Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Forståelig frustrasjon

Slik svarer klinikksjefer og avdelingsdirektører på kritikken.

Annons:

Fagfolk er frustrert over å måtte lage faglige retningslinjer uten å få avsatt tid eller lønn for strevet. – Slik skal det ikke være, svarer Helsedirektoratet, som viser til at helseforetakene er pålagt å legge til rette for at fagfolk kan delta i slikt arbeid i arbeidstiden.

Vi har spurt klinikksjefer og avdelingsdirektører ved Norges fem største sykehus hvordan dette praktiseres.

– Hvordan sikrer du at fagfolk får frigjort tid til retningslinjearbeid?

– Forståelig frustrasjon

Arne Solberg, konstituert klinikksjef ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital

– Mange av våre overleger er involvert i arbeid med retningslinjer, og vi innvilger alltid permisjonssøknader i forbindelse med slikt arbeid. Så er det riktig som Stein Sundstrøm sier; at retningslinjearbeidet kommer i tillegg til alle de andre viktige oppgavene overlegene har og som vanskelig kan erstattes av andre. Det er forståelig at fagfolkene frustreres over en stor samlet arbeidsbelastning. Samtidig tilstreber vi etter beste evne å fordele våre interne ressurser og arbeidsoppgaver så godt som mulig. 

 

– Bør lønnes av direktoratet

Sigbjørn Smeland, klinikksjef ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus

– Våre folk får tid til å delta på møter, men dette arbeidet medfører en god del arbeid utenom faste møter – og som i praksis utføres utenom arbeidstid og ofte av noen nøkkelpersoner. Jeg forstår derfor godt frustrasjonen og har også diskutert saken med sentrale personer i Helsedirektoratet. Et tegn på at dagens system ikke fungerer godt nok, er at vi ikke har retningslinjer eller oppdaterte retningslinjer for flere tumorgrupper. Jeg mener det bør være en viss timebasert godtgjørelse etter gitte satser, alternativt en fast godtgjørelse, for dette arbeidet fra direktoratet for en «skrivegruppe». Det vil etter min mening understøtte det viktige retningslinjearbeidet som i dag totalt sett ikke fungerer godt nok. 

 

– Vil styrke bemanningen

Hans Tore Frydnes, klinikksjef ved avdeling for blod- og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssykehus (SUS)

– Med dagens bemanning klarer vi bare tidvis å fristille arbeidstid til slike gjøremål. Derfor gjøres dette arbeidet noen ganger på fritiden, og det blir innvilget overtidskompensasjon for dette. I tillegg får leger fri til å delta på møter i slike sammenhenger. De senere årene har det vært en stor økning i behovet og et ønske om at fagfolk skal engasjere seg i dette arbeidet. Dette er ikke kompensert med flere medarbeidere. Jeg forstår at dette er frustrerende. Vi vil jobbe for å styrke bemanningen på Avdeling for blod- og kreftsykdommer. Vi vil også, så godt det lar seg gjøre, legge til rette for at medarbeidere engasjerer seg og får tilrettelagt slikt arbeid. Målet er at vi gradvis skal klare å minske misforholdet mellom stillinger og arbeidsmengde, slik at det blir mulig for oss å representere SUS i flere fagfora. 

 

– En rådende naivitet

Olav Mella, avdelingsdirektør ved kreftavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

– Dilemmaet som Stein Sundstrøm beskriver, oppleves nok av alle kreftavdelingene og sikkert også i andre fagområder. Dessverre er det nok en rådende naivitet når det gjelder hva det faktisk er ressurser til uten at det går utover andre lovpålagte oppgaver. Jeg må være ærlig og si at det erfaringsvis dessverre alltid ender med at noe av retningslinjeoppgavene må utføres i legenes fritid. Så lenge det ikke er vilje til å tilføre ressurser til denne typen arbeid, vil det også bli slik i fremtiden. Jeg forstår frustrasjonen fullt ut. Det er på «gulvplanet» i sykehusene en stor irritasjon over at man på administrativt hold tror at det meste av oppgaver kan løses ved henvisning til lover og forskrifter, kombinert med oppdragsdokumenter fra HOD og RHF, uten at det er analysert hva man skal la være å gjøre for å få tid til de nye oppgavene. 

 

– Mye gjøres på fritid

Arthur Revhaug, klinikksjef for kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

Generelt er det slik at mye arbeid som sykehusets spesialister må delta i på nasjonalt og regionalt nivå gjøres på fritid.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp6

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: