Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NYE FUNN: – Det er kombinasjonen av diabetes hos mor og høy fødselsvekt som øker dødeligheten hos barna. Dette er altså en spesielt risikabel kombinasjon, sier forsker Petter Kristensen.

NYE FUNN: – Det er kombinasjonen av diabetes hos mor og høy fødselsvekt som øker dødeligheten hos barna. Dette er altså en spesielt risikabel kombinasjon, sier forsker Petter Kristensen. Foto: Colourbox

Diabetes hos mor og høy fødselsvekt øker risikoen for barnedød

Det viser en ny, norsk studie.

Annons:

Barn som er svært store ved fødsel har økt dødelighet sammenlignet med normalvektige barn. Dette omtales gjerne som den «omvendte J-kurve», der venstresiden representerer de med lav fødselsvekt. I forskningen har det vært mindre fokus på barna på den høyre siden av kurven, nemlig de med for høy fødselsvekt.

Nå har forskere fra Norge og USA studert nær to millioner fødsler i Medisinsk fødselsregister gjennom 45 år for å finne flere svar. Studien er nylig publisert i PLOS ONE.

– Vi har gått ut fra at det ikke er fødselsvekten som dreper, men bakenforliggende faktorer, sier professor emeritus Petter Kristensen, som er tilknyttet Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Risikabel kombinasjon
Forskerne har brukt en metode hvor de har sammenlignet store nyfødte, definert som fødselsvekt på over 4,5 kilo, med sine normalvektige søsken. Hypotesen var at det var mors diabetes eller andre forhold knyttet til familien som forårsaket økt dødelighet innenfor familier som fikk store barn. Men dette slo ikke til.

– Når vi sammenlignet familier var det fortsatt slik at de barna som var spesielt tunge hadde høyere dødelighet enn sine normalvektige søsken. Mønsteret holdt seg altså også innenfor familien og kunne ikke forklares ved hjelp av andre data i Fødselsregisteret, sier Kristensen, som er hovedforfatter av studien.

Forskerne har sett på mulige sammenhenger, og kom til at det kan være samspillet mellom mors diabetes og høy fødselsvekt som øker dødeligheten.

– Det er kombinasjonen av diabetes hos mor og høy fødselsvekt som øker dødeligheten hos barna. Dette er altså en spesielt risikabel kombinasjon, sier forskeren.

Ber helsepersonell sjekke mer aktivt
Det er kjent at diabetes underrapporteres hos gravide i dag. Dersom man tar høyde for en korrekt rapportering av diabetes, vil dette muligens kunne forklare en stor del nyfødtdødeligheten som knyttes til høy fødselsvekt.

 – En mor som har tendens til forstyrrelse i sukkerstoff-skiftet, men som ikke oppdages, kan føre til ekstrem vektøkning hos fosteret. De store barna utgjør en liten andel av de som dør perinatalt, men betydningen har økt over tid trolig som følge av at mødrene i dag er eldre og det er økt forekomst av diabetestendenser, sier Kristensen.

Han mener dette arbeidet taler for at fastleger og jordmødre bør være mer aktive i å diagnostisere diabetes i svangerskapet.

– Sukkerbelastningsprøver gjøres i liten grad, selv om dette er anbefalt når det er økt risiko for diabetes i svangerskapet. Hvis man hadde tatt grep her kunne man ideelt sett blitt kvitt hele den halen på den omvendte J-en som skyldes barnedød som følge av høy fødselsvekt, sier Kristensen.

Han understreker at det alltid er en fare for overbehandling.

– Men disse funnene er et interessant tilskudd i debatten om hvor aktiv man skal være i oppfølging under graviditet, sier professoren.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: