Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

GODT SAMARBEID: Ved Stavanger universitetssjukehus jobber forløpskoordinatorer og legene tett med pakkeforløp for kreft. Fra venstre seksjonsoverlege Jan Hallvard Træland, forløpskoordinator Nina Fylling Lundal, overlegene Hans Espeland og Masood Hashemi, Elin Wahlberg Hjelleset (skjult bak) og forløpskoordinator Maja E. J. Søndergaard.

GODT SAMARBEID: Ved Stavanger universitetssjukehus jobber forløpskoordinatorer og legene tett med pakkeforløp for kreft. Fra venstre seksjonsoverlege Jan Hallvard Træland, forløpskoordinator Nina Fylling Lundal, overlegene Hans Espeland og Masood Hashemi, Elin Wahlberg Hjelleset (skjult bak) og forløpskoordinator Maja E. J. Søndergaard.

Nær alle får startet opp samme dag i Stavanger

På Stavanger universitetssjukehus innlemmes 96 prosent av pasientene i pakkeforløp samme dag som henvisningen er mottatt. Møre og Romsdal har den laveste andelen.

Annons:
“Hvis vi registrerer start for pakkeforløp senere enn dato for mottatt henvisning, vil det gå i pasientenes disfavør.”

- Eldar Søreide, fagdirektør i Helse Stavanger HF

Helse Førde har den høyeste andelen av pasienter, 96,7 prosent, som får startet pakkeforløp samme dag som henvisningen er mottatt – slik hovedregelen er. Dernest følger Helse Stavanger med 96,3 prosent.

Lavest ligger Møre og Romsdal med i gjennomsnitt en andel på 41,5 prosent.

Det viser tall Dagens Medisin har fått sammenstilt og utlevert fra Norsk pasientregister. Tallene avdekker store forskjeller mellom sykehusene.

Les saken, og se oversikten over alle helseforetakene her.

«I pasientens disfavør»
Fagdirektør Eldar Søreide i Helse Stavanger HF har følgende forklaring på hvorfor Stavanger universitetssjukehus starter pakkeforløpet for en så høy andel samme dag som henvisningen er mottatt.

– Vi forholder oss til regelen om at start for pakkeforløp skal registreres samme dag som henvisningen kommer. Unntaket er forløpene med filterfunksjon, det vil si der hvor lege skal vurdere henvisningen først. Grunnen til at vi har fått dette så bra til, er en entusiastisk og meget kompetent gjeng med forløpskoordinatorer og involverte leger, sier Søreide til Dagens Medisin.

Han poengterer at pakkeforløpene er laget for å sikre et optimalt forløp for pasientene.

– Hvis vi registrerer start for pakkeforløp senere enn dato for mottatt henvisning, vil det gå i pasientenes disfavør, sier Søreide.

Gode rutiner
Legene ved sykehuset har endret rutinene for at henvisningene til pakkeforløp skal vurderes raskt. Seksjonsoverlege på gastrokirurgisk avdeling, Jan Hallvard Træland, sier at forløpskoordinator og lege har godt samarbeid for oppfølging av henvisningene.

– Det er innarbeidet gode rutiner for å vurdere henvisningene daglig, sier Træland, som understreker:

– Hvis pakkeforløp starter senere enn henvisningen mottas, får sykehusene lengre tid på seg før fristene brytes, og den reelle ventetiden for pasientene kan bli lengre. Sykehus som koder sent inn i pakkeforløp, kan få en høyere andel av pasienter som behandles innen fristen. Derfor er det viktig at det kodes riktig for å kunne sammenligne mellom sykehusene og få korrekte ventetider for pasientene.

LÆREVILLIG: – Vi vil ta kontakt med Stavanger – vi har åpenbart noe å lære, sier fagdirektør Jo-Åsmund Lund i Helse Møre og Romsdal. Foto: Erling Roghaugen

«Bra at tallene kommer frem»
Helse Møre og Romsdal er det helseforetaket med lavest andel som kodes samme dag. Ved de fire sykehusene varierer andelen fra 14,6 prosent i Kristiansund til 67,7 prosent i Molde.

Fagdirektør i Helse Møre og Romsdal HF, Jo-Åsmund Lund, sier at det regionale foretaket følger med på pakkeforløpsindikatorene og nå er i gang med å se på NPR-tallene for 2017.

– Vi ser på den reelle ventetiden for pasientene fra henvisning er mottatt til behandling er startet, og vi ser at pakkeforløpsindikatorene ikke fanger opp om pasientene har ventet før den første pakkeforløpskoden blir satt. Med bakgrunn i dette er det nødvendig å analysere dataene grundigere for å kartlegge ventetidene. Vi har en kontinuerlig forbedringsjobb å gjøre, og vi synes det er bra at tallene kommer frem, sier Lund.

Ikke godt nok implementert
Helseforetaket går inn og kvalitetssikrer hvert enkelt pakkeforløp og justerer dataene ut ifra kodekravene. Lund forteller at de bruker et digitalt verktøy for monitorering av pakkeforløpene (eSP) for å avdekke flaskehalser og ulikheter, feil og mangler i koding.

– Vi har sett på enkeltpakkeforløp, og for noen er det nesten 100 prosent korrekt koding. For andre fagområder kan det se ut som den reviderte kodeveiledningen ikke er godt nok implementert. Tydeliggjøringen i veilederen som kom i fjor høst, har nådd frem til mange, men ikke til alle fagområder i sykehusene i Møre og Romsdal, sier Lund.

– Betyr det at pasientene har ventet i lengre tid enn pakkeforløpstallene viser?

– Ja, vi kan ikke utelukke det. Datasystemene er tungvinne, og det er vanskelig å kunne si ja uten forbehold før vi har sett nærmere på tallene – og det er det vi holder på med nå.

Lund forklarer at det kan gå mer tid for pasienter som henvises fra en fastlege dersom henvisningen er uklar.

– Da må sykehuset vurdere henvisningen og foreta ytterligere utredning av pasienten og eventuelt henvise til regionsykehus.

– Men dette er jo ventetid for pasientene som ikke synliggjøres i pakkeforløpsstatistikker?

– Det kan vi sannsynligvis avdekke ved å analysere NPR-tallene.

– Hvordan kan dere forklare at Stavanger universitetssjukehus ligger så høyt som 96 prosent?

– Det tør jeg ikke spekulere i, men vi vil ta kontakt med Stavanger. Vi har åpenbart noe å lære, svarer Lund.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå bedt Helsedirektoratet om å gå nærmere inn i NPR-dataene.

Les saken: HOD ber Helsedirektoratet se på tallene

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: