Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

OM RAPPORTEN: – Vi viser i rapporten at metodene som i dag benyttes for å beregne helseeffekter av en ny midtdeler på E18 ikke benyttes i helsesektoren, sier Erland Skogli, partner i menon Economics, som står bak Legeforeningen og Sykepleierforbundets nye rapport om helse og økonomi. Arkivfoto.

OM RAPPORTEN: – Vi viser i rapporten at metodene som i dag benyttes for å beregne helseeffekter av en ny midtdeler på E18 ikke benyttes i helsesektoren, sier Erland Skogli, partner i menon Economics, som står bak Legeforeningen og Sykepleierforbundets nye rapport om helse og økonomi. Arkivfoto.

– Unødvendig avsporing av Magnussen

– Jon Magnussen er for rask i konklusjonene i Dagens Medisin og på Twitter, hvis han gjør vår rapport til primært en diskusjon om prioriteringsmeldingen.

Annons:

Det uttaler forfatter av rapporten som Legeforeningen og Sykepleierforbundet nylig la frem.

Førsteforfatter Erland Skogli er også partner i Menon Economics, som har laget rapporten på oppdrag fra de to foreningene.

Professor i helseøkonomi, Jon Magnussen, sa denne uken til Dagens Medisin at han mener Legeforeningen og Sykepleierforbundet bommer når de lanserer rapporten ved å si at «Helse diskrimineres i statsbudsjettet».

Les hele intervjuet med Magnussen her.

– Vi oppfatter at det er stor politisk enighet om Prioriteringsmeldingen, sier Erland Skogli.

– Den danner et godt grunnlag for beslutninger, og vi ser ingen grunn til å bryte med verdigrunnlaget og prioriteringsprinsippene som fremmes der.

 Han etterlyser imidlertid et mer konsistent rammeverk for å vurdere den samlede samfunnsnytten av helsetiltak.

 – Dette vil inkludere såkalte «produksjonseffekter» som er avgjørende for å kunne sammenlikne nytten av helsetiltak mot tiltak i andre sektorer.

“Helsesektoren forskjellsbehandles når man sammenligner mellom sektorer”

- Erland Skogli, Menon Economics

– Unødvendig avsporing
Å verdsette kvalitetsjusterte leveår vil ikke endre rangeringen av tiltak innad i helsesektoren, så lenge man bruker den samme verdien hele tiden, mener Skogli.

– Det er derfor en unødvendig avsporing av en viktig diskusjon: Hvordan vurderes samfunnsnytten av investeringer i helsesektoren opp mot investeringer i andre samfunnssektorer?  Får man mest mulig helse ut av budsjettbevilgningene, og er nivået på investeringene riktig vurdert med dagens rammeverk?, spør han.

Må ha med nytteeffekter
– Vårt hovedpoeng, og konklusjon i rapporten, er at dagens rammeverk ikke tilbyr en tilstrekkelig metode for å vurdere samfunnsverdien av tiltak og investeringer i helsesektoren sett opp mot andre sektorer.

– Vi viser at metodene som i dag benyttes for å beregne helseeffekter av en ny midtdeler på E18 ikke benyttes i helsesektoren.

 – Alle nytteeffekter tas med og man benytter verdsetting av et statistisk liv i forbindelse med motorveiprosjekter. Slik er det altså ikke i helsesektoren, selv om dette hadde vært fullt mulig uten å endre på prioriteringsprinsippene knyttet til for eksempel valg mellom to typer legemidler.

 – Dette betyr at helsesektoren forskjellsbehandles når man sammenligner mellom sektorer, konstaterer Skogli.

 Investeringer nedprioritert
– Vår rapport har også forsøkt å gi myndighetene et mer fullverdig bilde av helsesektoren som en del av samlede offentlige budsjetter, sett fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Rapporten viser at investeringer i bygg og utstyr har blitt nedprioritert og at andre sektorer som samferdsel har hatt betydelig høyere budsjettvekst de senere årene.

Politisk spørsmål
– Så er det selvsagt også slik at Legeforeningen og Sykepleierforbundet har interesse av å få frem helseforetakenes investeringsutfordringer og etterslepet på bygg og medisinskteknisk utstyr. Dette er ikke bare en teknisk diskusjon, men også et politisk spørsmål.

– Jon Magnussen har blant annet selv foreslått på spalteplass i Dagens Medisin at ansvaret for investeringer i sykehusbygg kan løftes ut av RHF-ene og inn til staten. I så fall bør også departementet ha interesse av rapporten og debatten. Dette håper vi også vil engasjere flere av helse- og samfunnsøkonomene fremover, sier Erland Skogli.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Politikk og økonomi

Henla sak mot Helsepartiet2

FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

– Helseatlas er ingen gapestokk

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling4

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp2

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene2

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!