Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

IKKE BARE LEGEMIDLER: Fra 1. januar 2019 får Legemiddelverket får nå også forvaltningsansvar ikke bare for legemidler men også for medisinsk teknisk utstyr. Illustrasjonsfoto: Arkiv

IKKE BARE LEGEMIDLER: Fra 1. januar 2019 får Legemiddelverket får nå også forvaltningsansvar ikke bare for legemidler men også for medisinsk teknisk utstyr. Illustrasjonsfoto: Arkiv

Flytter ansvaret fra Helsedirektoratet til Legemiddelverket

Norge gjør som svenskene og danskene og overfører ansvaret for medisinsk teknisk utstyr til Legemiddelverket.

Annons:

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at Helsedirektoratets forvaltningsoppgaver knyttet til området medisinsk utstyr skal overføres til Statens legemiddelverk.

I dag er det Helsedirektoratet som er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge. Oppgaver som hører innunder dette ansvaret er å være et teknisk kontrollorgan og ha tilsyn med produkter og produsenter.

Fra 2018
Nytt regelverk for medisinsk utstyr ble vedtatt av EU-parlamentet 5. april i år. Overføringen av feltet fra Helsedirektoratet til Legemiddelverket skal ses i sammenheng med innføringen av nytt regelverk, melder Helsedirektoratet.

Området medisinsk utstyr ligger under legemiddelverkene i Danmark og Sverige, og det samme gjelder også i de fleste andre EU-land.

Overføringen skal etter planen ha virkning fra 1. januar 2018.

Kommentarer

 • Leder 04.06.2017 09.19.16

  Hvilke rådgivere brukes? Dette betyr at legemiddelverket må endre sin kompetanseprofil. Det kommer nytt regelverk i mai 2018 som stiller høye krav til MTU og oppbevaring av opplysninger. Helseforetakene har fått kritikk for mangelfull behandling av opplysninger.

 • Runnerboy 30.05.2017 18.00.38

  Dette er å gå baklengs inn i fremtiden. Ca halvparten av det medisinske utstyret (MTU) er i dag avanserte datamaskiner med avansert programvare og som er integrert i store datanettverk sammen med f.eks pasientjournalen. En nasjonal faginstans for MTU må derfor inneha meget sterk IKT-kompetanse i tillegg til de tradisjonelle MTU-kompetansen for å ivareta sin rolle. Dette er påpekt i Riksrevisjonens rapport om ulovlig oppbevaring av sensitive personopplysninger på usikrede MTU-er. Det er vanskelig å se for seg hvordan Legemiddelverket skal bygge den kompetansen på kort tid. MTA og IKT-miljøene har tradisjonelt hatt samarbeidsutfordringer. Internasjonalt går det derfor i retning av å samlokalisere MTU og IKT under felles ledelse og ansvar. Dette anbefales også av internasjonale standardiseringsorgan som f.eks IEC. Det ville vært klokere å etablere et godt fundert MTU-miljø i eHelsedirektoratet og benyttet Helsetilsynet og DSB som tilsynsorganer.

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!