Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vil endre loven for å gi gebyr for ulovlig legemiddelreklame

Annons:
Vi trenger flere verktøy for å forebygge og stanse ulovlig legemiddelreklame, sier Legemiddelverket. Illustrasjon: Colourbox

Det er i svar til Venstres stortingsrepresentant Trine Skei Grandes spørsmål i Stortinget, at helseminister Bent Høie (H) sier at han nå vil fremme forslag til lovendringer som vil gi Statens legemiddelverk (SLV) hjemmel til å ilegge selskapene gebyr for ulovlig legemiddelreklame.

Fagmedisinsk direktør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, er svært fornøyd med forslaget:

– Vi trenger flere verktøy for å forebygge og stanse ulovlig legemiddelreklame uansett hvem som står bak. Så dette er vi glade for, sier Madsen til Dagens Medisin. 

Han forteller at Legemiddelverket allerede er i gang med å gjennomgå regelverket for legemiddelreklame, noe helseministeren har gitt dem i oppdrag tidligere.

Også fjorårets vedtak om endringer i forvaltningsloven legger opp til en mer effektiv sanksjonsbruk, ifølge Høie.

– Jeg vil som en del av den videre oppfølgingen av arbeidet med administrative sanksjoner fremme forslag til lovendringer som vil gi Legemiddelverket hjemmel til å kunne ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på reglene for legemiddelreklame, skriver Høie.

Helseministeren sier at dagens virkemidler i hovedsak fungerer godt nok for å stoppe pågående ulovlig reklame, fordi de fleste avslutter reklamen etter at de har fått varsle om tvangsmulkt eller veiledning fra SLV.

Men SLV har ikke virkningsfulle sanksjoner med forbyggende effekt:

 – På reklameområdet er dette utfordrende fordi de skadelige virkningene av den ulovlige reklamen kan ha inntruffet før Legemiddelverket oppdager og kan stanse markedsføringen. Aktører som vil spekulere i å reklamere ulovlig inntil Legemiddelverket eventuelt oppdager den pågående kampanjen kan derfor gjøre dette med liten risiko utover et eventuelt omdømmetap, skriver helseministeren.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp6

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: