Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ingen belønning for å studere

I dag har vi et turnusopptak som belønner studenter for å gjøre alt annet enn å studere.

Annons:

DET ER EN TRAVEL TID for vårens avgangsstudenter i medisin. Samtidig som den avsluttende eksamenen bare er noen uker unna, er helseforetakene i full gang med å gjennomføre jobbintervjuer og ta beslutninger om hvem som skal fylle sykehusenes turnusstillinger fra september. Fra slutten av april får medisinstudentene vite om de får begynne i turnustjeneste denne høsten - et nåløye som ifølge den seneste søkerstatistikken fra Helsedirektoratet er i ferd med å bli trangere.

24. mars - uken etter at fristen for å søke turnusstilling utløp - avla avgangsstudentene ved norske medisinutdanninger for første gang en felles nasjonal prøve. Foreløpig er prøven en pilot, hvor hensikten er å sammenligne kvaliteten ved de ulike lærestedene. Det betyr at Norsk medisinstudentforening (Nmf) inntil videre har fått gjennomslag for sitt krav om at prøven ikke skal være en formell eksamen, og at resultatene dermed ikke skal brukes i rekrutteringsøyemed.

De norske medisinutdanningene har som hovedregel ikke satt karakterer på studentene sine. I kjølvannet av at turnusordningen i 2013 gikk fra å være trekningsbasert til å bli søknadsbasert, har utfordringen dermed vært følgende: Alle søkere har den samme formelle kvalifikasjonen - embetseksamen i medisin - og det er minimalt som skiller vitnemålene fra hverandre.

Øyvind Bosnes Engen, journalist i Dagens Medisin.
Foto: Per Corneliussen

TURNUSSØKERNE MÅ dermed ty til andre egenskaper enn akademiske prestasjoner hvis de vil skille seg ut i søknadsbunken: Tidligere arbeidserfaring som legevikar med studentlisens, erfaring fra andre stillinger i helsetjenesten, tillitsverv i organisasjoner eller ved læresteder, publiserte forskningsresultater, et godt nettverk i sykehusene, eller den gode gamle trynefaktoren.

Enkelte sykehus har gått lenger enn andre i å formalisere noen av de ovennevnte kvalifikasjonene. Akershus universitetssykehus har eksempelvis laget et standardisert skjema, hvor blant annet verv, arbeidserfaring, utvekslingssemestre og publiserte studier belønnes med et gitt antall poeng, og hvor søkerne vurderes ut fra en total poengsum. Andre helseforetak vektlegger den noe vagere egenskapen «lokal tilhørighet».

RESULTATET ER imidlertid det samme: I dag har vi et system som belønner studenter for å gjøre alt annet enn å studere. Når helseforetakene skal vurdere turnussøknadene, ser de ingen forskjell på om kandidaten har avlagt en perfekt eksamen eller om han bare så vidt har bestått. For studenter som vil stå fremst i turnuskøen, lønner det seg dermed å yte det absolutte minimumet av innsats som trengs for å bestå eksamen. Tid og krefter for øvrig bør brukes på å jobbe deltid, forske og sanke tillitsverv - eventuelt å bygge nettverk ved lokalsykehuset i hjembygda.

Det er fullt forståelig at Norsk medisinstudentforening ikke ønsker seg karakterjaget og streberkulturen som er forbundet med visse andre prestisjefylte utdanninger. Og trolig er det uansett en god stund til den nasjonale prøven er av høy nok kvalitet til å få såpass vidtrekkende følger for avgangsstudentenes fremtid.

