Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

HELSEKRONER: I fjor utgjorde helseutgiftene i Norge drøyt 62.000 kroner per innbygger. Illustrasjon: Per Corneliussen

HELSEKRONER: I fjor utgjorde helseutgiftene i Norge drøyt 62.000 kroner per innbygger. Illustrasjon: Per Corneliussen

Ingen stor økning i helseutgifter per innbygger

De siste tre årene har helseutgiftene per innbygger i Norge økt med drøyt 1 prosent, ifølge foreløpige SSB-tall.

Annons:

De foreløpige tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i fjor.

Det tilsvarer 10,5 prosent av BNP og utgjør i overkant av 62.000 kroner per innbygger. Det er en økning på cirka 2000 kroner sammenlignet med 2015.

I gjennomsnitt økte helseutgiftene per innbygger, justert for lønns- og prisvekst, med 1,2 prosent per år fra 2013 til 2016, ifølge SSB.

Justert for økonomisk utvikling
Helseutgiftenes andel av BNP har økt de siste årene, men skyldes blant annet reduserte oljepriser, som har bidratt til redusert BNP i 2015 og i fjor.

Når det justeres for den økonomiske utviklingen, er endringen i helseutgiftenes andel av BNP ganske liten. I fjor var denne såkalte andelen BNP av fastlands-Norge på 12,0 prosent, mot 11,9 prosent året før og 11,6 prosent i 2014.

Anslagene fra SSB viser at medisinsk behandling (sykehus og legetjenester) og rehabilitering utgjorde 50 prosent av de totale helseutgiftene i fjor. Heldøgnsopphold på sykehus utgjorde alene om lag 26 prosent av de totale helseutgiftene i Norge.

Sammenlignet med Norden
Helseutgifter som andel av BNP for de nordiske landene varierte i 2015 fra 8,8 prosent for Island til 11,1 prosent for Sverige i 2015.

Gitt at disse andelene ikke endrer seg mye i 2016, er Norges helseutgifter som andel av BNP på nivå med de andre nordiske landene både i 2015 og 2016, melder SSB.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: