Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Redder liv og gir arbeidsplasser

Helsenæring generelt og kreftforskning spesielt kan bidra til både å redde liv, øke livskvalitet, gi et bedre helsevesen og skape flere arbeidsplasser i en ny og viktig næring.

Annons:

Innlegg: Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør for innovasjon i Norges forskningsråd
Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

HVERT ÅR FÅR over 32.000 nordmenn kreft, og nær 250.000 nordmenn lever med eller har hatt sykdommen. Stadig flere blir friske igjen, men det er stor variasjon i overlevelse mellom ulike krefttyper. Norge har mulighet til å redde enda flere.

Forskere ved beste universitetene og sykehusene og et stort antall bedrifter jobber hver dag for at færre skal få kreft og at flere skal overleve sykdommen. Norge ligger langt fremme i forskning på nye behandlingsmetoder mot kreft. Vi kan også bli ett av de beste stedene for å koble fremragende forskning, pasientbehandling og næringsliv.

BREDDESAMARBEID. Innovasjon innenfor livsvitenskap, som kreftforskningen er en del av, kan sammenlignes med toppidrett. Der kreves høy innsats, team av dedikerte mennesker som fyller ulike roller, godt samarbeid og langsiktig trening. Uten et stort støtteapparat og gode lagspillere kan ikke utøverne lykkes.

Det samme gjelder for kreftforskning. Akkurat som toppidretten er forskningen avhengig av bredden for å få resultater. Organisasjoner som løfter frem brukerstemmen, pasienter selv som vil bidra og frivillig innsats må ikke undervurderes. Sammen er vi i ferd med å bygge et sterkt lag, og mange av de riktige elementene er på plass. Vi har gode kreftforskningsmiljøer ved universitetene, vi har sykehus som kobler forskning, nye behandlingsmetoder og mulighet for klinisk utprøving på pasienter. Dette er finansiert gjennom Kreftforeningen, helseforetakene, Forskningsrådet, private investorer og bedrifter.

Dette unike samarbeidet mellom frivillige, offentlige og private aktører er helt essensielt.

NÆRINGSVIRKSOMHET. Det er behov for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i Norge. Helsenæring generelt og kreftforskning spesielt kan bidra til både å redde liv, øke livskvalitet, gi et bedre helsevesen og gi flere arbeidsplasser i en ny og viktig næring.

For å lykkes med dette, trenger vi også kliniske testsentre hvor leger, forskere og bedrifter kan samarbeide og sammen teste de fremste nye behandlingsmetodene på norske pasienter. Slik gir vi både norske kreftpasienter tidlig tilgang til de nyeste behandlingsmetodene, gir helsevesenet vår erfaring med det nyeste – og samarbeid med de beste i verden. Vi øker sannsynligheten for at behandling og medisiner som er utviklet i Norge, også gir næringsvirksomhet i Norge.

POLITISK ØNSKE. Vi bør lære av de sterke olje- og havnæringene, hvor tydelige prioriteringer, forskere, bedrifter og fagdepartementer som har satset på forskning og næringsutvikling i tett samspill, har skapt sterke næringer for Norge. Dette var ingen selvfølge og det har ikke kommet til av seg selv.

Et politisk ønske om sterke næringer har vært et avgjørende bidrag til den suksessen næringene har vært og er for Norge.

NØKKELMILJØER. Innen helsenæringen skjer det veldig mye spennende. Bredden av norsk næringsliv forsker mer enn noensinne, med en vekst i forskningsinnsats på tolv prosent bare fra 2014 til 2015. Forskningsrådet bevilget 440 millioner til næringsrettet helseforskning i 2016, et rekordhøyt tall. En stor andel av dette går til prosjekter for å bedre diagnostikk og behandling av kreft.

Med opp mot 250 millioner kroner årlig til kreftforskning gir Kreftforeningen et betydelig bidrag, som sammen med Forskningsrådet risikoavlaster norske oppstartbedrifter og nøkkelmiljøer nettopp for å bidra til stadig bedre behandling for landets kreftpasienter.

FORMIDABEL INNSATS. Sammen legger dette grunnlaget for en formidabel forskningsinnsats som vil redde kreftpasienters liv i årene som kommer og samtidig skape flere arbeidsplasser.

Det er en utvikling vi ikke har råd til å si nei til. Med et støtteapparat og samarbeid innen kreftforskning som er like godt som i toppidretten, har vi også på dette feltet mulighet for å ta gull, til glede for pasienter, pårørende og samfunn.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 06/2017

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!