Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vil endre loven for å gi gebyr for ulovlig legemiddelreklame

Annons:
Vi trenger flere verktøy for å forebygge og stanse ulovlig legemiddelreklame, sier Legemiddelverket. Illustrasjon: Colourbox

Det er i svar til Venstres stortingsrepresentant Trine Skei Grandes spørsmål i Stortinget, at helseminister Bent Høie (H) sier at han nå vil fremme forslag til lovendringer som vil gi Statens legemiddelverk (SLV) hjemmel til å ilegge selskapene gebyr for ulovlig legemiddelreklame.

Fagmedisinsk direktør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, er svært fornøyd med forslaget:

– Vi trenger flere verktøy for å forebygge og stanse ulovlig legemiddelreklame uansett hvem som står bak. Så dette er vi glade for, sier Madsen til Dagens Medisin. 

Han forteller at Legemiddelverket allerede er i gang med å gjennomgå regelverket for legemiddelreklame, noe helseministeren har gitt dem i oppdrag tidligere.

Også fjorårets vedtak om endringer i forvaltningsloven legger opp til en mer effektiv sanksjonsbruk, ifølge Høie.

– Jeg vil som en del av den videre oppfølgingen av arbeidet med administrative sanksjoner fremme forslag til lovendringer som vil gi Legemiddelverket hjemmel til å kunne ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på reglene for legemiddelreklame, skriver Høie.

Helseministeren sier at dagens virkemidler i hovedsak fungerer godt nok for å stoppe pågående ulovlig reklame, fordi de fleste avslutter reklamen etter at de har fått varsle om tvangsmulkt eller veiledning fra SLV.

Men SLV har ikke virkningsfulle sanksjoner med forbyggende effekt:

 – På reklameområdet er dette utfordrende fordi de skadelige virkningene av den ulovlige reklamen kan ha inntruffet før Legemiddelverket oppdager og kan stanse markedsføringen. Aktører som vil spekulere i å reklamere ulovlig inntil Legemiddelverket eventuelt oppdager den pågående kampanjen kan derfor gjøre dette med liten risiko utover et eventuelt omdømmetap, skriver helseministeren.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

NYE TALL FRA HELSEDIREKTORATET

Færre plasser til rehabilitering

Nasjonal oversikt over hjertestartere

Skal gi pasientene raskere hjelp

UNGE SOM ER UFRIVILLIG PÅ SYKEHJEM

LHL Hjerneslag ber politikerne rydde opp1

DOKTORGRADSKANDIDATER MEDISIN OG HELSEFAG

1 av 6 presset til å ta med forfattere på artikler

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!