I lys av et turnusopptak som verdsetter alt annet enn studieprestasjoner, kan det likevel diskuteres hvor fornuftig det er av Nmf å holde fast ved at akademiske resultater ikke skal brukes i rekrutteringen. Ikke fordi det er grunn til å mistenke norske medisinstudenter for å spekulere kynisk i å studere minst mulig; snarere fordi de kommende legene bør få bruke tiden de trenger til å tilegne seg faget sitt, heller enn å posisjonere seg for turnusstillinger.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Pragmatiker 14.04.2017 21.33.24

  Er det ikke et paradoks at konkurransen om å få en turnusstilling eller en LiS-stilling er helt ekstrem, samtidig som prestasjonene på sykehus fortsetter å være alt annet enn ekstremt bra? Så mye konkurranse for å ende opp i et system fullstendig kjemisk renset for incitamenter til prestasjon. Samfunnet taper enorme penger på at legeressurser ikke benyttes. Spesielt innenfor allmennlegesegmentet. Enten så må man bli bondefanget i en deal med HELFO og kommune, eller så må man være på sykehus, de færreste klarer å fiske i segmentet av rike mennesker som kjøper private tjenester, og sånn vil det være i hvert fall 10 år til, før folk av naturlige grunner ikke tør å få behandling i det offentlige lenger. Støtt fullprivatisering.

 • spesialist 14.04.2017 13.41.01

  Konkurransen om arbeidsplasser starter før eller siden, så å basere seg på loddtrekning for de første 1,5 årene er ikke noen varig løsning. Etter dette kommer LIS-tilværelsen, og her må man i allefall basere seg på å konkurrere om å få jobb, flere steder er det faktisk opp til 30 søkere på en enkelt utlyst stilling. Så la medisinstudenetene få mulighet til å konkurrere om de turnusstillingene de ønsker seg. Loddtrekning om turnusplass er uansett kun en svært midlertidig skjerming av tilværelsen. Og dersom jobbsøknadene kan bli litt mindre trynefaktorbasert ved å innføre karakterer på studiet, så høres det ut som en bra ting.

 • Egel 13.04.2017 13.59.59

  Det søknadsbaserte systemet fikk bukt med et problem, ikke-norske utlandske studenter som gav irritasjon på trekningslisten, men dro med seg altfor mange forutsatte problemer som byråkratene ikke ville høre på. Alle med embetseksamen i medisin må ha turnustjeneste, hvorfor skal det være søknadsbasert med sine utallige mangler og unødvendige administrative kostnader som kunne vært brukt på pasientbehandling istedet? Enn så lenge det er bestått og ikke bestått på embetseksamen er det ingen grunn til at det skal være søknadsstyrt. Det burde slik artikkelforfatteren påpeker at studenter ikke må bruke mye tid utenom studiet til diverse ting for at det skal være utslagsgivende for en turnustjeneste på 1,5 år. Ikke alle har overskudd ved siden av studiene til å drive med å "sanke poeng" og det fremstår da som urettferdig. Loddtrekning er det eneste rettferdige.og det vil gjøre at ethvert nes blir besatt. Større krav må settes til at tilbud må aksepteres. Alle klarer 1,5 år borte fra ring 3.

 • Kari Mette 11.04.2017 23.15.40

  Det skulle jammen bare mangle at ikke også leger må vise til andre ting enn kun akademiske prestasjoner. De har jo et særskilt ansvar i den jobben de skal inn i, og de skal bistå mennesker i vanskelige livssituasjoner. Alle andre akademiske yrkesgrupper konkurrerer også på samme vilkår, og må derfor påta seg verv og diverse jobber for å skille seg ut og kanskje bli den heldige som får jobben.

 • Jostein Vikheim 11.04.2017 16.13.54

  Loddtrekning der de som har studert i Norge trekkes i første pulje, og de som har studert i utlandet i pulje 2. Vi som måtte dra langt ut på landet hadde ikke vondt av det. Nå ønsker studentene å holde seg innenfor Ring 3, og jobber heller extravakter enn å ta turnusen i periferien

 • Spesialist 11.04.2017 12.21.06

  Når et sykehus får 400 søknader på 20 turnusstillinger, sier det seg selv at utvelgelsen ikke blir enkel. Selv om antall turnusstillinger er doblet siden 90-tallet, blir det køer når det kommer søkere fra hele verden. Da det var loddtrekning, fikk alle plass, men de "uheldige" havnet på mindre populære sykehus. Dette er en konsekevens av at Norge har satset på små sykehus og små kommuner. Og selv om ny regjering øker antall stillinger med 50, forsvinner ikke køene. Det er tusenvis av medisinerstudenter fra hele Europa på vei inn i norsk helsevesen. Og da blir det konkurranse; enten man har karakterer eller ikke karakterer. Men dagens system er ikke bærekraftig. Sykehusene må kunne ansette LIS1-leger hele året; ikke i megabolker slik som nå.

