Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ABORT: Noen fastleger praktiserer fortsatt lovstridig reservasjon i forbindelse med abort, ifølge Statens helsetilsyn.

ABORT: Noen fastleger praktiserer fortsatt lovstridig reservasjon i forbindelse med abort, ifølge Statens helsetilsyn. Foto: ThinkStock

Ti kommuner har fortsatt reservasjonsleger

Det er stadig fastleger som reserverer seg mot å bistå kvinner som ønsker abort, selv om dette ikke er lov.

Annons:

Regjeringens forslag om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, utløste en opphetet debatt i 2014. Det endte med at helseminister Bent Høie gjorde helomvending og la til rette for at kvinner kan ta direkte kontakt med sykehusene for abort.

Abortforskriften ble endret slik at fastleger ikke lenger skal henvise abortsøkende kvinner til sykehuset, men er pålagt å informere, veilede, gjøre kliniske undersøkelser og sende kvinnens begjæring om abort videre.

Skal følges opp av fylkesmenn
Nå har Statens helsetilsyn gjort en kartlegging i alle landets kommuner for å undersøke om dette praktiseres i tråd med regelverket. Mens det i januar 2015 var 15 kommuner og bydeler som hadde leger som reserverer seg, var tallet redusert til 10 i februar 2017.

«Det rapporteres stadig om 10 kommuner der det er fastleger som reserverer seg i strid med regelverket. Disse kommunene vil bli fulgt opp på egnet måte av aktuelle fylkesmenn», skriver Helsetilsynet i sin rapport.

BER KOMMUNER TA GREP: Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen.
Foto: Per Corneliussen

– Når 10 av landets 426 kommuner ser ut til å ha utdaterte avtaler med sine fastleger, fastleger skal jo ikke lenger henvise til abort, er dette noe disse kommunene må følge opp. Alle fastleger skal for øvrig gi informasjon og veiledning til kvinner som vurderer å avbryte svangerskapet, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen til Dagens Medisin.

Ingen klager
Helsetilsynet konkluderer med at forskriftsendringen virker i riktig retning, og at de har «grunn til å tro at kvinner i Norge får nødvendig helsehjelp fra fastleger i forbindelse med uønskede svangerskap». De viser til at verken kommuner eller fylkesmenn har registrert klager på at fastleger har reservert seg mot å bistå kvinner som vurderer eller ønsker abort. 

Likevel bemerker Helsetilsynet at mange av kommunene har gjort lite for å sikre seg at fastlegene er kjent med det nye regelverket. Bare en fjerdedel av kommunene har gjennomført tiltak, mens 35 prosent av kommunene har forholdt seg passive.

Til tross for gjentatte purringer er det 50 kommuner som ikke har svart på undersøkelsen. Tilsynet ber derfor fylkesmennene om å holde spesielt øye med disse kommunene, siden det kan være lovbrudd der.

Kommunene har ansvaret
Tilsynet understreker at det er kommunen, som er avtalepart med fastlegene, som har ansvar for å sørge for at innbyggerne får tilbud om nødvendige og forsvarlige allmennlegetjenester.

«Statens helsetilsyn venter derfor at kommunane set i verk nødvendige tiltak for å sørgje for at fastlegar ikkje reserverer seg mot oppgåver som følgjer av listeansvaret. Nye fastlegar og fastlegar som kjem tilbake frå permisjon må bli orienterte om plikter og ansvar, og avtalar må om nødvendig endrast», skriver tilsynet på sin nettside.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • lege 31.03.2017 09.04.57

  Hva er forskjellen mellom å "henvise til abort" etter kvinnens ønske, (som leger ikke lenger skal gjøre) og å "sende kvinnens begjøring om abort videre" (som leger fortsatt skal gjøre) ???

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: