosjektet kan gjennomføres allerede når forskriftsendringene trer i kraft, men ifølge departementet  vil det ta tre til fem år før pasientens legemiddelliste fullt ut er implementert og i bruk.

Fornøyd
Statens legemiddelverk er fornøyd med at det nå skal bli mulig å få en oversikt over hvilke medisiner den enkelte pasient bruker. 

– Vi er svært glade for dette, som har vært et ønske fra Legemiddelverket i flere år. Dette vil bety mye for pasientsikkerheten og vil bidra til riktig behandling, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen til Dagens Medisin.

Oppdateres sentralt
Forslaget innebærer at de som skriver ut medisiner må forholde seg til pasientens legemiddelliste før et nytt legemiddel kan forskrives, heter det i høringsnotatet.

Hver gang det gjøres endringer i en pasients medisinering skal legemiddellisten oppdateres sentralt ved at legene endrer i Reseptformidleren. Samtidig journalføres relevante legemiddelopplysninger automatisk i den ordinære pasientjournalen i den enkelte virksomhet.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • lege 06.06.2017 14.33.14

  Veldig viktig: Det vil gå an å reservere seg imot hele ordningen via helsenorge.no - noe som blir en bedre løsning enn dagens samtykke-løsning mht. Reseptformidleren. Der krysser leger og sekretærer av i journalen for at de har spurt om pasientens samtykke til tilgang- uten at det har blitt gjort. Så helsepersonell boikotter pasientenes personvernsrettigheter og deres autonomi. Ser frem til at pasientene selv kan få ha kontroll over alt som flyter rundt av opplysninger, via reservasjonsrettigheter på internett. Synd for pasientene som ikke er friske eller ressurssterke nok til å benytte seg av reservasjonsordningen. Vi har klasseskille også når det gjelder personvern i Norge. Hvem skal hjelpe de sykeste og minst ressurssterke slik at de får samme mulighet til å oppleve integritet og autonomi?

Nyheter fra startsiden

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer9

STRENGERE KRAV TIL EMA-GODKJENNING AV LEGEMIDLER

– Vil frata pasienter mulighet til tidlig bruk4

1 av 2 KREFTMEDISINER UTEN OVERLEVELSESDATA

– Industrien må gjøre studier etter EMA-godkjenning

PRIORITERINGSRÅDET LEGGES NED

Frykter en lukket prioriteringsdebatt

Spekter om arbeidsrettssaken:

– Vi er ikke her for å tape2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!