 • Krister 10.04.2017 22.26.35

  Det er latterlig å tenke på at dersom man har vært med i fylle-verv i tulleorganisasjoner på medisinstudiet er man en bedre kvalifisert turnuslege. Slik er det idag. Kjenner selv medstudenter som jobber med vasking i helger og ettermiddager for å tjene mer penger til vin i helgene. Slik arbeidserfaring blir belønnet i søknadsprosessen, mens lesing og faglig dedikering blir neglisjert.

 • Trude Basso 10.04.2017 22.07.19

  Gifaenlege; Jeg liker best å vite hvem jeg debatterer med, men det får gå. Jeg forstår ikke hvorfor du henvender deg til meg på den måten i det hele tatt. Leste du hva jeg skrev? Hva var uklart?

 • Gifaen-lege 10.04.2017 18.41.44

  Det grunnleggende problemet, er ikke karakterer på studiet. Det grunnleggende problemet, er at markedet er monopolisert, og at de som ikke får turnusplass, sliter med å tjene penger som lege i Norge, slik at arbeidsgiver har enormt med makt. Heldigvis forstår ikke det offentlige å utnytte dette potensialet til det fulle. Lege er et drittyrke. Jeg driter egentlig i hvor ræva reglene er for turnusleger, jeg tenker at når jeg hadde det jævlig i turnus, så kan dere andre ha det så godt. Trude, bare ha konkurranseinstinkt du. Hva er det du måler så jævlig, da? Står sykepleierene med stoppeklokke for å lage liste over raskest innsatte perkutane skruer? Mist antall siving etter 14 dager for hemier? Jeg tjener mine 7-800k i året, som middelmådig lege. Er man så narsissist at man vil konkurrere, så prøv idrett eller sjakk.

 • Jostein Vikheim 10.04.2017 12.25.09

  Det var lenge loddtrekning, utmerket system. Alle er like i lottotrommelen. Men, det var ett særplassystem som ikke må innføres igjen, det prioriterte bare vestkantfruer

 • Trude Basso 10.04.2017 11.20.41

  Det jeg skriver nå er bare synsing basert på egen erfaring som student ved UiO, som lektor og senere førsteamanuensis ved NTNU, som eksaminator for 4. års studentene, jeg har veiledet seks studenter for hovedoppgaven og jobber i en avdeling som til enhver tid har ansatt fem medisinstudenter som går juniorvakter i 20% stilling: Det er overhodet ingen sammenheng mellom dårlig teoretisk kunnskap og engasjement i div organisasjoner og relevant jobbing ved siden av studiene. De fleste er mer enn flinke nok teoretisk. Sannsynligvis er medisinstudenter landets mest pliktoppfyllende studenter. De leser forelesningsnotater før timen og innimellom undervisning og trening og jobbing sitter de med nesa i ei bok. Dette er unge mennesker som alle kommer som enere fra ungdomsskole og videregående. Konkurranseinstinktet er sterkt tilstedeværende. Det å innføre karakterer på nytt under studiet vil bare gi spissere albuer, dårligere samarbeidsevner og virkelig ikke sånne leger vi trenger!

 • Lege 10.04.2017 11.19.38

  Man kunne jo hatt en form for loddtrekning og så valgt turnussted ut fra nummeret en fikk i loddtrekningen? Liker forøvrig holdningene som kommer til syne i utsagnet "lokalsykehuset i hjembygda".

 • Ole 10.04.2017 10.36.19

  Husk at å arbeide som legevikar er en måte "å tilegne seg" faget på.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: