Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mer ærlighet, takk

Forkjemperne for hemmelige legemiddelpriser bør være ærlige nok til å innrømme at de ikke er spesielt opptatt av åpenhet.

Annons:

NYLIG BESLUTTET helseregionene at prisene som sykehus betaler for legemidler, dersom de er tilbudt gjennom anbudskonkurranser, skal holdes hemmelig. Dermed vet vi i praksis ikke hvor mye penger sykehusene bruker på mange av de mest kostbare legemidlene.

De færreste vil innrømme at de er motstandere av åpenhet. I diskusjonen om konfidensielle priser har flere av hemmeligholdets forkjempere følgelig gitt uttrykk for en forestilling om at hemmelige legemiddelpriser nærmest ikke bryter med et generelt prinsipp om åpenhet. Da helseminister Bent Høie (H), i et innlegg i Dagens Næringsliv, skulle forsvare hemmelige priser, skrev han at Norge skiller seg ut «ved at vår nasjonalforsamling åpent har vedtatt prinsipper for prioritering i helsetjenesten».

Øyvind Bosnes Engen, journalist i Dagens Medisin.
Foto: Per Corneliussen

DET ER IKKE tydelig hvorfor dette skulle være et godt forsvar mot kritikken av hemmeligholdet. Mener Høie at det dermed blir overflødig å diskutere helsetjenestens prioriteringer i praksis - hvor mye penger vi faktisk bruker på å behandle ulike pasientgrupper? Mener han at vi kan lene oss tilbake og stole på at helsemyndighetene forvalter helsekronene optimalt, ettersom vi vet at Stortinget har sluttet seg til forholdsvis abstrakte betraktninger om «ressurskriteriet», «nyttekriteriet» og «alvorlighetskriteriet»? Mener han å fortjene et klapp på skulderen for at «vår nasjonalforsamling åpent har vedtatt» disse kriteriene? Hva skulle alternativet være: At Stortinget hadde vedtatt dem i hemmelighet?

Det er også verdt å legge merke til Novartis-direktør Veronika Barrabés' kommentar til helseregionenes avgjørelse: «Vårt ønske har aldri vært at legemiddelpriser skal være hemmelige. Novartis ønsker at enhetsprisene, det vil si rabattene vi gir i anbud, skal være konfidensielle», skriver hun i et innlegg i Dagens Medisin. Hvis det skulle være tvil: «Konfidensiell» er synonymt med «hemmelig», og «enhetsprisene» er de prisene sykehusene faktisk betaler for de aktuelle legemidlene - verken mer eller mindre.

UTTALELSEN FRA Novartis peker på et annet sentralt element i retorikken fra dem som forsvarer hemmelige priser: Den konsekvente bruken av ordet «enhetspriser». Dette gir mening i andre typer offentlige anbudskonkurranser, der man skiller mellom totalpris (eksempelvis prisen for et helt byggeprosjekt) og enhetspriser (prisene for materialer, timebetaling og så videre). I legemiddelanbudene er enhetspriser derimot et meningsløst begrep, all den tid tilbudene kun omfatter prisen på en legemiddelpakning.

Fra et taktisk perspektiv gir det likevel mening å snakke om enhetspriser. I andre sektorer har det vært vanlig å betrakte totalpriser som offentlig informasjon, og enhetspriser som forretningshemmeligheter. I sitt forsvar for konfidensialitet har både helseministeren selv og industriaktører som LMI-direktør Karita Bekkemellem skjøvet forvaltningsloven foran seg, hvor det fastslås at forretningshemmeligheter skal være underlagt taushetsplikt. Det er godt mulig at en domstol ville ha kommet frem til at offentliggjøring av legemiddelpriser bryter med loven, men det er ikke opplagt. Det er for eksempel ingen domstol som har grepet inn når resultatene fra tidligere års legemiddelinnkjøp er blitt offentliggjort.

