Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

KREVER TILTAK: Ragnhild Storstein Spilker i NAKMI etterlyser en helhetlig og systematisk plan for bedre innvandrerhelse fra myndighetene. Foto: Ram Gupta

KREVER TILTAK: Ragnhild Storstein Spilker i NAKMI etterlyser en helhetlig og systematisk plan for bedre innvandrerhelse fra myndighetene. Foto: Ram Gupta

Ber Høie gjøre mer for innvandrerhelse

Helsemyndighetene tar ikke kommunikasjonsutfordringen mellom innvandrere og helsetjenesten nok på alvor, ifølge flere organisasjoner.

Annons:

I et felles opprop etterlyser 20 frivillige organisasjoner tiltak fra regjeringen for å møte kommunikasjons- og informasjonsutfordringer mellom helsetjenestene og innvandrerbefolkningen. Initiativet kommer fra Nettverk for innvandrerhelse i frivillig sektor (NIFS).

«Det er en oppfatning blant medlemmene i NIFS at forståelsen for ulike utfordringer i kommunikasjon og informasjon fra helsevesenet ti linnvandrerbefolkningen ikke er god nok hos sentrale myndigheter og ledere i helsevesenet, og at dette ikke får nok fokus i utviklingen av helsetjenester i Norge», heter det i brevet adressert til helseminister Bent Høie.

Etterlyser handlingsplan
De viser til at det bor nær 850.000 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre i Norge i dag. En rekke studier har vist høyere sykelighet og dårligere helse i enkelte innvandrergrupper.

– Ulik forståelse og kunnskap om helse og sykdom og manglende kjennskap til helsetjenestene hos innvandrere, sammen med kommunikasjonsbarrierer og mangel på kompetanse hos helsepersonell om migrasjon og helse, kan medføre dårligere tilgang til og kvalitet på helsetjenestene, sier Ragnhild Storstein Spilker, prosjektleder ved Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI).

De mener utfordringene bør møtes på en helhetlig og systematisk måte fra myndighetenes side, gjennom en handlingsplan.

Innkalt til møte
– Det finnes en del bra materiell og kunnskap om gode formidlingsmetoder allerede, men for at helsepersonell i en travel hverdag skal kunne benytte seg av det, må dette samles i en felles ressursportal. Det må også utvikles nytt informasjonsmateriell på ulike språk, på en måte som folk forstår. Dette er viktig for at pasienten kan medvirke, som vektlegges i pasientens helsetjeneste, sier Spilker.

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke besvart henvendelsen fra organisasjonene, men opplyser til Dagens Medisin at de vil innkalle representanter fra nettverket for å diskutere det de tar opp i brevet. Møtet skal holdes 6. juni.   

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Lene 08.06.2017 17.58.11

  Jeg mener vi ikke bør gjøre mer for innvandrerhelse. Vi gjør nok, mer enn nok faktisk... De får i så fall kjøpe sine helsetjenester privat. Vi burde slutte å ta inn migranter i det hele tatt. Hvor mye koster det å gjøre screening for MRSA, TB osv. osv.. Og hva er sannsynligheten for at noe glipper her... Vi bør har høy seleksjon av innvandring, minstekrav er at en har en jobb å gå til og har en god utdannelse eller real eller spisskompetanse for et eller annet. Kanskje man er superflink på renhold, mekanikk, telecom eller et dyktig akademiker eller produksjonsmedarbeider... Men men, vi vil vel heller la Folketrygden forvitre til vi sitter igjen med bare smuler... ???

Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!