Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

OM SPEKTER-KONFLIKTEN: – Det er krevende med manglende tillit mellom partene når utfordringene er så store i helsesektoren, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Arkivfoto

OM SPEKTER-KONFLIKTEN: – Det er krevende med manglende tillit mellom partene når utfordringene er så store i helsesektoren, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Arkivfoto

Stiller til gjenvalg som legepresident

– Vi trenger en synlig og tydelig ledelse i en brytningstid for norsk helsetjeneste. Jeg vil fortsatt yte min skjerv og stå i spissen for dette arbeidet, sier Marit Hermansen.

Annons:
“Legeforeningen har endret helsedebatten ved å vise at det er et gap mellom ambisjoner og ressurser i norsk helsetjeneste.”

- Marit Hermansen, president i Legeforeningen

På Legeforeningens landsrådsmøte i Ålesund i slutten av måneden velger foreningen hvem som skal være president de neste to årene.

Marit Hermansen, tidligere leder av Norsk forening for allmennedisin, har vært president i to år og går gjerne for to nye år.

– Jeg trives godt som president i Legeforeningen og som teamleder for et godt lag med flinke og engasjerte tillitsvalgte og medarbeidere. Vi trenger en synlig og tydelig ledelse i en brytningstid for norsk helsetjeneste. Jeg vil fortsatt yte min skjerv og stå i spissen for dette arbeidet, sier Marit Hermansen til Dagens Medisin.

Brutte løfter
Hun viser til at hun gikk til valg for to år siden for å bidra til en sterk offentlig helsetjeneste og for å styrke Legeforeningens rolle som profesjonsforening.

– Hva opplever du at du ikke har fått utrettet disse fire årene?

– Legeforeningen har endret helsedebatten ved å vise at det er et gap mellom ambisjoner og ressurser i norsk helsetjeneste. De løftene som ble gitt før Stortingsvalget i 2013 er ikke oppfylt. Samhandlingsreformen er heller ikke fulgt opp av ressurser og kompetanse i kommunehelsetjenesten.

Hermansen er ikke fornøyd med rekrutteringen av allmennleger.

– Leger i primærhelsetjenesten trenger gode rammevilkår og en overkommelig arbeidsdag for å rekruttere godt. I dag rekrutterer vi for dårlig til denne viktige delen av helsetjenesten.

– Hva tror du blir mest krevende de neste to årene?

– Vi har vært gjennom tidenes lengste akademikerstreik i sykehus, hvor uenigheten fortsatt ikke er løst. Samarbeidet på arbeidstakersiden er godt. Jeg leder en samlet forening som vil fortsette kampen for kollektivt vern. Det er krevende med manglende tillit mellom partene, når utfordringene er så store i helsesektoren.

Tette gapet
– Hva blir det viktigste du vil jobbe for fremover?

– Det er et politisk ansvar å tette dette gapet mellom ambisjoner og ressurser i norsk helsetjeneste, slik at vi ikke utvikler en todelt helsetjeneste hvor lommeboka avgjør hvor god hjelp du får. En sterk offentlig helsetjeneste er også avhengig av godt partssamarbeid. Da må partene ha en lik virkelighetsoppfatning – og tillit til hverandre. I tillegg har Legeforeningen fått en definert og viktig rolle som faglig rådgiver i ny spesialitetsstruktur. Det gjøres nå et formidabelt arbeid for å beskrive læringsmålene, for at ny spesialistutdanning skal gi tilstrekkelig spesialister av høy kvalitet til det beste for pasientene, svarer Marit Hermansen.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!