DET BØR også bemerkes at lovbestemmelsen om taushetsbelagte forretningshemmeligheter primært er ment å hindre at slik informasjon faller i hendene til konkurrerende selskaper. «Kjerneområdet for teieplikta er næringsopplysningar som andre kan nytte på tilsvarande måte i eiga næringsverksemd», heter det i regjeringens veileder til offentlighetsloven. Legemiddelselskapenes hovedargument for konfidensialitet har vært at andre lands myndigheter kan bruke informasjon om eventuelle rabatter i prisforhandlinger. Veilederen til offentlighetsloven nevner imidlertid ikke hensynet til selskapenes forhandlingsposisjon i andre land.

Det er sikkert mulig å forsvare hemmelige legemiddelpriser med argumenter som er både gode og legitime. Det er likevel på sin plass å etterlyse større redelighet blant hemmeligholdets forkjempere i denne debatten. Industrien kunne være ærlig nok til å innrømme at ordet «åpenhet» er hyggelig å bruke i festtaler, men at åpenhet som prinsipp er underordnet konsernets globale fortjeneste. Høie kunne likeledes innrømme at åpenhet er mest behagelig når den ikke får følger, som å hisse på seg en mektig industri. Begge bør innrømme at åpenhet om legemiddelpriser er et politisk spørsmål - ikke et juridisk.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Økonom 23.03.2017 08.06.44

  Til lege: 1) Priser på alle varer og tjenester varierer fra land til land, selv om produksjonskostnadene (trolig) er ganske like. Det er en grunn til at nordmenn hvalfarter til Sverige for mat, godteri, brus og alkohol. Lavere priser, til tross for at colaen, tannpastaen, godteriet og capri-sonnen er de samme. Prisforskjellen skyldes ikke bare lavere skatter og avgifter. Tilsvarende er det også med legemidler. 2) Legemiddelmarkedet er veldig langt fra fritt og i alle fall i Europa. Det er få markeder som er så offentlig styrt når det gjelder pris. Ser et land i Europa lave priser i et annet land, så vil de også ha de samme lave prisene. Konfidensielle priser gjør det mulig å tilby lavere priser til det offentlige, fordi disse ikke vil bli referert til av andre land. 3) Portugal har ikke spesielt lave priser 4) Det er ikke klart å like priser i alle land i Europa vil redusere norske priser. 5) Det er ikke åpenbart at Norge som et av de rikeste landene skal ha blant de laveste prisene

 • Lege 15.03.2017 13.03.17

  "De prisene legemiddelindustrien kan tilby hvis prisene er åpne for alle vil gjennomgående være høyere enn prisene som kan tilbys ved konfidensialitet. Dette skyldes at land ser hen til andre lands priser." Full informasjonstilgang i det frie markedet fører til høyere priser? Det høres rart ut. Kostnadene ved produksjonen er vel nesten de samme om legemiddelet selges i Portugal eller Norge? Altså vil prisen produsenten trenger for å tjene penger være ca. den samme i begge land.

 • Økonom 15.03.2017 10.08.01

  Hvorfor er det slik at behovet for åpenhet om enhetspriser er større ved innkjøp av legemidler enn ved andre statlige innkjøp? Ser ikke at det er samme krav om åpenhet for kjøp av senger på sykehus, diagnostiske hjelpemidler og hofter og knær. Enhetspriser ved statlige innkjøp er i sin allminnelighet unntatt offentlighet. Det ser også ut til at begrunnelsen for konfidensialiteten misforstås. De prisene legemiddelindustrien kan tilby hvis prisene er åpne for alle vil gjennomgående være høyere enn prisene som kan tilbys ved konfidensialitet. Dette skyldes at land ser hen til andre lands priser. Priser generelt på alle varer og tjenester varierer på tvers av land, også legemidler. Kreves det en særåpenhet for legemidler, må det i større grad akspeteres at staten kommer til å avslå refusjon og finansiering for langt flere produkter fordi prisene er for høye.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: